2020-2021

Paskelbta: 2021 m. birželio 25 d.

 

PELĖDŽIUKAI STOVYKLAUJA

 

Šilutės rajono savivaldybei paskelbus vaikų vasaros poilsio projektų dalinio finansavimo konkursą, Žemaičių Naumiesčio mokykla-darželis suplanavo ir teikė stovyklos projekto paraišką „Pelėdžiukai stovyklauja“. Patvirtinus projekto paraišką, stovykla prasidėjo iš karto pasibaigus ugdymo procesui, birželio 17 d., ir truko 5 dienas. Stovykloje, laikantis saugumo reikalavimų, nustatytos tvarkos, dalyvavo tik 22 stovyklautojai iš 1–4 klasių.  

Pirmąją stovyklos dieną stovyklautojai susipažino tarpusavyje, taip pat su stovyklos tvarka, žaidimais, sportinėmis užduotimis. Diskutuota apie sveiką mitybą. Kadangi tą dieną dirbo anglų kalbos mokytoja Živilė Rupainienė, buvo ugdomos ir anglų kalbos dalykinės kompetencijos. Stovyklos diena baigėsi viešnage miestelio bibliotekoje. Stovyklautojams bibliotekininkė Danutė Bružienė pasiūlė įdomių veiklų – vaikai piešė, žaidė stalo žaidimus, šoko.

Antrąją stovyklos dieną vaikai aplankė Nemuno deltos regioninį parką, susipažino su parko veikla, perėjo Beždžonių tiltu Rusnėje. Tą dieną visuomenės sveikatos specialistė Simona Uginčiūtė pasakojo apie elgesį gamtoje, saulėje, prie vandens ir net surengė šokių konkursą. Dėkoja stovyklautojai už sklandžią kelionę, prie kurios prisidėjo verslininkai Rimantas ir Jūratė Toliušiai.

Trečioji stovyklos diena prasidėjo sočiais, sveikais pusryčiais prieš kelionę į Aukštumalos pažintinį taką. Tai paslaptinga vieta, kurioje vaikai ekologo Povilo Bagdono dėka  galėjo susipažinti  ir sužinoti apie aukštapelkės augalus bei gyvūnus, pamatyti kraštovaizdį, patirti kitonišką pelkės grožį.  Po pietų, iškankinti karštos saulės, pavėsyje atgulę, vaikai pasakojo savo dienos įspūdžius. 

Priešpaskutinė stovyklos diena prasidėjo sportinėmis varžybomis. Vėliau vaikai  nukeliavo į Žaliajį kalną, kur pasisupo sūpynėse, pačiuožinėjo čiuožyklose. Tačiau dienos tikslas buvo aplankyti Bendruomeninius šeimos namus, įsikūrusius Žemaičių Naumiestyje. Ten vaikų laukė įstaigos darbuotoja Indrė Lileikienė, kuri vaikus supažindino su įstaiga, žaidė. Vaikų dėmesį patraukė nauji ir nematyti žaislai, su kuriais turėjo galimybę pažaisti.   

Paskutinė stovyklos diena ir vaikams padovanota kelionė į Šilutės Hugo Šojaus muziejų, pavaikščiota po mažųjų laivų uostą. Stovyklos veiklos pasibaigė. O kokia vasara be kvepiančių vaisių kokteilių ir saldžių, šaltų ledų fiestos, kuria pasibaigė stovykla, nutilo mokyklos-darželio kiemas. Vaikai iškeliavo vasaroti.

Stovykla – galimybė mokiniams turiningai, produktyviai, kūrybingai, sveikai ir aktyviai praleisti vasaros dienas, ugdant dalykines kompetencijas, pramogaujant, sportuojant ir iškylaujant.

Projekto vadovė Sonata Vilčiauskienė

Paskelbta: 2021 m. birželio 21 d.

 

Sveikiname Tadą Auksorių, pirmos klasės mokinį, laimėjusį respublikiniame virtualiame nuotraukų konkurse-parodoje „Gaudau vasarą laukuose“. Dėkojame mokytojai Sonatai Lidžiuvienei.

Administracija

Paskelbta: 2021 m. birželio 17 d.


GABIŲ MOKINIŲ APDOVANOJIMAS


Šiandien mero padėkos raštais ir dovanų kuponais apdovanoti talentingieji Pamario krašto mokiniai ir jų mokytojai!
Sveikiname Nojų Marozą ir Ugnę Barakauskaitę! Dėkojame mokytojai Ritai Judžentienei.

Ačiū, kad savo pasiekimais garsinate Šilutės vardą, mūsų mokyklos vardą. Sėkmės!
Didžiuojamės jumis!

Administracija
 

Paskelbta: 2021 m. birželio 16 d.

 

SĖKMĖS AITVARAI IŠLYDĖJO KETVIRTOKUS

 

Šventinį birželio 16-osios rytą Žemaičių Naumiesčio mokykloje-darželyje įvairiaspalvių balionų takas palydėjo kiekvieną įstaigos mokytoją ir mokinį į mokslo metų paskutinę pamoką. Ypač su nerimu širdyje, liūdesiu veide ir gėlėmis rankose į paskutinę pamoką rinkosi ketvirtokai. Pradinio ugdymo programą įstaigoje baigė 23 ketvirtokai.

Paskutinei pamokai baigiantis, į ketvirtokų klasę su senu, jau mažai kam matytu  mokykliniu varpeliu pasibeldė priešmokyklinio ugdymo ugdytinė Gustė Trakšelytė ir palydėjo mokinius į mokyklos-darželio kieme surengtą šventę.

Šventę pradėjo neformaliojo ugdymo būrelio vaikai kartu su savo muzikinio ugdymo mokytoja Dalia Svirskaite ir socialine pedagoge Sonata Vilčiauskiene. Dainos žodžiais „... nežinia, iš kur atsiradai tu“ jie kreipėsi į ketvirtokus ir jų tėvelius. Į šį klausimą greitą atsakymą pateikė būsimieji paruošiamosios grupės auklėtiniai Uršulė Miliauskaitė ir Denas Lileikis atsakydami, kad ketvirtokai, kaip ir visi vaikai, atsiranda iš „mamos ir tėčio meilės“.

Į šiek tiek nedrąsius ir sutrikusius ketvirtokus, suglumusius ir besijaudinančius jų tėvelius kreipėsi įstaigos direktorė Zofija Lydekienė ir pavaduotoja ugdymui Loreta Vilčauskienė. Po nuoširdžių sveikinimo ir linkėjimo žodžių ketvirtokams buvo įteikti pradinio ugdymo baigimo pažymėjimai, padėkos už aktyvią neformaliojo ugdymo veiklą, įvairius respublikinius laimėjimus. Už puikias žinias padėkomis įvertinti ir kiti mokyklos-darželio mokiniai.

Pasipuošę antrokų darytais mokykliniais varpeliais ketvirtokai dėkojo savo mokytojai Daivai Jokubaitienei, tėvams, visam mokyklos-darželio kolektyvui.

Paskutinės mokslo metų dienos šventinę akimirką vainikavo palinkėjimai ketvirtokams, kad įvairiaspalviai, besišypsantys aitvarai, kurių tą dieną buvo pilnas mokyklos kiemas, nuneštų svajonių ir sėkmės link, o permainingi vėjai niekad jų nepaklaidintų, kartais net atkviestų pasisvečiuoti ir aplankyti savo pirmąją mokyklą, klasę, pasakyti „labas“ savo mokytojai.

Socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė

Paskelbta: 2021 m. birželio 1 d.

 

TARPTAUTINĖS VAIKŲ GYNIMO DIENOS PAMINĖJIMAS

 

Birželio 1 d. Žemaičių Naumiesčio mokykloje – darželyje vyko Tarptautinė vaikų gynimo dienos šventė. Vaikai „plaukė“ sutikti vasarą, džiaugėsi spalvingais burbulais. Šventę vesti padėjo Kakė Makė ir jos nykštukai (Ž. Naumiesčio Etnokultūros centras, socialiniai partneriai). Oras ir nuotaika buvo puiki!!!

Muzikos mokytoja Dalia Svirskaitė

Paskelbta: 2021 m. gegužės 31 d.

 

Mokytoja Rita Judžentienė


 

Paskelbta: 2021 m. gegužės 31 d.

 

 

PROJEKTAS „VISIEMS KARTU SPORTUOTI GERA IR SMAGU“

 

Projektas „Visiems kartu sportuoti gera ir smagu“ bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administravo Švietimo mainų paramos fondas, kurio įgyvendinimo laikotarpis buvo 2019-06-03 - 2021-05-31, baigėsi.

Projekto tikslas buvo puoselėti ugdytinių sveikatingumą, sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą, stiprinant fizinę ir dvasinę sveikatą, ugdant teigiamą požiūrį į sveikatą kaip vertybę, atsparumą neigiamiems gyvenimo reiškiniams ir sugebėjimą pasipriešinti neigiamai aplinkos įtakai, formuojant vertybines nuostatas ir sveiko gyvenimo įgūdžius.

Džiaugiamės įrengta nauja krepšinio (futbolo) aikštele mokykloje-darželyje, kuri bus naudojama nuolat ugdytinių veiklų, pamokų, pertraukų metu, laisvalaikiui, bus inicijuojamos įvairios veiklos seniūnijos, rajono mastu.

Projekto veiklos bus tęsiamos metai iš metų. Ugdytinių fizinis aktyvumas, sveika gyvensena yra aktuali šių dienų tema, vis daugiau laiko praleidžiama prie kompiuterio, bus siekiama, kad ugdytiniai turiningai, produktyviai, sveikai ir aktyviai leistų laiką gryname ore.

Galime pasidžiaugti pasiektais rezultatais: sustiprėjo ryšiai su socialiniais partneriais - Žemaičių Naumiesčio mokykla-darželiu ir Šilutės lopšeliu-darželiu „Gintarėlis“ - ieškant naujų komunikavimo formų bei gerųjų patirčių; paįvairintas ugdymo procesas, organizuojant įvairias sportines veiklas, skatinančias aktyvumą, judrumą, sportiškumą; išpopuliarėjo krepšinio sporto šaka mokykloje-darželyje -  buvo mokomasi žaisti krepšinį pagal taisykles.

Pavaduotoja ugdymui Loreta Vilčauskienė


 

Paskelbta: 2021 m. gegužės 28 d.

 

SPORTUOJAME

 

Gegužės 28 d., įgyvendinant projektą bendrai finansuojamą Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mokyklos-darželio ugdytiniai pademonstravo, kaip mokosi žaisti krepšinį, užsiimti aktyvia veikla. Vyko bėgimo, krepšinio žaidynės, kurių tikslas buvo aktyviai stiprinti mokinių ir kitų mokyklos-darželio bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą bei gilinti sveikatos žinias. Renginio metu, mūsų mokiniams buvo akcentuotos 3 pagrindinės taisyklės, siekiant būti sveikam: aktyviai sportuoti, visada laikytis švaros ir higienos, sveikai maitintis. Fizinio ugdymo mokytojos Sonata Lidžiuvienė, Rita Judžentienė, Žaneta Danienė, Daiva Jokubaitienė mokiniams paruošė keturių tipų fizines veiklas, atliko mankštas, aiškino(si) ir analizavo fizinių užduočių naudą fizinei, protinei bei emocinei sveikatai, apšilimui bėgo aplink mokyklą-darželį ir skatino visus mokinius bei mokytojus kiek įmanoma aktyviau sportuoti ir užsiimti kuo įvairesnėmis fizinėmis veiklomis, mokėsi žaisti krepšinį. Mokiniai džiaugėsi ne tik puikiu oru, naujai įrengta krepšinio (futbolo) aikštele, bet ir puikia galimybe dieną pradėti aktyviai ir efektyviai nusiteikus!

Pavaduotoja ugdymui Loreta Vilčauskienė

Paskelbta: 2021 m. gegužės 27 d.

 

MOKINIŲ KONFERENCIJA „PRAKTINIŲ STUDIJŲ DIENOS“

 

Gegužės 27 d. nuotoliniu būdu vyko pradinių klasių mokinių konferencija „Praktinių studijų dienos mokykloje-darželyje“. Konferencijos organizatoriai – mokyklos-darželio bendruomenė.

Konferenciją  sveikinimo žodžiu pradėjo pavaduotoja ugdymui Loreta Vilčauskienė. Ji pabrėžė, kad tai istorinis mūsų mokyklos - darželio renginys, kai veiklą pristato patys mokiniai. Tvirtas Gustės žemaitiškas žodis ir skambi daina palydėjo mus į konferencijos pradžią. Pirmokėlių „žinių skleidėja šarka“ pakvietė susipažinti su mūsų apylinkės medžiais. Antrokai vedė mus knygos keliu - nuo pirmosios iki šių dienų. Trečiokai pateikė įdomių faktų apie laiką ir laikrodį, o ketvirtokai   pakvietė susipažinti su  Žemaičių Naumiesčio istorija, lankytinomis vietomis. 

Konferencijos mokiniai labai laukė ir atsakingai jai ruošėsi. Sukauptas mokslo metų eigoje praktinės veiklos žinias kartu su mokytoju  apibendrino, ieškojo kuo įdomesnių būdų jas perteikti. Skirtingos patirties ir gebėjimų mokiniai gražiai  bendravo grupėse, vertino darbus, supažindino su rezultatais.

Praktinei veiklai atlikti reikia įvairų žinių, gebėjimų ir įgūdžių. Tai atsispindėjo mokinių pristatytose veiklose. Pastebėta, kaip smagu tokioje veikloje bendrauti, vyksta diskusijos, nuomonių įvairovė, daromos išvados.

Užsiėmimai vyko mokyklinėje ir nemokyklinėje aplinkoje. Buvo ieškoma ugdymo(si) turinio sąsajų su  socialiniu-kultūriniu gyvenimo aspektu aplinka,  kurioje gyvename. Visi mokiniai buvo įtraukti į aktyvią,  skatinančią pažinti, patirti veiklą.

Kalbinti mokiniai teigė, kad praktinėje veikloje patyrė malonumą, pažinimo, atradimo džiaugsmą, patyrė ir kai kurias nesėkmes. Mokydamiesi praktiškai, mokiniai skatinami savarankiškai veikti, reikšti savo mintis, daryti sprendimus. Tuo pačiu pasirinkimo laisvė derinama su atsakomybe už savo veiksmus ir poelgius. Toks kūrybinis tiriamasis procesas padeda ugdyti mąstančią asmenybę, integruotis į nuolat kintančią aplinką.

Logopedė-specialioji pedagogė Genovaitė Mockienė

Paskelbta: 2021 m. gegužės 25 d.

 

„GERUMO LAŠELIS“

 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių vaikučiai dalyvauja respublikinėje „Gerumo lašelis“ akcijoje (mokytojos Rita Norinkevičienė, Renata Mickeviciutė, Virginija Šiaudvytienė, Monika Lešinskytė, Vanda Pocienė, Aurelija Razmienė, Simona Jakštienė, Dalia Insodienė).

 

https://www.facebook.com/100046535191639/videos/pcb.325907305637107/325909358970235

Paskelbta: 2021 m. gegužės 24 d.

 

SVEIKINAME

 

 2 kl. mokinį NOJŲ MAROZĄ, pranešimų konkurse „LIETUVOS VAIKŲ BALSAS 2021“, laimėjusį I vietą. Mokytoja Rita Judžentienė.

Paskelbta: 2021 m. gegužės 20 d.

 

IŠVYKA Į BIBLIOTEKĄ

 

„Gudručių" grupės vaikai apsilankė Žemaičių Naumiesčio miestelio bibliotekoje. Vaikai sužinojo ne tik kiek yra knygų bibliotekoje, bet ir kaip jas „gydyti" ištikus bėdai. Atidžiai klausėsi M. Marcinkevičiaus eiliuotos pasakos „Kaip pelėdžiukas iš namų pabėgo". Pasiklausę nuotaikingos pasakėlės išbandė iliustruotojo darbą. Smagu, kad mūsų grupėje yra ištikimų bibliotekos skaitytojų, manau, kad ši išvyka tik padidins jų būrį. Ačiū bibliotekininkėm Danutei Bružienei ir Nijolei Rimkienei už įdomią veiklą.

Mokytoja metodininkė Aurelija Razmienė

Paskelbta: 2021 m. gegužės 18 d.

 

„SVEIKATIADOS KONKURSAS – UŽKANDŽIŲ FIESTA“

 

Trečios klasės mokiniai dalyvauja „Sveikatiados konkurse – Užkandžių fiesta“.

Aptarėme su mokiniais sveikatai reikalingus ir svarbius produktus, kokius žino patiekalus iš šių produktų. Mokiniai papasakojo, kokius mėgsta valgyti patiekalus, kokius mėgsta užkandžius.

Mokiniai kartu su mamytėmis namuose gamino sveikus užkandžius, vėliau atsinešė į mokyklą pavaišinti draugus. Mokiniai  pasidalijo užkandžių receptais, išrinko skaniausius užkandžius.

Mokytoja Žaneta Danienė

Paskelbta: 2021 m. gegužės 17 d.

 

KALBŲ KENGŪRA 2020-2021

 

Projekto tikslas - naudojant neformalius mokymo metodus, kelti mokinių kalbinės kompetencijos lygį, gilinti anglų kalbos žinias, suteikti mokiniams galimybę, dalyvaujant tarptautiniame projekte, įsivertinti savo anglų kalbos mokėjimo žinių lygį bei gebėjimą savarankiškai pasirinkti ir priimti sprendimą.

Šiais 2021 mokslo metais mokinių, dalyvaujančių tarptautiniame Kalbų Kengūros konkurse, būrys pagausėjo. Mokiniai išbandė savo jėgas atlikdami testą anglų kalba. Konkurse dalyvavo trylika 3-4 klasių ugdytinių. Šių metų konkurse geriausius rezultatus parodė: Vitalija Kostrubaitė 3 kl. (Oranžinės kengūros diplomas), Matas Šiaudvytis 3 kl. (Oranžinės kengūros diplomas), Emilija Petrošiūtė 4 kl. (Sidabrinės kengūros diplomas), Julius Mileris 4 kl. (Sidabrinės kengūros diplomas), Simonas Gečas 4 kl. (Sidabrinės kengūros diplomas), Danielė Balandytė 4 kl. (Sidabrinės kengūros diplomas). Taip pat puikius rezultatus parodė šie mokiniai, kurie buvo apdovanoti padėkos raštais: Austėja Avižiūtė 3 kl., Benas Mileris 3 kl., Nojus Trijonis 3 kl., Austėja bendžiūtė 3 kl., Pijus Besputnyj 3 kl., Lukas Zubė 4 kl., Kamilė Kužmarskytė 4 kl.

                                                                                             Anglų kalbos mokytoja Živilė Rupainienė


 

Paskelbta: 2021 m. gegužės 13 d.

 

OLYMPIS 2021 M.


Sveikiname Olympis 2021 m. pavasario sesijos prizininkus:
2 kl. mokinę Emiliją Balandytę – apdovanota medaliu, lietuvių k. I laipsnio diplomas, matematika I laipsnio diplomas;
2 kl. mokinę Ugnę Barakauskaitę - apdovanota medaliu, lietuvių k. I laipsnio diplomas, matematika II laipsnio diplomas, anglų k. I laipsnio diplomas, biologija – I laipsnio diplomas, IT – I laipsnio diplomas;
2 kl. mokinį Nojų Marozą - apdovanotas medaliu, lietuvių k. I laipsnio diplomas, matematika III laipsnio diplomas, anglų k. I laipsnio diplomas, biologija – II laipsnio diplomas;
2 kl. mokinę Adiją Lukomskytę - lietuvių k. I laipsnio diplomas, matematika II laipsnio diplomas, anglų k. II laipsnio diplomas, biologija – I laipsnio diplomas;
2 kl. mokinę Adrianą Arnašiūtę lietuvių k. - I laipsnio diplomas, anglų k. – I laipsnio diplomas, matematika - I laipsnio diplomas, biologija – I laipsnio diplomas;
3 kl. mokinę Vitaliją Kostrubaitę lietuvių k. - I laipsnio diplomas, anglų k. – I laipsnio diplomas, matematika - I laipsnio diplomas, biologija - I laipsnio diplomas;
3 kl. mokinę Arūnę Mockutę lietuvių k. - II laipsnio diplomas, anglų k. – II laipsnio diplomas, matematika - III laipsnio diplomas, biologija – II laipsnio diplomas;
3 kl. mokinę Austėją Avižiūtę lietuvių k. - II laipsnio diplomas, anglų k. – I laipsnio diplomas, matematika - III laipsnio diplomas, biologija – II laipsnio diplomas;
3 kl. mokinį Beną Milerį lietuvių k. - III laipsnio diplomas, anglų k. – I laipsnio diplomas, biologija – II laipsnio diplomas;
3 kl. mokinį Kajų Šveikauską lietuvių k. - II laipsnio diplomas, anglų k. – I laipsnio diplomas;
3 kl. mokinį Matą Šiaudvytį lietuvių k. - II laipsnio diplomas, anglų k. – I laipsnio diplomas;
3 kl. mokinę Bertą Nausėdaitę padėkos už dalyvavimą;
3 kl. mokinę Viliją Juciutę lietuvių k. padėkos už dalyvavimą;
4 kl. mokinę Emą Petrošiūtę padėkos už dalyvavimą;
4 kl. mokinę Emilją Petrošiutę apdovanota medaliu, anglų k. – I laipsnio diplomas;
4 kl. mokinę Danielę Balandytę lietuvių kalba - II laipsnio diplomas, anglų k. – I laipsnio diplomas, matematikos II laipsnio, biologijos - I laipsnio diplomas.
Dėkojame mokytojoms Ritai Judžentienei, Žanetai Danienei, Daivai Jokubaitienei. 

Paskelbta: 2021 m. gegužės 7 d.

 

PREMJERA „MUSMIRYTĖ IR DRAUGAI“ 

 

Kaip kiekvienais metais, šiais mokyklos-darželio teatro būrelis „Šypsena“ padovanojo metinį darbą – spektaklį. Aktoriai savo premjerą „Musmirytė ir draugai“ (pagal Deizės Mrazkovos knygelę „Neverk, musmiryte“ ir Mykolo Sluckio pasaką „Lapo kelionė“)  pirmiesiems parodė patiems mažiausiems ikimokyklinio ugdymo grupių vaikams. Dėl karantino, laikantis saugumo ir atstumo, į salę buvo pakviestos nedidelės grupelės.

Puikiai scenoje vaidino Kamilė Kužmarskytė (Musmirė) ieškodama sau draugų. Raigardas Šlajus (Kiškis) scenoje „kankinosi, rašydamas knygą „Strykt pastrykt“. Spektaklyje savo uodega puikavosi Fausta Žymančiūtė  (Voveraitė). Puikiai scenoje sutarė Simona Šeputytė (Lapė) ir Adija Lukomskytė (Peliukas). Emilija Petrošiūtė (Šarka) puikavosi savo gražiu balsu, plunksnomis ir sumanumu. Savimi žavėjosi ir kitas spektaklio personažas Lapas, kurį vaidino Danielė Balandytė. Saldaus medaus, bet tik su nuolaidomis, reikalavo Meška, kurią puikiai įkūnijo Austėja Avižiūtė.

Pagrindinę mintį, kad smagu turėti draugų ir būti reikalingam, suprato mažieji žiūrovai, o aktoriai žavėjo puikia ir įtaigia vaidyba, tiksliai atskleidusia spektaklio esmę.

Šaunuoliai artistai.

Neformaliojo ugdymo mokytoja Sonata Vilčiauskienė

Paskelbta: 2021 m. gegužės 7 d.

 

ŽEMĖS DIENOS PAMINĖJIMAS

 

Balandžio 22 dieną pasaulyje minima tarptautinė motinos Žemės diena. Šią dieną pasaulio gyventojai raginami gyventi ir mylėti taikiai, harmoningai, vienytis sąmoningiems pokyčiams Žemėje.
Žemaičių Naumiesčio pradinių klasių mokinių veikla balandžio 23-27 dienomis buvo skirta paminėti motinos Žemės dieną. Savaitės pradžioje ketvirtos klasės mokiniai organizavo aplinkos tvarkymo akciją „Šiukšlės – Žemės žaizdos“. Kitą dieną visi žiūrėjo dokumentinį filmą „Namai“, kuriame pasakojama apie globalias problemas: badą, vandens trūkumą ir klimato atšilimą. Aptarę vaizdinę medžiagą 3-4 klasių mokiniai rašė laiškus Žemei, kuriuose jai išsakė savo palinkėjimus bei pasižadėjimus, o 1-2 klasių mokiniai piešė piešinius. Pasitelkę savo fantaziją mokiniai savo padarytomis gėlėmis puošė mokyklos-darželio kiemą, dainavo daineles.  Mokinių rankomis padarytos gėlytės simboliškai šildo ir globoja motiną Žemę.  Renginio pabaigoje visi mokiniai davė pažadą ŽEMEI: nemėtyti šiukšlių, nelaužyti medžių šakų, rūpintis bei tausoti gamtą.

      Pradinio ugdymo mokytojos

Paskelbta: 2021 m. gegužės 5 d.

 

PARODA „TAU, MAMYTE“

 

Mamos svarba vaiko gyvenime turbūt negali būti pernelyg sureikšminta, nes iš tiesų ji - begalinė (psichologė A. Želvienė). Žemaičių Naumiesčio mokykloje - darželyje vyko paroda „Tau, mamyte". Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtiniai kartu su savo mokytojomis Virginija Š., Renata M., Virginija B., Aurelija R., Simona J., Vanda P., Monika L., Evelina S. piešė, kūrė įvairius darbelius skirtus mamytėms. Patys mažiausieji taip išreiškė savo meilę, pagarbą mamytei.

Paskelbta: 2021 m. gegužės 4 d.

 

KONKURSAS „MAŽASIS DIKTANTAS“

 

Balandžio 27 d. mokykloje-darželyje vyko mokinių raštingumo konkursas „Mažasis diktantas“. Renginio tikslas - ugdyti pasididžiavimą gimtąja kalba, poreikį tobulinti rašytinius kalbos gebėjimus ir atpažinti itin gabius vaikus ir juos ugdyti, skatinti jų pastangas pažinti ir siekti daugiau. Savo žinias ir gebėjimus pasitikrinti susirinko 2 - 4 klasių mokiniai. Diktantą be klaidų parašė ir nugalėtojais tapo: Simona Šeputytė (2 kl.) - 1 vieta; Emilija Balandytė (2kl.) - 2 vieta; Aušrinė Kuršelytė (2 kl.) - 3 vieta; Austėja Avižiūtė (3 kl.) - 1 vieta; Benas Mileris (3 kl.) - 2 vieta; Matas Šiaudvytis (3 kl.) - 3 vieta; Emilija Petrošiūtė (4 kl.) - 1 vieta; Julius Mileris (4 kl.) - 2 vieta; Oskaras Jonikaitis (4 kl.) - 3 vieta.

Pavaduotoja ugdymui Loreta Vilčauskienė

Paskelbta: 2021 m. gegužės 4 d.

 

GUSTĖ GEBA KALBĖTI TARMIŠKAI

 

Mokyklos-darželio ugdytinė Gustė Trakšelytė geba kalbėti taip, kaip kalbėjo, kalba ir kalbės mūsų apylinkių žmonės, tarmiškai. Puikiai išmokusi didelės apimties tekstą, kuris   užrašytas taip pat Žemaičių Naumiesčio apylinkėse, Gustė įveikė sunkią užduotį, reikalaujančią daug darbo – išmoko pasakojimą „Aš jums papasakuosu tuoki štuka“ ir pasiruokava žemaitiška.

Nufilmuotas vaizdo įrašas nusiųstas į mokinių, gebančių kalbėti tarmiškai, varžytuves „Tarmių lobynai“.

Varžytuves organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.  

Socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė

https://www.facebook.com/zemaiciunaumiescio.mokykladarzelis.7/videos/312817103612794/?notif_id=1620122968447692&notif_t=video_processed&ref=notif

Paskelbta: 2021 m. balandžio 30 d.

 

EILĖRAŠČIŲ IR DAINŲ PYNĖ MAMAI

 

Gustė Trakšelytė (6 m.) dalyvauja respublikiniame projekte „Eilėraščių ir dainų pynė mamai“. Mokytoja Dalia Svirskaitė. Dainelė „Mamytės diena" ž. N. Jazbutytės, muz. S. Sinkevičienės

 

https://www.facebook.com/groups/3482854795154025/permalink/3545638518875652/


 

Paskelbta: 2021 m. balandžio 30 d.

 

RESPUBLIKINIS PROJEKTAS „ŠOKAM, ŠOKAM RATELIU“


Žemaičių Naumiesčio mokyklos - darželio „Gudručių" grupės vaikai dalyvauja Respublikiniame projekte „Šokam, šokam rateliu 2021“. Vaikučius paruošė mokytojos Dalia Svirskaitė ir Aurelija Razmienė.

Lietuvių liaudies ratelis „Žaliam sode".

 

https://www.facebook.com/groups/184234206622241/permalink/203621051350223/

 

Paskelbta: 2021 m. balandžio 30 d.

 

MAMYTĖS, SU JŪSŲ ŠVENTE!

 

Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio PU grupių vaikučių sveikinimas mamytėms patalpintas mokyklos-darželio Facebook paskyroje. Vaikučius paruošė meninio ugdymo mokytoja Dalia Svirskaitė, mokytojos Aurelija Razmienė ir Simona Jakštienė.

