Naujienos

Paskelbta: 2021 m. rugsėjo 1 d.

 

TĖVELIŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) DĖMESIUI

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ mokiniams siūloma testuotis. Testavimas nebus privalomas, bet rekomenduojamas, kad užkirstume kelią viruso plitimui ir sudarytume sąlygas vaikams mokytis kontaktiniu būdu.

Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. A1-1346 „Dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) įtarimo ar diagnozės testavimo vykdymo Šilutės rajone esančių ugdymo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas bei pirminį profesinį mokymą, tvarkos patvirtinimo“, testavimas vyks savikontrolės tyrimo metodu atliekant greituosius SARS-CoV-2 antigeno testus, kas 3-5 dienas. Testavimą atliks patys mokiniai prieš tai instruktuoti ir prižiūrimi sveikatos specialisto.

 

Jei, testavimo metu, klasės mokiniui bus nustatytas teigiamas testas, su mokinio tėvais susisieks visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje-darželyje ir rekomenduos mokiniui atlikti PGR testą. Kol bus gautas laboratorinio tyrimo dėl COVID-19 ligos atsakymas mokinys į mokyklą eiti negalės. 

Mokiniai, kurie tėvų sprendimu, nesitestuos ir toliau galės dalyvauti kontaktiniame ugdyme.

 

Sutikimą dėl dalyvavimo mokyklos vykdomame testavime COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti prašome pasirašyti  ir perduoti klasės mokytojai.

 

Testavimas vyks rugsėjo 17 d.

Administracija


 

Paskelbta: 2021 m. rugpjūčio 31 d. 

 

MOKYKLOS-DARŽELIO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

(NUO 2021 M. RUGSĖJO 1 D.)

 

Ugdymo procesas organizuojamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d, sprendimu Nr. V- 1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų" ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 25 d, sprendimu Nr. V- 1931 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo".

 

Sveikata ir higiena:

 • visiems bendruomenės nariams nuo rugsėjo 1 d. rekomenduojama dėvėti nosį, burną dengiančias apsaugos priemones uždarose bendrose erdvėse ir pertraukų metu, kai neišlaikomas 2 metrų atstumas;
 • į mokyklą-darželį draudžiama atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz. kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, sloga ir pan.) ar kuriems privaloma izoliacija bei kartu su jais gyvenantiems asmenims izoliacijos laikotarpiu;
 • ugdytiniai, kuriems ugdymo proceso metu pasireikš karščiavimas ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamų ligų požymiai, bus izoliuojami, apie tai informuojant tėvus (globėjus, rūpintojus);
 • mokinių tėvai nedelsdami privalo informuoti klasės mokytoją ir mokyklos-darželio administraciją, jei mokiniui pasireiškė karščiavimas, kiti kvėpavimo ir kitų ligų požymiai, jei ugdytiniui nustatoma Covid-19 ar jis turėjo kontaktą, ar privalo izoliuotis;
 • mokiniai privalo turėti ir naudotis tik savo mokymo priemonėmis, priemonėmis nesidalijama;
 • patalpos, kuriose organizuojamas ugdymas, bus išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu, dažnai liečiami paviršiai bus dezinfekuojami;
 • mokyklos-darželio koridoriuose yra dezinfekcinio skysčio, sanitariniuose mazguose - skysto muilo, vienkartinių rankšluosčių.

Mokinių judėjimas mokykloje-darželyje:

 • 2, 3, 4 klasių mokinių judėjimas nukreiptas taip, kad kad būtų išvengta sankirtų su PUG, 1 klasių ugdytiniais;
 • mokiniai į mokyklą ateina tik per jiems skirtą įėjimą;
 • siekiant užtikrinti saugumą, asmenys, atlydintys/paimantys mokinius, į mokyklą nebus įleidžiami. Esant reikalui, informacija teikiama el. paštu dazmok@gmail.com ir telefonu (8441)59651.

Ugdymo proceso organizavimas:

 • įėjimai į mokyklą-darželį bus atidaryti nuo 7 val.;
 • pamokos prasidės 8 val., baigsis 13.50 val.;
 • neformalus ugdymas vyks klasės arba srauto (pagal įėjimus) principu;
 • klasės mokinių tėvų susirinkimai, individualūs pokalbiai (administracijos atstovų, švietimo pagalbos specialistų, mokytojų) bus organizuojami nuotoliniu būdu arba lauke;
 • švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos klasės arba srauto principu. 

