Ugdymas » Ugdymo organizavimas

Atnaujinta: 2017 m. sausio 4 d.

 

Mokykla-darželis vykdo:

 

Pradinio ugdymo programą, kurią baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas.


Priešmokyklinės grupės veikla planuojama vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. V-779 Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa. Laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi ugdomas aktyvus, savimi ir savo gebėjimais pasitikintis, stiprią pažinimo motyvaciją turintis vaikas, sudaromos prielaidos tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje.  

 

Ikimokyklinio ugdymo programą „Linksmiausieji ir išradingiausieji“. Ikimokyklinio ugdymo tikslas – padėti vaikams išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais žmonėmis ir bendraamžiais pradmenis, pažinti savo šalį, pradėti mokytis kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis.

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA „LINKSMIAUSIEJI IR IŠRADINGIAUSIEJI“