Administracinė informacija » Veiklos sritys

Atnaujinta: 2016 m. spalio 5 d.

 

Veiklos sritys

ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas – kodas 101001001;

pradinis ugdymas – kodas 101001001.

 

Vykdomos programos:

Pradinio ugdymo programa. 
Priešmokyklinio ugdymo programa.

Ikimokyklinio ugdymo programa.
Neformaliojo ugdymo programa. 

 

Neformalio vaikų švietimo programos mokykloje-darželyje:

Eil. nr. Neformaliojo vaikų švietimo programos pavadinimas Vadovas
1. Pop choras D. Svirskaitė
2. Vokalinis ansamblis D. Svirskaitė
3. Riešutuko klubas R. Judžentienė
4. Šiuolaikiniai šokiai V. Šiaudvytienė
5. Lietuvių liaudies šokiai V. Šiaudvytienė
6. Mokyklinis teatras S. Vilčiauskienė
7. Sporto būrelis Ž. Danienė

 

Neformaliojo vaikų švietimo programos Šylių skyriuje:

Eil. nr. Neformaliojo vaikų švietimo programos pavadinimas Vadovas
1. Šokių būrelis V. Šiaudvytienė

 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa. Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa. Žmogaus saugos bendroji programa. Sveikatos ir lytiškumo bei rengimo šeimai  bendroji programa. Šios programos integruojamos į ugdymo procesą. 

Tarptautinė programa „Zipio draugai“. Plačiau apie programą skaitykite čia.
Programa „Antras žingsnis“. Plačiau apie programą skaitykite čia. 
Programa „Pienas vaikams”.