Visos dienos mokykla

VISOS DIENOS MOKYKLA

 

2018-2019 m.m. mokykloje-darželyje startuoja Visos dienos mokykla (toliau - VDM) - tai vienas iš mokymosi proceso organizavimo būdų. Jo požymiai: ilgesnis negu įprastai mokykloje praleistas laikas, tikslingai planuojamas ir derinamas formalusis ugdymas ir neformalusis švietimas, teikiama individuali mokymosi, švietimo pagalba, socialinės paslaugos vaikui ir jo tėvams (globėjams). Į veiklas aktyviai įtraukiami verslo ir socialiniai partneriai ir užtikrinama saugi aplinka vaikui iki grįžtant jam į namus. 

 

VDM veiklos planas

 

Laikas

1-4 klasės

PUG

  8.00 -   8.35

 

Ryto ratas

  8.00 - 13.00

Bendrojo ugdymo pamokos

 (5 pamokos), integruojamos programos, prevencinės programos „Antras žingsnis“ vykdymas.

PUG formalusis ugdymas: komunikacinė, meninė, pažintinė, sveikatos saugojimo ir socialinė veikla.

11.30 - 12.00

Pietūs

Pietūs

13.00 - 14.00

Mokinių priežiūra po pamokų: poilsis (Šeimos bendruomeniniai namai, muziejaus, bibliotekos lankymas ir pan.), žaidimai, sportas lauke, veikla būreliuose.

Ugdytinių priežiūra po veiklų: poilsis (Šeimos bendruomeniniai namai, muziejaus, bibliotekos lankymas ir pan.), žaidimai ir kiti užsiėmimai lauke.

14.00 - 15.00

Neformalusis švietimas. Projektinė veikla. Švietimo pagalba. Savarankiškas mokymasis (namų darbų ir neatliktų darbų ruoša). Veikla bibliotekoje. Mokinių priežiūra.

Poilsis. Švietimo pagalba.

15.00 - 15.20

Pertrauka, pavakariai.

Pertrauka, pavakariai.

15.20 - 16.00

Žaidimai lauke, švietimo pagalba. Veikla poilsio kambaryje.

Žaidimai lauke, švietimo pagalba. Veikla poilsio kambaryje.

16.00 - 18.00

Tėvų remiama neformalioji veikla. Mokinių priežiūra.

Tėvų remiama neformalioji veikla. Mokinių priežiūra.

 

  • Nuotraukų galerija: