Informacija

Atnaujinta: 2018 m. sausio 4 d.

 

Mokykla-darželis vykdo:

 

Pradinio ugdymo programą, kurią baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas.
Priešmokyklinio ugdymo programą. Priešmokyklinio ugdymo paskirtis - padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Ikimokyklinio ugdymo programą „Linksmiausieji ir išradingiausieji“. Ikimokyklinio ugdymo tikslas – padėti vaikams išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais žmonėmis ir bendraamžiais pradmenis, pažinti savo šalį, pradėti mokytis kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis.