Apie mus » Mokyklos-darželio vizija, misija, tikslas, uždavin

Atnaujinta: 2020 m. sausio 3 d.

 

 Žemaičių Naumiesčio mokyklos - darželio vizija

 

Suburta komanda, orientuota į besikeičiančios visuomenės lūkesčius, kurios kiekvienas dalyvis pats norės ir ieškos galimybių pademonstruoti gabumus, padedančius ugdymo įstaigai būti moderniai.

  Žemaičių Naumiesčio mokyklos - darželio misija


  Teikti kokybišką, atitinkantį vaiko poreikius ikimokyklinį, priešmokyklinį ir valstybinius standartus atitinkantį pradinį išsilavinimą saugioje, ugdytinių saviraiškai pasireikšti lygių galimybių sudarytoje aplinkoje.

 

Filosofija

 

Pirmieji žingsniai į sėkmę prasideda ieškant savęs ir visumos. Kiekvienas vaikas yra tarsi mažoji visata, laukianti kol bus atrasta. Mes siekiame, kad kiekvienas vaikas jaustųsi vertinamas ir gautų  aukštos kokybės mokymą, padedantį atskleisti jo individualius gebėjimus ir gabumus.

 

 Prioritetas

 

Kokybiškas kiekvieno mokinio ugdymas – kelias į sėkmę.

 

         Tikslai ir uždaviniai:
  

                1. Telkiant mokyklos-darželio bendruomenę gerinti ugdymo kokybę.

             1.1. Organizuoti veiklas, pamokas, atsižvelgiant į ugdytinių galimybes, poreikius, padedant ugdytiniams patirti mokymosi sėkmę.

             1.2. Organizuoti patyriminį mokymąsi.

             1.3. Teikti sistemingą ir veiksmingą pagalbą.

             2. Skatinti asmeninio meistriškumo augimą.

             2.1. Patenkinti ugdytinių saviraiškos poreikius.