 

https://www.facebook.com/zemaiciunaumiescio.mokykladarzelis.7/posts/310453223849182


 

Paskelbta: 2021 m. balandžio 29 d.

 

TREČIOKĖ DEKLAMAVO EILES MAMAI

 

Balandžio 28 dieną, ZOOM platformoje 3 klasės mokinė Adrija Bernotaitė dalyvavo Respublikiniame eilėraščio skaitymo  konkurse, skirtame Motinos dienai paminėti „Dėkoju, Mama, už viską, ką su tavim patyriau“. Konkursą organizavo Šiaulių rajono švietimo pagalbos tarnyba ir Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras.

Adrija konkursui buvo paruošusi Anzelmo Matučio eilėraštį „Kas švelnesnis?“, padėjo pasiruošti socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė. Mokinė už puikų pasirodymą apdovanota padėkos raštu.

Dėkojame Adrijai.

 

https://www.facebook.com/100046535191639/videos/pcb.310061827221655/310062850554886

Paskelbta: 2021 m. balandžio 28 d.

 

„KELIAS Į OLIMPĄ“

 

Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio antrokai dalyvauja tarptautiniame 1-4 klasių mokinių konkurse „Kelias į Olimpą” (Mokytoja Rita Judžentienė). Konkurso tikslas - pasitelkiant įvairias piešimo technikas perteikti mokinių požiūrį į olimpines sporto šakas, olimpinių žaidynių istoriją, fizinio aktyvumo svarbą, ugdant vaikų kūrybiškumą ir bendrąsias kompetencijas. Pagrindinės edukacinės olimpinės vertybės – draugystė, pagarba ir tikslo siekimas yra vienos iš svarbiausių vertybių, kurias galime perduoti vaikams, o sportas, sveikos gyvensenos propagavimas – efektyvi ne tik fizinio, bet ir vertybinio ugdymo priemonė. Ugnės Barakauskaitės dabas pasiųstas į konkursą.

Paskelbta: 2021 m. balandžio 28 d.

 

NUOTOLINIS TARPTAUTINIS MATEMATIKOS KONKURSAS „KENGŪRA“

 

Sveikiname 1 klasės mokinį TADĄ AUKSORIŲ, užėmusį III vietą, 1 klasės mokinį BENĄ PETRĄ TOLIUŠĮ - VII vietą, 1 klasės mokinį EMILĮ DEGUTĮ - VIII vietą nuotoliniame tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“ Šilutės rajono savivaldybėje (pirmokų mokytoja Sonata Lidžiuvienė).

Sveikiname 2 klasės mokinę ADIJĄ LUKOMSKYTĘ - VI vietą Šilutės rajono savivaldybėje (mokytoja Rita Judžentienė).

Paskelbta: 2021 m. balandžio 27 d.

 

Dėkojame EMILIJAI PETROŠIŪTEI už dalyvavimą respublikinėje 3-4 klasių mokinių praktinėje-pažintinėje konferencijoje „Mind Map about Me“, mokinę parengė mokytoja Živilė Rupainienė.
 

Paskelbta: 2021 m. balandžio 22 d.

 

4 KLASIŲ MOKINIŲ MOKYKLINĖ ANGLŲ KALBOS OLIMPIADA

 

Balandžio 20 d. mokykloje-darželyje vyko 4 klasių mokinių mokyklinė anglų kalbos olimpiada, kurios tikslas buvo skatinti mokinių sąmoningą požiūrį į anglų kalbos mokymąsi, norą domėtis ir gilinti savo žinias, taip pat įvertinti 4 klasės mokinių anglų kalbos gebėjimus ir kompetencijas. Olimpiadoje dalyvavo gabiausi ketvirtos klasės ugdytiniai, kurie turėjo galimybę įsivertinti savo žinių lygį.

Geriausius rezultatus olimpiadoje parodė šie mokiniai: Emilija Petrošiūtė ir Julius Mileris - I vieta, Emilija Lekavičiūtė - II vieta ir Danielė Balandytė - III vieta.Taip pat puikias savo anglų kalbos žinias parodė šie mokiniai: Simonas Gečas, Lukas Zubė, Kamilė Kužmarskytė, Oskaras Jonikaitis.

Džiaugiamės mokinių rezultatais ir linkime jiems didžiausios sėkmės dalyvaujant ir kituose olimpiadose bei konkursuose.

Mokinius mokyklinei anglų kalbos olimpiadai ruošė anglų kalbos mokytoja Živilė Rupainienė.

Paskelbta: 2021 m. balandžio 22 d.

 

SVEIKINAME

 

Baigėsi respublikinis priešmokyklinių ir 1-4 klasių mokinių kompiuterinio atviruko konkursas, kuris buvo skirtas pasaulinei Žemės dienai paminėti. Pagrindinė konkurso nuostata buvo „Kuo aš galiu padėti Žemei”. Analizuojant ekologinę situaciją, mokiniai buvo skatinami saugoti gyvąją gamtą, formuojamas atsakingas mokinio požiūris į gamtos saugojimą. Ugdant mokinių skaitmeninio raštingumo kultūrą buvo skatinami kūrybiniai mokinių gebėjimai; mokinių bendravimas ir bendradarbiavimas tarp ugdymo įstaigų; piešti nesudėtingus piešinius piešimo programa; domėtis aplinkosauga.

Šiame konkurse dalyvavo ir mūsų mokyklos-darželio antrokai (mokytoja Rita Judžentienė). Antros klasės mokinės Ugnės Barakauskaitės darbas respublikiniame konkurse užėmė 3 vietą. Sveikiname Ugnę.

Paskelbta: 2021 m. balandžio 21 d.

 

Toliau vykdomas rajoninis neformaliojo vaikų švietimo projektas „Po pamokų mūsų mokykla pilna vaikų“. Į supažindinimą su muzikos instrumentu kanklėmis  buvo pakviesta pirma klasė (mokytoja Sonata Lidžiuvienė).

Kanklės – autentiškas, senovinis instrumentas. Jų korpusas medinis, o stygų gali būti iki dvylikos. Medis, kol bus gaminama kanklės, turi išbūti net 10 metų sausoje vietoje. Pirmokai vardino, kokius žino medžius, bandė spėti, iš kurių medžių būtų galima pagaminti kankles, kuris medis tinka labiausiai. Taip pat prisiminė, koks muzikos profesijos atstovas galėtų gaminti kankles – pasirodo, kad tai muzikos instrumentų meistras. Vaikai išgirdo, kaip skamba šis instrumentas, smagiai joms pritariant padainavo ir patys pabandė groti. Suprato, kad išmokti jomis groti nėra taip jau ir sudėtinga. Kiekvienas gavo progą paliesti kankles, jas gerai apžiūrėti iš arti. Veiklą vedė muzikos vadovė Dalia Svirskaitė.

Mokytoja Sonata Lidžiuvienė

Paskelbta: 2021 m. balandžio 19 d.

 

KONKURSAS „AŠ NORIU IŠLIKTI“

 

Baigėsi gamtosauginis konkursas ,,Aš noriu išlikti”. Šio konkurso dalyviai domėjosi, kokioms gyvūnų rūšims Lietuvoje ir kodėl gresia pavojus išnykti, rinkosi vieną ar keletą gyvūnų ir juos lipdė iš įvairiausių medžiagų: plastilino, sūrios tešlos ir net sniego. Konkurse dalyvavo daugiau nei 1556 darbų nuotraukų. Konkurse dalyvavo mokiniai iš daugiau nei 150 mokyklų.

2 klasės mokinės Ugnės Barakauskaitės darbas „Vėžliukas Nindzė” (mokytoja Rita Judžentienė) padarytas iš sniego apdovanotas paskatinamuoju prizu. Sveikiname Ugnę.

Konkurse dalyvavo 1 klasės mokinė Vakarė Stunžėnaitė (mokytoja Sonata Lidžiuvienė), 3 klasės  mokiniai Vitalija, Gustė, Benas, Arūnė, Austėja, Fausta, Adrija (mokytoja Žaneta Danienė).

Paskelbta: 2021 m. balandžio 12 d.

 

LIETUVOS MOKINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSAS ,,DANTUKO ABC”

 

Šiuolaikiniai vaikai – ateities kūrėjai. Ypač svarbu, kad jie būtų sveiki. Nuo pat mažumės formuodami teisingus dantų priežiūros įpročius, išsaugosime ne tik gražią šypseną, bet irbendrą vaiko gyvenimo kokybę. Šio amžiaus vaikams dažnai trūksta žinių apie dantukų priežiūrą.Kaip juos prižiūrėti? Sukuo ir kada valyti dantukus? Koks maistas kenkia dantukams, o kokį maistą reikia valgyti, kad jie būtų sveiki? Tad mūsų mokyklos-darželio antrokai (mokytoja Rita Judžentienė) nutarė dalyvauti Lietuvos mokinių kūrybinių darbų konkurse „Dantuko ABC“ ir kuo daugiau sužinoti apie dantukus. Vaikai peržiūrėję atsiųstą vaizdinę medžiagą atliko kūrybinius darbus ir taip gilino savo žinias apie dantukus. Ugnės Barakauskaitės darbas pasiųstas į konkursą. Linkime sėkmės.

Paskelbta: 2021 m. balandžio 13 d.

 

DRĄSŪS, STIPRŪS, VIKRŪS

Įgyvendinant projektą „Visiems sportuoti gera ir smagu“, remiamą Sporto rėmimo fondo, Žemaičių Naumiesčio mokykloje - darželyje vyko sporto varžybos ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“. Savo jėgas, vikrumą, fizinius gebėjimus pradinių klasių mokiniai išbandė atlikdami įvairias sportines estafetes. Mokymasis nuotoliniu būdu priminė, kad sportuoti, mokytis, žaisti, leisti laisvalaikį daug smagiau su draugais. Todėl komandos varžėsi su gera nuotaika ir energija. Stengėsi aplenkti priešininkų komandą, teisingai atlikti sportines estafetes, šūksniais palaikyti savo komandos narius.

