Informacija » Ugdymo organizavimas

Atnaujinta: 2021 m. sausio 4 d.

 

Mokykla-darželis vykdo:

 

Pradinio ugdymo programą, kurią baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas.


Priešmokyklinės grupės veikla planuojama vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. V-779 Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa. Laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi ugdomas aktyvus, savimi ir savo gebėjimais pasitikintis, stiprią pažinimo motyvaciją turintis vaikas, sudaromos prielaidos tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje.  

 

Ikimokyklinio ugdymo programą „Linksmiausieji ir išradingiausieji“. Ikimokyklinio ugdymo tikslas – padėti vaikams išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais žmonėmis ir bendraamžiais pradmenis, pažinti savo šalį, pradėti mokytis kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis.

 

Priėmimo tvarka

 

Prašymą lankyti ikimokyklinę įstaigą pateikite Šilutės rajono Savivaldybėje.
Nurodykite vaiko vardą, pavardę, gimimo metus, gyvenamą vietą, telefoną, pageidaujamą vaiko priėmimo į darželį laiką.
Ateikite į mokyklą-darželį ir susipažinkite su būsima grupe ir mokytojomis, pasikalbėkite ir pasiteiraukite, kas   jums aktualu ar kelia nerimą.
Pasirūpinkite vaiko sveikata ir tai įrodančiais dokumentais.