Atviri duomenys

Paskelbta: 2018 m. rugsėjo 4 d.

 

Tėvams

 

      Priimami  mokiniai į pirmąją klasę, kai kalendoriniais metais sukanka septyneri metai;

Priimant mokinius į mokyklą-darželį, atranka nevykdoma.

   

Priėmimui į pirmąsias klases vaiko tėvai (globėjai) pateikia šiuos dokumentus:

  • prašymą;
  • gimimo liudijimo kopiją;
  • mokinio sveikatos pažymą.

Atvykusių mokinių iš kitų mokyklų tėvai (globėjai) pateikia:

  • prašymą;
  • gimimo liudijimo kopiją;
  • lankytos mokyklos pažymą, pasiekimų pažymą.

Priėmimas mokytis pagal pradinio ugdymo programą įforminamas sutartimi.