VISOS DIENOS MOKYKLA

 

2018-2019 m. m. mokykloje-darželyje veikia Visos dienos mokykla priešmokyklinukams ir 1-4 klasių mokiniams. Visos dienos mokykla - tai vienas iš mokymosi proceso organizavimo būdų. Jo požymiai: ilgesnis negu įprastai mokykloje praleistas laikas, tikslingai planuojamas ir derinamas formalusis ugdymas ir neformalusis švietimas, teikiama individuali mokymosi, švietimo pagalba, socialinės paslaugos vaikui ir jo tėvams (globėjams). Į veiklas aktyviai įtraukiami socialiniai partneriai ir užtikrinama saugi aplinka vaikui iki grįžtant jam į namus. 

 

Laikas

1-4 klasės

PUG

  8.00 -   8.35

 

Ryto ratas

  8.00 - 13.00

Bendrojo ugdymo pamokos

 (5 pamokos), integruojamos programos, prevencinės programos „Antras žingsnis“ vykdymas.

PUG formalusis ugdymas: komunikacinė, meninė, pažintinė, sveikatos saugojimo ir socialinė veikla.

     

11.30 - 12.00

Pietūs

Pietūs

13.00 - 14.00

Mokinių priežiūra po pamokų: poilsis (Šeimos bendruomeniniai namai, muziejaus, bibliotekos lankymas ir pan.), žaidimai, sportas lauke, veikla būreliuose.

Ugdytinių priežiūra po veiklų: poilsis (Šeimos bendruomeniniai namai, muziejaus, bibliotekos lankymas ir pan.), žaidimai ir kiti užsiėmimai lauke.

14.00 - 15.00

Neformalusis švietimas. Projektinė veikla. Švietimo pagalba. Savarankiškas mokymasis (namų darbų ir neatliktų darbų ruoša). Veikla bibliotekoje. Mokinių priežiūra.

Poilsis. Švietimo pagalba.

15.00 - 15.20

Pertrauka, pavakariai.

Pertrauka, pavakariai.

15.20 - 16.00

Žaidimai lauke, švietimo pagalba. Veikla poilsio kambaryje.

Žaidimai lauke, švietimo pagalba. Veikla poilsio kambaryje.

16.00 - 18.00

Tėvų remiama neformalioji veikla. Mokinių priežiūra.

Tėvų remiama neformalioji veikla. Mokinių priežiūra.

 


                                                                     EUROPOS KALBŲ DIENA

Rugsėjo 25 dieną mūsų mokykloje 4 klasių mokiniams vyko viktorina ,,Pažinkime ir kitas šalis". Jos tikslas - įprasminti kalbų mokymosi įvairovę, pagarbą visoms Europos kalboms, puoselėti kultūrų ir kalbų įvairovę, skatinti mokytis kalbų.
4 klasių mokiniams buvo pasiūlyta sudalyvauti viktorinoje ir pasitikrinti savo žinias apie kitas šalis. Pasiskirstę į komandas mokiniai bandė rasti kuo greičiau teisingus atsakymus. Viktorinos klausimai ir atsakymai buvo suformuoti anglų kalba. Taip pat komandos atliko ir kūrybinę užduotį, kurią pristatė komandų kapitonai. Na, o viktoriną vainikavo daina ,,London bridge". Mokytoja pasidžiaugė mokinių puikiomis žiniomis apie kitas šalis ir puikiu komandiniu darbu.
                                                                                                      Viktoriną pravedė anglų kalbos mokytoja Živilė Rupainienė

 

TĖVELIŲ DĖMESIUI!

 

Pagal 2017-2018 ir 2018-2019 m. m. pradinio ugdymo programos bendrąjį ugdymo planą skirtos 8 neformaliojo švietimo valandos.

Mokykloje-darželyje: 

 

Teatro būrelis „Šypsena“ - 1 val. (mokytoja Sonata Vilčiauskienė)

Etninės kultūros būrelis - 1 val. (mokytoja Sonata Vilčiauskienė)

Pop choras „Vaivorykštė“ - 2 val. (mokytoja Dalia Svirskaitė)

Vokalinis ansamblis - 1 val. (mokytoja Dalia Svirskaitė)

Riešutukų klubas (loginio mąstymo) - 1 val. (mokytoja Rita Judžentienė)

Šokių būrelis - 1 val. (mokytoja Virginija Šiaudvytienė)

Sporto būrelis - 1 val. (mokytoja Daiva Jokubaitienė).

 

Šylių skyriuje - 2 val. šokių būreliui (mokytoja Virginija Šiaudvytienė).

 

Pastaba: kadangi neformaliam ugdymui skirta tik tiek valandų, o ugdytinių skaičius juose gali būti nuo 12 iki 20, todėl negalėsime patenkinti visų pageidaujančių.

Mokykloje dar veiks keletas mokamų būrelių, kuriuos galėsite pasirinkti. Apie juos informuosime vėliau.

 

Sportinių šokių užsiėmimai 3-7 metų vaikams vyks pirmadieniais, trečiadieniais 15.45 - 16.15; 16.15 - 17.15 val. Pamokėles ves profesionalūs Šilutės sportinių šokių klubo „Kubana“ treneriai, buvę ansamblio „Žuvėdra“ šokėjai.

Administracija


 

MOKSLO METŲ PRADŽIOS ŠVENTĖ ŠYLIŲ SKYRIUJE

 

Ir vėl mokslo metų pradžia! Daug gėlių, juoko, susitikimų su draugais, mokytojomis...

Jaudinantys nauji potyriai pirmokams ir priešmokyklinukams.

„RUGSĖJIS ATVERIA PLAČIUS MOKSLO VARTUS“

 

Rugsėjo 3 d. smagios muzikos garsai pakvietė ugdytinius į Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio kiemelį pradėti naujų mokslo metų. Lydimi tėvelių, senelių, brolių seserų, mokiniai šventę pradėjo giedodami Lietuvos Respublikos himną, kurio metu ant mokyklos-darželio pastato suplazdėjo Lietuvos vėliava, skelbianti, kad prasidėjo nauji mokslo metai.  

Muzikos mokytojos Dalios Svirskaitės parengti mokiniai Ema, Raigardas  ir Emilija padovanojo net dvi daineles apie rudenį, apie pilnas klases mokinių, pasiruošusių gerai mokytis.

Gražias eiles su palinkėjimais siekti mokslo aukštumų deklamavo Raigardas  ir Vitalija (mok. Sonata Vilčiauskienė).

Vėliau mokyklos-darželio kiemelis prisipildė keturračio ūžesio. Su savo transporto priemone pasirodė Kakė Makė. Papasakojusi savo gyvenimo istoriją, ji nutarė paskambinti mokyklos-darželio direktorei Zofijai Lydekienei. Kakė Makė „pareiškė norą“ mokytis mūsų mokykloje. Pasikalbėjusi su įstaigos vadove, Kakė Makė sėdo ant savo keturračio ir išvažiavo sukėlusi vaikų šypsenas ir audringus plojimus.

Mokyklos-darželio direktorė Zofija Lydekienė pasveikino visą mokyklos bendruomenę – ugdytinius, mokytojus, tėvelius, senelius su naujų mokslo metų pradžia ir palinkėjo sėkmingų mokslų ir gerų rezultatų.

Su rugsėjo 1 d. visus susirinkusius sveikino Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys Arūnas Pupšys.  

                 Neformaliojo ugdymo vyr. mokytoja Sonata Vilčiauskienė

spausdinti