Vienas estafetes sekėsi laimėti, kitas įveikti pirmiems pritrūko sėkmės. Sportas mus moko būti kantriais, ištvermingais, teisingais, džiaugtis laimėjimais, garbingai  susitaikyti su nesėkmėmis ir gerbti kartu sportuojančius draugus.

Mokytoja Daiva Jokubaitienė

Paskelbta: 2021 m. balandžio 9 d.

 

PARODA „VELYKŲ MARGUTIS“

 

Kartu su pavasariu kasmet sulaukiame ir Šv. Velykų - didžiausios pavasario šventės. Ši šventė simbolizuoja viską, ką galime sieti su pavasariu: atgimimą, atsinaujinimą, naują pradžią. Mokykloje - darželyje vyko kūrybinių piešinių - darbų paroda „Velykų margutis“. Vaikai kartu su mokytojomis Renata M., Virginija B., Vanda P, Virginija Š., Monika L., Dalia N., Dalyte I., Evelina S., Simona J., Aurelija R. piešė, margino, aplikavo kiaušinukus, kūrė kitus darbelius. 

Paskelbta: 2021 m. balandžio 9 d.

 

„KEPURĘ LAIKAU, MARGUČIO PRAŠAU“

 

Velykos - didelė ir graži pavasario šventė. Su šia švente susiję daug liaudies papročių ir tradicijų. Velykinę savaitę „Bitučių“, „Nykštukų“ ir „Žvaigždučių“ grupėse vyko edukaciniai rytmečiai. Vaikučiai kartu su mokytojomis Renata M., Monika L., Virginija Š. dažė ir margino kiaušinius, klausėsi, žaidė muzikinius ratelius. Vyko margučių ridenimas, ieškojo stipriausio, didžiausio, margiausio kiaušinio.

 

Paskelbta: 2021 m. balandžio 6 d.

 

RESPUBLIKINIS GAMTOS MOKSLŲ KONKURSAS „MOZAIKA“

 

Mūsų mokyklos-darželio pirmokai ir antrokai mokosi pastebėti ir atpažinti gamtoje vykstančius pokyčius, pažinti medžius ir jų vaisius. Todėl noriai sutiko dalyvauti respublikiniame mokinių gamtos mokslų konkurse ,,Mozaika“. Konkurso tikslas – aktyvinti mokinių domėjimąsi gamta ir viešinti meninę veiklą. Užduotis -  sukurti gamtoje rastų augalų kompoziciją, pasitelkiant mozaikos principą. Pavasaris vėluoja, gaili šilumos, todėl dėliojant mozaiką tikru iššūkiu tapo rasti gamtoje įvairių spalvų augalų. Ačiū tėveliams, kurie padėjo ieškoti, rinkti ir kurti.

Mokytojos Sonata Lidžiuvienė, Rita Judžentienė

Paskelbta: 2021 m. kovo 29 d.

 

TARP „NYKŠTUKŲ“ PATYČIŲ DAR NĖRA

 

Kovas – sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ – baigėsi. Paskutinė mėnesio diena buvo skirta patiems mažiausiems mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo grupės „Nykštukai“ ugdytiniams. Šioje grupėje ugdomi pedagogės Virginijos Šiaudvytienės ir auklytės Danutės Žičkienės patys mažiausi ugdymo įstaigos vaikai, kurie ne visi ir kalbėti moka, tačiau puikiai jaučia, bando suprasti, kas yra kalbama, o smagiausia, kad viskuo domisi ir yra smalsūs. Susipažinę, šiek tiek pakalbėję, darželinukai sėdosi į savo vietas ir piešė žmogeliukus, tiksliau, juos spalvino, nupiešė akis, nosį, aprengė žaismingais spalvų potėpiais. Svarbiausia – visus papuošė plačia šypsena. Vaikai supranta, kad besišypsantis tiek vaikas, tiek suaugusysis nepadarys nieko blogo, nepastums, neprasivardžiuos, nelinkės nieko pikto. Kalbėta su vaikais ir apie žmogaus širdį, kad geroje širdyje telpa nuoširdumas, užuojauta, šypsenos, geri darbai, draugystė. Vaikai nepabijojo leisti išmarginti jiems rankas raudonomis širdelėmis. Tai lyg metafora, tarsi jų širdyse ir yra viskas – kaip tu elgsiesi, taip ir su tavimi elgsis, koks tu būsi, tokį tave ir kiti priims...

Maži „Nykštukų“ grupės vaikai, tačiau jų akys geros, šypsnys nuoširdus, nedrąsus,  prisiglaudimas jaukus, ir tai teikia viltį, kad toks žmogus niekad neįžeis ir neįskaudins. Bent jau tol, kol jis mažas...

Socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė

Paskelbta: 2021 m. kovo 29 d.

 

RESPUBLIKINIS PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSAS „ŽYDINTIS MEDIS“

 

Žemaičių Naumiesčio mokyklos – darželio antrokai ir trečiokai dalyvauja respublikiniame pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų konkurse „Žydintis medis“.

Konkurso tikslas – respublikos bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių kryptingas laisvalaikio praleidimas, saviraiškos, asmenybės tobulėjimo bei bendradarbiavimo tarp mokyklų skatinimas.

Mokiniai aptarė kokie požymiai būdingi pavasariui.

Mokytoja Žaneta Danienė

Paskelbta: 2021 m. kovo 29 d.

 

Kaip valgyti sveikai?

 

Sveika mityba yra neatsiejama kiekvieno žmogaus kasdieninio gyvenimo dalis. Sveiko maisto pasirinkimas sąlygoja ir lėtinių ligų rizikos veiksnių mažinimą bei tikimybę jomis susirgti. Tačiau ne kiekvienas žino kaip teisingai pasirinkti sveiką maistą. Taigi kyla klausimas, o kas yra sveikas maistas? Turbūt vienas iš aiškiausių paaiškinimų yra – mitybos piramidė. Ilgainiui, keičiantis žmonių gyvenimo būdui (vis sėslėjant, mažėjant fiziniam aktyvumui, didėjant protiniam darbui), sveikos mitybos piramidė buvo koreguota ne kartą. Jei anksčiau, daug fizinio, ūkio darbo turintiems žmonėms buvo rekomenduojama daugiausia valgyti grūdinių kultūrų, riebios mėsos, tam, kad jie turėtų pakankamai energijos, tai dabar rekomenduojama, kad pagrindinę raciono dalį sudarytų žalios ir virtos daržovės, aprūpinančios organizmą vitaminais ir nesikaupiančios nesudeginamais riebalais.

 

Pagrindinės sveikos mitybos taisyklės

Daržovės, vaisiai, uogos. Į maisto piramidę galima žiūrėti įvairiai – tiek dienos, tiek savaitės, tiek bendro raciono aspektais. Svarbiausia, kad išlaikytumėte suvartojamų maisto grupių santykį. Pagrindinę, didžiausią raciono dalį turėtų sudaryti šviežios daržovės. Itin patariama rinktis sezonines, vietines (Lietuvoje užaugintas) daržoves. Daržoves labiausiai patariama valgyti šviežias, termiškai neapdorotas, nes tokios daržovės išsaugo daugiausiai vitaminų. Šalia to, šiek tiek rečiau, bet taip pat drąsiai galite valgyti kitaip paruoštas (garuose virtas, orkaitėje keptas) daržoves. Svarbiausia taisyklė – venkite kepimo riebaluose ir daržovių pervirimo. Taip pat šiai piramidės daliai priskiriami ir uogos ir vaisiai, tik pastaraisiais nereikėtų piktnaudžiauti dėl itin didelio kiekio cukraus. Dar labiau nerekomenduojamos vaisių sultys – nors tai dažnai ir pateikiama kaip vitaminų bomba, tačiau tą patį vitaminų kiekį gautumėte ir suvalgę į sultis spaudžiamus vaisius ar uogas, tik neišmetus virškinimui naudingų odelių, minkštimo dalies, ilgiau jaustumėtės sotūs su tuo pačiu kalorijų kiekiu.

Grūdinės kultūros.  Tai įvairios košės, kruopos, duona, makaronai, ankštinės daržovės. Rinkitės pilno grūdo ruginius ir kvietinius gaminius, ruduosius ryžius, ankštinius produktus (lęšius, avinžirnius, pupas, žirnius), naudingas košes (grikius, avižas, t.t.). Nors ir teoriškai priklausytų šiai kategorijai, tačiau venkite baltų kvietinių miltų, baltųjų ryžių, stipriai perdirbtų dribsnių, pervirtų kruopų.

Pieno produktai, kiaušiniai, mėsa, jūros gėrybės. Augalinių baltymų šaltiniai – mėsa ir pieno produktai, kiaušiniai, jūros gėrybės, riešutai. Renkantis mėsą, pasistenkite, kad ji būtų liesa. Nepiktnaudžiaukite raudona mėsa. Rinkitės ją 1-2 kartus per savaitę. Dažniau patartina rinktis vištieną (ypač krūtinėlę, kadangi joje daugiausia naudingųjų baltymų). Venkite riebios raudonos mėsos (kiaulienos), rūkytų jos gaminių. Prioritetą teikite raudonajai žuviai, kurioje gausu omega-3 riebalų rūgščių.

Gerieji riebalai.  Nors iš pažiūros ir nedidelė, tačiau itin svarbi grandis jūsų racione – gerieji riebalai. Jų gausu avokaduose, lydytame svieste, šalto spaudimo nerafinuotuose aliejuose (kokosų, alyvuogių, linų sėmenų, saulėgrąžų, sezamų, kanapių, kt.), riebioje žuvyje. Taip pat stenkitės į racioną įtraukti ir riešutus bei sėklas, itin naudingus jūsų smegenims ir turinčius daugybę organizmui reikalingų maistinių medžiagų.

