Veikla » Vadovo ataskaitos

Atnaujinta: 2021 m. kovo 2 d.

 

VADOVO ATASKAITOS

 

2015 m.

 

2016 m.

 

2017 m. vadovo ataskaita

 

2018 m. vadovo ataskaita

 

2019 m. vadovo ataskaita

 

2020 m. vadovo ataskaita