Atviri duomenys » Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vyk

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 14 d.

 

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

 

 

ŽEMAIČIŲ NAUMIESČIOMOKYKLOS-DARŽELIO

BENDRUOMENĖS REAGAVIMO Į PATYČIAS IR PAGALBOS JOMS

ĮVYKUS PLANAS

 

PASTEBĖJUS AR ĮTARUS SMURTĄ, PATYČIAS:

 

1. Bet kuris mokyklos-darželio darbuotojas nedelsiant reaguoja ir stabdo patyčias.

2. Apie įvykį praneša VGK pirmininkui, socialiniam pedagogui.

3. VGK pirmininkas ir socialinis pedagogas skubiai aiškinasi situaciją, kalbasi su mokiniais, jų tėvais.

4. Pildo formą (Priedas Nr. 1) patyčių registracijos žurnale.

5. Vaiko gerovės komisijos pirmininkas, socialinis pedagogas, mokytojas:

5.1. Imasi spręsti patyčių ar smurto situaciją, bendrauja su patyčių dalyviais, jų tėvais;

5.2. Esant sudėtingesnei situacijai, inicijuoja VGK komisijos sušaukimą, kuri informuoja, mokyklos-darželio direktorių, numato veiksmų planą ir imasi spręsti patyčių ar smurto situaciją.