Sveiki desertai. Šiai kategorijai dažniausiai priskiriami džiovinti vaisiai, juodasis šokoladas, chalva. Tai sveikesnės desertų alternatyvos. Nors dažnas mano, kad džiovinti vaisiai yra labai sveika ir naudinga, tačiau, deja, juose esantis didelis kiekis cukraus, nustumia juos į mažiausią sveikos mitybos piramidės kategoriją.

Vadovaudamiesi sveikos mitybos piramide, galima lengvai išmokti valgyti sveikai. Sveikas maistas – sveikatos pagrindas. Todėl nepamirškite rinktis sveikatai palankaus maisto.

Visuomenės sveikatos specialistė

Simona Uginčiūtė


 

Paskelbta: 2021 m. kovo 26 d.

 

IŠVYKA

 

Išvyka į Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietą. Išvykos metu vaikai sužinojo, kas darosi su kūnu po mirties, kaip žmonės laidojami Lietuvoje, aptarėme, kaip reikia elgtis kapinėse,  uždėgėme žvakutę  ir pagerbėme mirusiuosius tylos minute. Taip pat pakartojome piesčiųjų eismo taisykles.

Mokytoja Simona Jakštienė

Paskelbta: 2021 m. kovo 26 d.

 

KONKURSAS ,,MANO AUGINTINIS‘‘

 

Kovo mėnesį 3 - 4 klasių mokiniai buvo pakviesti dalyvauti tarptautiniame mokinių integruoto anglų kalbos ir dailės ir technologijų kūrybinių darbų virtualiame konkurse ,,My pet“ (,,Mano augintinis“). Konkurso tikslas – tobulinti mokinių rašymo užsienio kalba gebėjimus ir ugdyti mokinių kūrybiškumą. Trečiokai bei ketvirtokai atsiliepė į kvietimą dalyvauti konkurse ir atskleidė savo kūrybinius gebėjimus, originalumą bei anglų kalbos gebėjimus.

Konkursui dalyvius ruošė mokytojos Žaneta Danienė, Živilė Rupainienė, Daiva Jokubaitienė.

Paskelbta: 2021 m. kovo 24 d.

 

STEAM veiklų pagalba  vaikai tobulėja, įgyja naujų žinių, dalinasi atliktais tyrinėjimais, atradimais, patyrimais, įspūdžiais. Jie tampa visapusiškomis asmenybėmis, gebančiomis džiaugtis, mokantys improvizuoti, pasitikintys savo jėgomis, atviri, sugebantys veikti, priimti sprendimus. 

Mokytoja Simona Jakštienė

Pasklebta: 2021 m. kovo 26 d.

 

ANTROKAI TEIGIA, KAD JŲ KLASĖJE PATYČIŲ NĖRA

 

Antrokų klasės valandėlė skirta kovo mėnesio sąmoningumo didinimo BE PATYČIŲ temai. Pokalbis su mokiniais prasidėjo nuo elementaraus klausimo, kaip jie, antrokai, supranta patyčias. Įtaigūs ir teisingi atsakymai parodė, kad šios klasės mokiniai jau girdėjo, matė, pajuto, o gal ir patys susidūrė su šiuo reiškiniu. Į klausimą, ar jų klasėje yra patyčių, vaikai tvirtai pareiškė, kad klasė draugiška, kad jie vienas kitam padeda, kartu leidžia laiką per pertraukas. Atsirado vaikų, kurie turėjo ir kitokią nuomonę, kad tarp mergaičių kartais vyksta „nedraugystės dienos“. Nutarta apie šiuo metu iškylančias nedideles problemas spręsti individualiai su socialine pedagoge, kad jos neįsišaknytų ir neturėtų vietos antrokų klasėje.

 Antrokai drąsiai atliko praktinę užduotį. Mokiniai puikiai sugebėjo pavaizduoti išsigandusį, sužlugdytą, piktą, džiaugsmingą, vienišą, liūdną, drovų, linksmą žmogų. Paskatinti pasakyti savo pasirinktam klasės draugui gerą žodį ar palinkėjimą, antrokai dėkojo už draugystę, pagalbą mokantis, supratimą, paskolintą daiktą.

Reflektuodami klasės valandėlę antrokai pabaigė pažadais sau ir kiekvienam klasiokui – pastebėti tylesnį, kuklesnį ir pakviesti į draugų ratą, o tiems kuklesniems ir drovesniems vaikams įgyti drąsos ir pasitikėjimo savimi.

Socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė

Paskelbta: 2021 m. kovo 26 d.

 

STEAM UGDYMAS

 

Jau ikimokykliniame amžiuje vaikai stebi juos supančią aplinką, vykstančius reiškinius ir pokyčius. Ar vaikai susidomės aplinkui juos vykstančiais procesais, ar taps to proceso dalimi priklauso nuo mokytojo pastangų ir gebėjimo sudominti vaikus naujomis veiklos formomis, būdais, metodais bei priemonėmis. Tam pasitarnauja STEAM ugdymas – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis vaikų gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, matematikos, technologijų ir inžinerijos kontekste. Ugdytiniai tobulėja, įgyja naujų žinių, dalindamiesi atliktais tyrinėjimais, atradimais, patyrimais, įspūdžiais. Jie tampa visapusiškomis asmenybėmis, gebančiomis džiaugtis, mokantys improvizuoti, pasitikintys savo jėgomis, atviri, sugebantys veikti, priimti sprendimus.

Kovo mėnesį vyko atviros veiklos priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupėse. Mokytojos kūrybiškai, aktyviai su turimomis priemonėmis siekė nuosekliai ir sistemingai įgyvendinti STEAM idėjas kasdieninėje veikloje, skatino ugdytinių susidomėjimą mokslu, sukuriant sąlygas gerinti ugdymo(si) kokybę.

Pavaduotoja ugdymui Loreta Vilčauskienė

Paskelbta: 2021 m. kovo 26 d.

 

„Bitučių" grupės vaikai, mokytojos Renata ir Virginija jungiasi prie akcijos, skirtos Autizmo spektro sutrikimų turintiems vaikams palaikyti. 

Paskelbta: 2021 m. kovo 25 d.

 

„ŽVAIGŽDUTĖS“ GRUPĖJE SVEČIAVOSI KIRMĖLYTĖ BELA

 

Mokyklos-darželio ugdytiniai visą kovą ieško, analizuoja, stebi ir kalba apie patyčias. Mažieji ikimokyklinio ugdymo grupės „Žvaigždutė“ vaikai dar nesuvokia žodžio „patyčios“, tačiau puikiai supranta, kas yra draugiškas elgesys, pagalba ir šalia esančio draugo pastebėjimas, kaip smagu dalytis, paguosti nuliūdusį, malonu būti pamatytam.

Į svečius pas mažuosius ugdytinius atkeliavusi kirmėlytė Bela išsiklausinėjo, kaip vaikams sekasi bendrauti, kokius žaidimus jie žaidžia, kokius gražius žodžius žino ir pasako vienas kitam, kaip vienas su kitu bendrauja.

Vaikai su kirmėlyte susipažino, pasakydami savo vardus. Draugiškai pavedžiojo po grupę, parodė savo žaislus, lovytes, kur miega pietų. Supažindino su savo auklėtoja Monika ir auklyte Valyte.

Bičiuliškai pabendravę, kirmėlytės Belos buvo pakviesti nupiešti spalvotiems balionams šypsenas.

Vaikai mandagiai padėkojo kirmėlytei už viešnagę ir pažadėjo išlikti besišypsančiais, besidalijančiais ir tikrais grupės draugais.

Socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė

Paskelbta: 2021 m. kovo 22 d.

 

KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODA  ,,DAŽYTAS KIAUŠINIS – GYVYBĖS GALIA‘‘. 

 

PARODOJE DALYVAVO: BORUŽĖLIŲ, BITUČIŲ, ŽVAIGŽDUČIŲ, NYKŠTUKŲ, GUDRUČIŲ, SMALSUČIŲ GRUPIŲ VAIKAI, JŲ TĖVELIAI IR MOKYTOJOS.

 

https://www.facebook.com/zemaiciunaumiescio.mokykladarzelis.7


 

Paskelbta: 2021 m. kovo 19 d.

 

PIRMOKŲ, KETVIRTOKŲ TVIRTAS „NE“ – PATYČIOMS

 

Mokyklos-darželio pirmos ir ketvirtos klasių penktadienio valandėlės buvo skirtos pasikalbėti apie patyčias. Kartu su mokiniais pažiūrėti Vaikų linijos sukurti animaciniai filmai, kuriuose vaizdžiai pristatytos patyčios, kylančios bendraujant ir virtualioje erdvėje. Mokiniai dalijosi savo patirtimi – kokios emocijos apima patiriant patyčias, kas nustebina matant  besityčiojančius asmenis. Vaikai išdrįso pasisakyti ir apie savo norą kartais pasityčioti ar pažeminti kitą.  

Klasių valandėlių laikas buvo skirtas ir praktiniams užsiėmimams – kaip susitvarkyti su  užplūstančiu pykčiu, kuris dažnai būna patyčių pagrindas. Pradinukai pritarė, kad susikaupusios emocijos gali išsilieti bet kurioje situacijoje, žmogus gali pratrūkti dėl menkiausios smulkmenos. Mokiniai siūlė efektyvių būdų, kaip nuraminti kylančius intensyvius prieštaringus jausmus – kvėpavimo ir skaičiavimo pratimus, susitelkimą į aplinką, jos stebėjimą, atsirandančius garsus ir kvapus.  

Ketvirtokai įvardijo ir elektronines patyčias, garsiai išsakė, su kokiomis apraiškomis jau ir patys susidūrė, apie norą parašyti įžeidžiančią žinutę.

Išklausius vaikus  ir reflektuojant situacijas matyti, kad patyčių mastas klasėse nėra labai didelis, vaikų patirtis taip pat nedidelė. Aišku, neramu, kai vienas ar kitas mokinys išdrįsta pasakyti, kad matęs, pajutęs ar girdėjas apie patyčių apraiškas klasėje, per pertraukas, mokyklos kieme ar gatvėje.

Patyčioms – ne vieta klasėje, tačiau jeigu jų atsiranda, reikia nukreipti dėmesį į kitą veiklą, sustabdyti besiruošiantį tyčiotis, informuoti pastebėjus pažeminantį elgesį.

Socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė

Paskelbta: 2021 m. kovo 19 d.

 

PRIEŠMOKYKLINIO  UGDYMO GRUPĖ „SMALSUČIAI“ ATVIRAI APIE PATYČIAS

 

„Smalsučių“ grupės ugdytiniai, draugiškai susėdę ratu, drąsiai prabilo apie savo grupę. Mergaitės guodėsi, kad berniukai juokina ir paskui jas apskundžia, kad jos kaltos. Būna tokių situacijų, kad ne visi atranda vietos dideliame būryje, tačiau vaikai sugeba situaciją visada išspręsti taikiai.

Aktyviems grupės vaikams, kalbant apie patyčias, smalsu buvo perteikti emocijas – džiaugsmą, liūdesį, pyktį, nuostabą, kurios aplanko per visą dieną būnant mokykloje. O jos, pasirodo, gali keisti viena kitą labai greitai.

Praktinę užduotį „Pabaik džiaugsmo veiduką“ smalsučiai atliko labai kūrybingai – spalvino, piešė plačias šypsenas, puošė veiduką širdelėmis. Visus veidukus vaikai padovanojo į svečius atkeliavusiai  liūdnai kirmėlytei. Vaikai net vardą jai sugalvojo. Kirmėlytė, pasipuošusi džiaugsmingais veidukais, buvo pavadinta Bela.

Daugiausia jėgų pareikalavusi praktinė užduotis buvo pripūsti įvairiausių spalvų balionus. Kiek tik jėgos leidžia, berniukai ir mergaitės pūtė savo negeras mintis, piktas išdaigas, patyčias, pasišaipymą, priešiškumą kitam. O kai balionai buvo pripūsti, vaikai juos paleido į viršų. Tačiau greitai jie subliūško, lyg parodydami, kad negeriems darbams, negražiam elgesiui, piktumui, nesantaikai, patyčioms „Smalsučių“ grupėje nėra vietos.     

Socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė

Paskelbta: 2021 m. kovo 17 d.

 

Mūsų mokyklos-darželio PU „Gudručiai“ grupės ugdytinio piešinukas žurnale „PENKI“. Sveikiname. Mokytoja Aurelija Razmienė.

Paskelbta: 2021 m. kovo 17 d.

 

„Bitučių" ir „Boružėlių“ ikimokyklinio ugdymo grupės jungiasi prie socialinės gerumo akcijos „Sveika, Saulyte!"

Paskelbta: 2021 m. kovo 12 d.

 

KETVIRTOKAI DALYVAUJA KONKURSE ,,AŠ NORIU IŠLIKTI“

 

Sausio 15 – balandžio 18 dienomis Lietuvos pradinių klasių mokiniai, kuriems rūpi gamta ir kurie domisi  juos supančia aplinka,  kviečiami dalyvauti aplinkosauginiame lipdinių konkurse ,,Aš noriu išlikti“. Konkurso tikslas – ugdyti supratingumą apie artimiausią gamtinę aplinką ir skatinti palankų elgesį bei kasdieninius įpročius.

Konkurse dalyvavo Žemaičių Naumiesčio mokyklos – darželio  ketvirtokai Jonas Balčytis, Julius Balčytis, Julius Mileris ir Raigardas Šlajus.

Konkurso dalyviai domėjosi, kokioms  gyvūnų rūšims ir kodėl gresia išnykimas. Ieškojo informacijos, susipažino su įvairiomis  gyvūnų rūšimis, įtrauktomis į Lietuvos raudonąją knygą. Daug naujo sužinojo. Tačiau vien tik žinių neužteko. Ketvirtokai atskleidė savo kūrybiškumą lipdydami pasirinktus gyvūnus. Jonas Balčytis iš modelino nulipdė boružinį storagalvį,  Julius Balčytis ir Julius Mileris pasirinko rudąjį lokį.  Raigardui Šlajui buvo įdomus  šermuonėlis. Smagus, reikalaujantis kruopštumo ir atidumo , darbas. Reikėjo pastebėti  smulkiausias,  gyvūnų kūnams būdingas, detales. Nulipdyti darbai džiugina akį ir širdį. Darbų nuotraukos išsiųstos konkurso organizatoriams.

Dėkojame ketvirtokams už dalyvavimą konkurse, norą daugiau žinoti ir siekti. Žiojimas ir gražūs darbai puošia bei saugo ne tik žmogų, bet ir aplinką, kurioje jis gyvena.

 Mokytoja Daiva Jokubaitienė

Paskelbta: 2021 m. kovo 12 d.

 

KAIP PATYČIAS SUPRANTA TREČIOKAI?

 

Kovo 12 d. penktadienio 3 klasės valandėlė buvo skirta aiškintis, kaip trečiokai supranta patyčias. ZOOM platformoje nuotoliniu būdu besimokantys mokiniai pasakojo, kad patyčios – pasišaipymas iš kito dėl išvaizdos, elgesio, išsakytos nuomonės. Mokiniai tiksliai išsakė, kad egzistuoja ir elektroninės patyčios. Buvo pristatyti statistiniai duomenys, rodantys, kad vykstant nuotoliniam ugdymui dvigubai sumažėjo skambučių į vaikų liniją, per mėnesį būdavo apie 200–300 skambučių, dabar – tik 100.

Ar yra vietos  patyčioms trečiokų klasėje? Vieni mokiniai tvirtino, kad klasėje esama  nedidelių ir neskaudžių patyčių užuomazgų, kiti sakė, kad patyčių buvo, bet jų nebeliko, treti tvirtino, kad apie jas nieko negirdėjo. Trečiokai patvirtino, kad vaikas, kuriam liūdna, kuris vienišas, pamirštas, piktas ir nepatenkintas, kad dėl tokių neigiamų emocijų nuskriaus, įžeis šalia esantį. Tačiau tas, kas yra netoliese, gali sulaikyti nuo skaudinančio elgesio. Trečiokas Matas Šiaudvytis taikliai pakomentavo, kad galima tokį vaiką sulaikyti sakant „baik, susiprotėk, taip nesielk“.

Mokiniams buvo parodytas socialinės kampanijos „Praleisk progą pasityčioti“ animacinis filmas „Atpažink liūdesį ir kitus jausmus“. Aptariant jo siužetą, pastebėta, kad mokiniai suvokia, kad jausmas – tai pastovu, o  atsirandančios gana nepastovios neigiamos emocijos išprovokuoja netinkamą elgesį. Trečiokai nenori būti filmo herojų „kailyje“ – vieniši, nepastebėti, sėdėti suole be draugo.

Baigiantis valandėlės laikui sutarta, kad norą pasityčioti iš kitaip ar neįprastai atrodančio žmogaus galima sutramdyti.

Trečiokai sureaguos į nuliūdusį ar vienišą klasioką, o kylančią pašaipą draugui pakeis teigiama reakcija. Taip jie padės ir sau, ir kitiems. 

Neskaudink nei žodžiu, nei veiksmu ir netgi neturėk neigiamų minčių...  

Socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė

Paskelbta: 2021 m. kovo 10 d.

 

PUG ugdytinis Eduardas Paldauskas dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus kūrybinių darbelių parodoje ,,Mano Lietuva''. Mokytoja Aurelija Razmienė.

 

https://www.youtube.com/watch?v=CCG_kWZNMKA 

 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENAI

 

PUG vaikučiai visus visus sveikina su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena.

Mokytojos Dalia Svirskaitė, Simona Jakštienė, Aurelija Razmienė.

 

https://www.facebook.com/zemaiciunaumiescio.mokykladarzelis.7/videos/277452120482626

 

Nuoširdžiausi sveikinimai Kovo 11-osios proga


Paskelbta: 2021 m. kovo 10 d.

 

„RIMTAI“ APIE PATYČIAS „GUDRUČIŲ“ PRIEŠMOKYKLINĖJE UGDYMO GRUPĖJE

 

Pradinio ugdymo mokiniai šiuo metu mokosi nuotoliniu būdu, tačiau smagu, kad beveik visi mokyklos-darželio priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai lanko ugdymo įstaigą. Kai mokiniai mažiau kontaktuoja, galbūt ir patyčių mažiau. Tikėkime...

Šiandien „Gudručių“ grupės vaikai drąsiai ir garsiai patvirtino, kad jie laimingi, džiaugsmingi,  patenkinti eina į mokyklą, gali susitikti su draugais ir mokytoja Aurelija bei auklyte Ilona. O jeigu grupėje atsiranda liūdinčių, susikrimtusių, nepatenkintų ar išsigandusių, tai vaikai operatyviai išsprendžia problemas  – pašnekina, paguodžia, užjaučia, pakviečia į žaidimų ratą ar pasiūlo kitą pagalbą. Nepasišaipo, nepalieka nuošalyje, neskaudina, kalbasi ir aiškinasi neigiamų emocijų priežastis.

Per užsiėmimus ugdytiniai sakė, kad žodis „patyčios“ jiems asocijuojasi su pasišaipymu.  Vaikai sumaniai gebėjo paaiškinti įvairias sudėtingas konfliktines situacijas, įvardyti sukylančias emocijas, gebėjo priimti sprendimo būdus.  

Už akyvų ir įdomų bendravimą priešmokyklinukai apdovanoti linksmais emocijų veidukais. Vaikai dar kartą patvirtino, kad pasijunta geriau, kai yra pastebimi, pakalbinami, nesijaučia vieniši, kai jais rūpinamasi.