Maitinimas: 

 • maitinimas organizuojamas taip, kad po kiekvienos klasių grupės maitinimo patalpos išvėdinamos ir išvalomos;
 • mokiniai maitinami laikantis šio grafiko: 1 kl. - 10.30 val. - 10.50 val.; 2 kl. 11.55 val. - 12.10 val.; 4 kl. 11.30 val. - 11.45 val.; 3 kl. 11.45 val. - 12.00 val.;
 • ugdytiniams reikia turėti savo gertuves vandeniui (vandens bus galima pasipildyti mokykloje).

Administracija


 

Paskelbta: 2021 m. rugsėjo 14 d.


PRAKTINIŲ STUDIJŲ DIENA MOKYKLOJE-DARŽELYJE


Rugsėjo 14 dieną ketvirtos klasės mokiniai vykdė praktinę veiklą. Dienos tikslas buvo supažindinti ir aplankyti lankytinas vietas Žemaičių Naumiesčio miestelyje.
Mokiniai ieškojo informacijos apie įžymius objektus, vietas, paminklus esančius miestelyje.
Kelionė prasidėjo nuo Žemaičių Naumiesčio mokyklos – darželio atsiradimo pristatymo.
Kelionė tęsėsi link Žemaičių Naumiesčio evangelikų liuteronų bažnyčios, aplankėme Žemaičių Naumiesčio seniūniją, Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčią, Žemaičių Naumiesčio memorialą Tėvynės kančioms atminti, Laisvės gynėjų paminklą.
Tęsdami kelionę Žaliakalniu aplankėme Vanagių piliakalnį.
Eidami Žemaitės gatve turėjome galimybę pasižvalgyti po senąsias žydų kapines, aplankėme Sinagogą.
Kelionės pabaigoje perėjome miestelio šerdį – Žemaičių Naumiesčio turgaus aikštę, kurioje stovi miestelio biblioteka, etnokultūros centras.
Sugrįžę į mokyklą mokiniai dalijosi surinkta informaciją, stebėjo video medžiagą, dalinosi kelionės įspūdžiais, nes daugelis vaikų nebuvo lankęsi šiose vietose.

Mokytojos Žaneta Danienė, Živilė Rupainienė
 

Paskelbta: 2021 m. rugsėjo 7 d.

 

Pareigūnai, siekdami tinkamai užtikrinti jaunųjų eismo dalyvių saugumą keliuose, visą rugsėjo mėnesį ypatingą dėmesį skirs eismo saugumui prie švietimo ir ugdymo įstaigų esančiose gatvėse, prie pėsčiųjų perėjų.

Rugsėjo 7 d. mokykloje-darželyje lankėsi policijos pareigūnė, kuri kalbėjo apie saugumą keliuose....

„RUGSĖJIS  KVIEČIA, VARPELIŲ DAINA MŪSŲ ŠIRDIS LIEČIA“

 

Ankstyvas rugsėjo 1-osios rytas išaušo debesuotas, pučiant nedideliam protarpiniam  vėjui, tačiau kur ne kur pro debesį išlendančiu neryškiu saulės spinduliu. Takas į mokyklos-darželio kiemą, vedantis į grupes, klases, buvo nusėtas rudeninių gėlių, saulėgrąžų, kurios lyg ir priminė, kad baigėsi vasara, atėjo ruduo, o su juo ir nauji mokslo metai. Rudeniniu taku, nešini gėlių puokštėmis, vedami tėvelių, rinkosi į darželio grupes auklėtiniai, o pradinukai būriavosi mokyklos-darželio kieme laukdami šventinio rytmečio.

Šventė prasidėjo Lietuvos Respublikos himnu, buvo pakelta šalies vėliava, simbolizuojanti, kad naujieji mokslo metai įstaigoje prasideda. Šventinio rytmečio programoje dainavo trečiokės Meda, Manuelė, Emilija (mokytoja Dalia Svirskaitė). Poezijos žodžius rudeniui, rugsėjui, mokytojui dovanojo Emilija, Ugnė, Gustė, Matas, Tadas, Fausta, Arūnė (mokytoja Sonata Vilčiauskienė). Sveikinimo žodį tarė įstaigos direktorė Zofija Lydekienė. Su rudenine gėlių puokšte ir sveikinimo žodžiu šventę papuošė Žemaičių Naumiesčio seniūnas Virginijus Stasiulis.

Po šventės kieme vaikai buvo pakviesti į pirmąją pamoką šiais naujais mokslo metais.  

Rugsėjo 1-oji – diena, kai pirmaklasiai pirmą kartą ateina į mokyklą, o kiti po vasaros atostogų susitinka bendramokslius ir mokytojus, sugrįžta į tas pačias ir kartu naujas klases kupini noro pažinti, suprasti, sužinoti, stebėtis, nes mokydamasis mokykloje vaikas užauga, subręsta, mokosi ne tik mokslo dalykų, bet ir bendravimo, socialinių įgūdžių.

Socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė