Apie mus » Grupės, klasės

„BORUŽIUKŲ“

2-3 metų amžiaus ankstyvojo ugdymo grupė.

Dirba vyresnioji auklėtoja Alvyra Kaulienė

„BITUČIŲ“

4-6 metų amžiaus ikimokyklinio ugdymo grupė.

Dirba vyresnioji auklėtoja Rita Norinkevičienė, auklėtoja Vanda Pocienė.

„NYKŠTUKŲ“

4-6 metų amžiaus ikimokyklinio ugdymo grupė.

Dirba auklėtoja Evelina Staupelytė.

„ŽVAIGŽDUČIŲ“

3-4-5 metų amžiaus ikimokyklinio ugdymo grupė.

Dirba auklėtoja metodininkė Aurelija Razmienė.

„PELĖDŽIUKŲ“

6 metų amžiaus priešmokyklinio ugdymo grupė.

Dirba auklėtoja metodininkė Sonata Lidžiuvienė.

1 klasės mokytoja metodininkė Daiva Jokubaitienė

2 klasės mokytoja metodininkė Nijolė Zdanavičienė

3 klasės mokytoja metodininkė Virginija Saveljevienė

4 a klasės mokytoja Rita Judžentienė

4 b klasės mokytoja metodininkė Žaneta Danienė

2, 3, 4 jungtinės klasės Šylių skyriuje  mokytoja metodininkė Aldona Jonikaitienė.

Priešmokyklinio ugdymo grupė Šylių skyriuje. Pedagogė Simona Jakštienė.