Ugdymas » Tvarkaraščiai

Atnaujinta: 2017 m. rugsėjo 1 d.

 

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

 

 Pirmadienis

  1 klasė 2 klasė 3 klasė 4a klasė 4b klasė
1. Tikyba Anglų k. Matematika Tikyba Kūno k.
2. Lietuvių k. Matematika Kūno k. Matematika  Anglų k.
3. Lietuvių k. Kūno k. Lietuvių k. Anglų k. Matematika
4. Kūno k. Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k.
5. Matematika Anglų k. Muzika Kūno k. Muzika

 

 Antradienis

  1 klasė 2 klasė 3 klasė 4a klasė 4b klasė
1. Matematika Matematika Anglų k. Matematika Matematika
2. Lietuvių k. Lietuvių k. Matematika Šokis Lietuvių k.
3. Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k. Muzika Šokis
4. Šokis Pasaulio p. Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k.
5.   Muzika Šokis Lietuvių k. Pasaulio p.
6.     Anglų k.    

 

Trečiadienis

  1 klasė 2 klasė 3 klasė 4a klasė 4b klasė
1. Matematika Matematika Anglų k. Lietuvių k. Kūno k.
2. Lietuvių k. Tikyba, etika Kūno k. Lietuvių k. Matematika
3. Kūno k. Lietuvių k. Tikyba Matematika Lietuvių k.
4. Lietuvių k. Kūno k. Lietuvių k. Pasaulio p. Lietuvių k.
5. Pasaulio p. Lietuvių k. Matematika Kūno k. Pasaulio p.
6.     Anglų k.    

 

Ketvirtadienis

  1 klasė 2 klasė 3 klasė 4a klasė 4b klasė
1. Matematika Anglų k. Pasaulio p. Pasaulio p. Matematika
2. Lietuvių k. Lietuvių k. Matematika Anglų k. Lietuvių k.
3. Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k.
4. Muzika Matematika Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k.
5.   Anglų k.      

 

Penktadienis

  1 klasė 2 klasė 3 klasė 4a klasė 4b klasė
1. Pasaulio p. Matematika Matematika Matematika Tikyba
2. Muzika Pasaulio p. Pasaulio p. Muzika Muzika
3. Dailė ir tech. Dailė ir tech. Dailė ir tech. Dailė ir tech. Dailė ir tech.
4. Dailė ir tech. Dailė ir tech. Dailė ir tech. Dailė ir tech. Dailė ir tech.
5.   Muzika Muzika    

Pastabos:

* 3 klasių  mokiniams klasių valandėlės vyksta kiekvieną ketvirtadienį - 12.00-12.45;

* 4 klasių  mokiniams klasių valandėlės vyksta kiekvieną penktadienį - 12.00-12.45;

* 1 klasės mokiniams klasių valandėlės vyksta kiekvieną ketvirtadienį - 11.40-12.15;

* 2 klasės mokiniams klasių valandėlės vyksta kiekvieną penktadienį - 12.55-13.40.

 

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS ŠYLIŲ SKYRIUJE

2,3,4 jungtinė klasė

  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Matematika

Matematika

2.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Anglų k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Muzika

Muzika

3.

Muzika

Muzika

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Kūno k.

Kūno k.

Tikyba

Tikyba

Pasaulio p.

Pasaulio p.

4.

Pasaulio p.

Pasaulio p.

Dailė ir tech.

Dailė ir tech.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Matematika

Matematiks

Dailė ir tech.

dailė ir tech.

5. Šokis 1 kl.

 

Matematika 2 kl.

 

Anglų k.  2kl.

Kūno k.

Kūno k.

 

 

 

Pastabos:

* 1-2 klasių mokiniams klasių valandėlės vyksta kiekvieną penktadienį - 12.00-12.45;

* 3-4 klasių mokiniams klasių valandėlės vyksta kiekvieną ketvirtadienį - 12.50-13.35.

 

NEFORMALAUS VAIKŲ ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS MOKYKLOJE-DARŽELYJE IR ŠYLIŲ SKYRIUJE

 

Būrelio pavadinimas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Mokytojas

Teatro būrelis „Šypsena“

 

6 pam.

aktų s.

 

6 pam.

sporto s.

S. Vilčiauskienė

Pop choras „Vaivorykštė“

6 pam.

 

6 pam.

 

D. Svirskaitė

Vokalinis ansamblis

7 pam.

 

7 pam.

 

 

Riešutuko klubas

 

 

 

5 pam.

R. Judžentienė

Šokių būrelis „Kauškučiai“

 

6 pam. sporto s.

 

6 pam.

aktų s.

V. Šiaudvytienė

Sporto būrelis

 

 

 

5 pam.

Ž. Danienė

 

Šylių skyriuje šokių būrelis vyksta pirmadieniais, trečiadieniais šeštą pamoką.