Paslaugos

Atnaujinta: 2018 m. sausio 4 d.

 

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS SONATOS VILČIAUSKIENĖS FUNKCIJOS:

 

* teikia vaikui socialinę-pedagoginę pagalbą, panaudoja ir kūrybiškai perteikia teorines žinias, rengia socialines programas ir projektus;

* dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
* vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocijų ir elgesio bei kitų problemų sprendimo ir prevencijos programas;
* informuoja vaikus ir jų tėvus apie jų teisę gauti socialinę-pedagoginę pagalbą;
* bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą;
* tiria socialinės-pedagoginės pagalbos poreikį;
* kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą;
* inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;
* atstovauja ir gina vaiko teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.


 

plačiau