Administracinė informacija » Vadovo ataskaitos

Atnaujinta: 2020 m. sausio 20 d.

 

VADOVO ATASKAITOS

 

Direktorės Zofijos Lydekienės 2019 metų veiklos ataskaita

 

Teikiu Jums savo 2019 metų veiklos ataskaitą.

Pagal 2017 m. Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų apmokėjimo įstatymą Nr. XIII-198 direktoriaus metų veiklos ataskaitą vertina visa mokyklos bendruomenė.

Pasiūlymus veiklos įvertinimui teikti mokyklos - darželio tarybai el. paštu dazmok@gmail.com iki 2020-02-15.

Taryba įvertina direktoriaus metų veiklos ataskaitą, bendruomenės siūlymus, priima sprendimą veiklos įvertinimui ir teikia savivaldybei. Galutinį sprendimą apie veiklos įvertinimą priima savivaldybė.

 

 

 

2017 m. vadovo ataskaita

 

2018 m. vadovo ataskaita