Atviri duomenys » Paslaugų kainoraštis darželyje

Atnaujinta: 2017 m. sausio 10 d.

 

PASLAUGŲ KAINORAŠTIS

 

Vienos dienos mokestis už vaiko išlaikymą darželyje:

darželio ir priešmokyklinėse grupėse: 1,97 Eur (pusryčiai -0,52 Eur, pietūs – 0,79 Eur, vakarienė -0,49 Eur) + po 0,30 Eur už lankytą dieną ugdymo reikmėms, iš viso 2,27 Eur;
Priešmokyklinių grupių ugdytiniai nemokamai maitinami pietumis, jei vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 153 Eur. ( Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo (Žin., 2003, Nr.73-3352; 2006, Nr.130-4889) 15 straipsnyje (su darbo santykiais susijusios pajamos, autorinis atlyginimas, individualios įmonės savininko pajamos, pajamos iš žemės ūkio veiklos, piniginės lėšos vaikui išlaikyti (alimentai), stipendijos, pensijos ir kt.).

 

Pažymas priešmokyklinukų nemokamam maitinimui išduoda seniūnijų socialinės paramos skyriai.

 

Užmokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje nemokamas:

vaikas nelanko darželio dėl ligos (po ligos pristačius pediatro ar šeimos gydytojo pažymą apie ligos trukmę (forma 094/a);
tėvų (globėjų) kasmetinių atostogų metu;
vasaros atostogų mėnesiais (birželis, liepa, rugpjūtis), pateikus tėvų (globėjų) prašymą;
oro temperatūra yra žemesnė kaip – 20 ˚C arba dėl ekstremalių įvykių.

 

Mažinamas 50% užmokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje jeigu:

vaikas turi vieną iš tėvų (vienas miręs, jei vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė, jei išsiskyrusių šeimų vaikams nemokami alimentai);
šeima augina 3 ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų ir vyresni (jei mokosi dieninėse visų tipų mokyklose arba jiems nustatytas neįgalumas);
vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje;
vienas iš tėvų atlieka tikrąją karinę tarnybą;
du vienos šeimos vaikai lanko lopšelį- darželį – vyresniajam mokestis mažinamas 50%.

 

Dokumentai dėl lengvatų (prašymai (rašomi direktoriaus vardu), pažymos ir kt.) teikiami mokyklos darželio vyr. buhalteriui. Dokumentai, kurių pagrindu taikomos lengvatos, pateikiami priimant vaiką į ikimokyklinę įstaigą ir kasmet iki rugsėjo 20 d. Nepateikus dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka. Mokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje mokamas iki einamojo mėnesio 25 dienos.

Prašymas dėl atleidimo nuo mokesčio už vaiko išlaikymą pildomas grupėje pradėjus lankyti darželį.

 

MOKESČIO UŽ VAIKO UGDYMO REIKMIŲ TENKINIMĄ ŽEMAIČIŲ NAUMIESČIO MOKYKLOJE-DARŽELYJE ĮGYVENDINANČIOJE  IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS