Atviri duomenys » Vaikų priėmimas

Atnaujinta: 2018 m. sausio 10 d.

 

VAIKŲ PRIĖMIMAS

 

INFORMACIJA DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO

 

Grupės komplektuojamos rugsėjo ir gegužės mėnesiais.

1. Renkantis ikimokyklinę įstaigą ar jau pasirinkus, apsilankykite mokykloje-darželyje, susipažinkite su teikiamomis paslaugomis, būsima grupe, auklėtojomis, pasikalbėkite jums aktualiais klausimais, pateikite siūlymų.

2. Pasirūpinkite vaiko sveikata, sveikatos dokumentais ir gydytojų rekomendacijomis.

3. Prieš pradėdami leisti vaiką, tėvai su  ugdymo įstaiga pasirašo sutartį. Sutartyje susitariama dėl ugdymo programos, specialistų, kitų ugdymo sąlygų, apibrėžiamos šalių teisės ir įsipareigojimai.

4. Pereinant iš ikimokyklinio ugdymo grupės į priešmokyklinę, pasirašoma nauja sutartis.

5. Priimant vaiką į įstaigą turi būti patikrinta vaiko sveikata.

6. Į grupę draudžiama vesti sergančius vaikus. Vaikui sunegalavus įstaigoje, jis atskiriamas nuo kitų vaikų iki atvyksta jo tėvai.

 

Vaikų priėmimas į darželį vykdomas Šilutės rajono savivaldybės nustatyta tvarka:

 

PRAŠYMAS

 

VAIKŲ PRIĖMIMO Į ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

 

Mokinių priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas

 

Mokinių priėmimo į Žemaičių Naumiesčio mokyklą-darželį ir klasių komplektavimo tvarkos aprašas