O pagiežai, piktumui, liūdnumui, problemoms, nesantaikai ar atsirandančioms patyčių užuomazgoms grupėje reikia uždaryti ar net užrakinti mokyklos-darželio duris. Tegul patyčioms būna ilgalaikis karantinas. 

Socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė

Paskelbta: 2021 m. kovo 9 d.

 

PATYČIOMS NE – „BITUČIŲ“ GRUPĖJE

 

Jeigu vaikas ateina į ugdymo įstaigą gerai nusiteikęs, pilnas teigiamų emocijų, jo  širdutė   kupina džiaugsmo, juoko, toks vaikas, tikėtina, nenuskriaus grupės draugo, dalysis žaislais, nepasišaipys iš kitaip atrodančio.  

Bendraujant su „Bitučių“ grupe, ugdytiniai vieningai teigė, kad yra geri, smagūs, nepašiepiantys kitų, draugiški, gebantys žaisti grupėje, užjaučiantys ir patenkinti darželyje.

Ugdytiniams buvo parodyta simboliška žmogaus širdis, kurioje gali slypėti visokių jausmų – džiaugsmas, skausmas, nusivylimas, širdgėla...

„Bitutės“ grupės vaikai, atlikdami praktinę užduotį, spalvindami savo kiekvieno širdelę, ją vaizdavo tik linksmą ir besišypsančią, pilną gerų emocijų ir vaikiško juoko.

Per užsiėmimus visos nupieštos vaikų širdelės buvo sudėtos į simbolinį „gerų emocijų“ puodelį, iš kurio geriant žmogų užlieja gerų emocijų gūsis.

Mažieji darželinukai suvokia, kad gerai nusiteikęs vaikas – tai puiki atmosfera grupėje, smagu aplinkiniams, gera nuotaika, o ir patyčioms vietos nelieka.   

Socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė

Paskelbta: 2021 m. kovo 8 d.

 

KOVAS – SĄMONINGUMO DIDINIMO MĖNUO

 

Sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ veiklos kovo 8 d. prasidėjo ikimokyklinėje ugdymo grupėje „Boružiukai“. Socialinės kampanijos „Praleisk progą pasityčioti“ tikslas – padėti vaikams, kurie mėgsta pasityčioti iš kitų, sustoti ir savo neigiamas emocijas išreikšti kitais būdais, neskaudinti ir nežeminti kitų.   

Mažieji boružiukai buvo skatinami nebūti pikti, nes kai žmogus supyksta, tai visada paskui ką nors įžeidžia ar pasityčioja. Veikloje jie buvo mokomi valdyti savo pyktį. Boružiukai supažindinti su jausmų palete – džiaugsmu, pykčiu, liūdesiu, pasibjaurėjimu, baime, smalsumu, nuostaba. Visus jausmus vaikai patys stengėsi parodyti savo veido išraiška ir vienas kitam.

Vaikai atliko ir praktinę užduotį – spalvino besišypsančius, gerų emocijų pilnus veidukus, o atlikus darbą kiekvieno laukė dovana – emocijų ženkleliai.

Palinkėta ugdytiniams nesišaipyti vienam iš kito, draugiškai bendrauti vienas su kitu, pamatyti šalia nuliūdusį.

  Socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė

 

Paskelbta: 2021 m. kovo 8 d.

 

SVEIKATIADOS KONKURSAS „PIETŲ KOVOS“

 

    Trečiokai dalyvauja „Sveikatiados“ organizuojamame konkurse „Pietų kovos“.

   Mokiniai aptarė, kokius patiekalus sveika valgyti pietums, ką labiausiai mėgsta valgyti pietums, kokių produktų reikia vartoti daugiau, o kurių mažiau.

    Mokiniai kartu su mamytėmis namuose gamino pietus, fotografavo ir siuntė mokytojai. Kiti mokiniai  pasidalijo patiekalų receptais.

                                                                                                  Mokytoja Žaneta Danienė

Paskelbta: 2021 m. kovo 4 d.

 

Kovo 4 d. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse vyko Kaziuko mugė.

Paskelbta: 2021 m. vasario 26 d.

 

Sveikiname mokinius Austėją Avižiūtę ir Nojų Trijonį už dalyvavimą tarptautinėje olimpiadoje „KINGS“ ir pasiektus lygmenis savo amžiaus grupėje. Dėkojame mokytojai Živilei Rupainienei už bendradarbiavimą ir prisidėjimą prie mokinius motyvuojančios aplinkos kūrimo bei skatinimo jų papildomam domėjimuisi mokomaisiais dalykais.

 

Paskelbta: 2021 m. vasario 25 d.

 

1-4 klasių mokiniai ir mokytojos dalyvavo valandos trukmės nuotoliniame susitikime su rašytoja Giedre Rakauskiene. Susitikimo metu autorė papasakojo tikrąją paskutinio pasaulyje baltojo raganosio Sudan istoriją, kuri inspiravo parašyti knygą „Paskutinis pasaulyje baltasis raganosis“. Virtualios kelionės po Afriką metu vaikai ne tik pamatė gerai pažįstamus jos gyventojus, bet ir išgirdo įdomius, netikėtus, svarbius faktus apie jų gyvenimą: kas gyvena dykumose, o kas savanose, kas yra labai baikštus, o kas bjauriai spjaudosi, kodėl išnyko baltieji raganosiai ir ar tikrai jie baltos spalvos?

Pavaduotoja ugdymui Loreta Vilčauskienė

TĖVELIŲ DĖMESIUI!

 

Visi vaikai, lankantys įstaigą, bus automatiškai perkelti į priešmokyklinio ugdymo grupę. Prašymus rašo tik visai nelankę įstaigos arba atvykstantys iš kitur.

Mokyklos-darželio direktorė


 

Paskelbta; 2021 m. vasario 25 d.

 

Vasario 21-oji Tarptautinė gimtosios kalbos diena. Šios dienos paminėjimas – tai raginimas rūpintis, globoti, puoselėti ir gerbti gimtąją kalbą. Žemaičių Naumiesčio mokyklos darželio bibliotekininkė Vanda Pocienė, ikimokyklinių grupių  mokytojos Renata Mickevičiūtė bei Dalia Neimantienė su savo grupių vaikučiais paminėjo šią dieną nuotoliniu būdu pasitelkiant informacines technologijas. Vaikai deklamavo eilėraščius, sekė pasakas be galo, patarles apie kalbą, užminė vieni kitiems mįsles. Taip norėjosi, kad vaikai nuo mažens suprastų, kokia svarbi, graži, turtinga gimtoji kalba. 

Bibliotekininkė Vanda Pocienė

Paskelbta: 2021 m. vasario 23 d.

 

AKCIJA „BŪK SAUGUS, MOKINY“

 

Vasario 23–24 d. Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio pradinių klasių mokiniai ZOOM platformoje dalyvavo prevencinėje akcijoje „Būk saugus, mokiny“. Susitikimą vedė Klaipėdos APGV Šilutės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inspektorius Emilis Mikužis. Akciją organizuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. Akcijos tikslas – supažindinti su gresiančiais pavojais ir pagalbos būdais.

Nuotolinėje pamokoje kalbėta apie saugumą susiduriant su žiemos pavojais ir atvejus gaisro metu. Prevencinėje priemonėje buvo rodomas pažintinis filmas apie slypinčius pavojus mėgaujantis žiemos teikiamais malonumais ir gelbėjimosi būdus. Informaciniame filme „Žiemos pavojai“ mokiniai galėjo matyti ne tik smagius žiemos siūlomus malonumus, bet ir slypinčius pavojus. Žiemą apstu ekstremalių situacijų – vaikai eina ant kalnų su rogėmis ir slidėmis, čiuožinėja ant užšalusio ledo, tačiau jei elgiamasi neapgalvotai, gali kilti pavojų ne tik sveikatai, bet ir gyvybei. Buvo aiškinama, kad mėgaudamiesi žiemos teikiamais malonumais mokiniai turi būti atsargūs, o geriausia, kad juos visur lydėtų suaugusieji. Svarbu, kad vaikai snieguotus kalnus pasirinktų toliau nuo važiuojamosios kelio dalies, o jeigu sugalvotų eiti ant užšalusio vandens telkinio, turėtų būti įsitikinę, kad ledas yra storas (ne mažiau nei 25 cm).

Filme mokiniai susipažino ir su pagalba, kurią gali suteikti sau ir aplinkiniams.  Pavyzdžiui, įlūžus ledui nepanikuoti, kviestis pagalbą, bandyti išlipti, o išlipus tik šliaužti ir nesistoti ant ledo. Pasiekus krantą, pabėgioti, grįžus namo nusivilkti šlapius drabužius, gerti daug karštos arbatos. Ne kartą mokiniams buvo priminta, kad pagalbos galima sulaukti skambinant numeriais 112 arba 01.  

Kitas pažintinis mokomasis filmas „Kaip elgtis namuose kilus gaisrui?“ atsakė į klausimą, kaip elgtis kilus gaisrui namuose. Pareigūnas informavo, kad per metus Lietuvoje įvyksta apie 10 tūkst. gaisrų, juose dažnai nukenčia ir vaikai. Gaisras – tai dūmai, karštis, nuo kurio lydosi net drabužiai, ugnis, didžiulis skausmas, sunkus kvėpavimas, galvos svaigimas. Prevencinės akcijos metu mokiniai sužinojo, kad gaisrus sukelia neatsargus elgesys su ugnimi, žvakėmis, degtukais, fejerverkais, petardomis. Kalbėta ir apie tai, ką reikia daryti gaisro metu  – jeigu patiems nepavyksta užgesinti gaisro, reikia skubėti pasitraukti iš gaisro vietos, šliaužti pilvu žemės paviršiumi, nes dūmai laikosi viršuje. Jeigu yra galimybė, reikia paimti mažesnius už save vaikus. Jeigu dega drabužiai, reikia voliotis, kad juos užgesintum, ir skambinti 112 arba 01. Paskambinus būtina pasakyti savo vardą, pavardę, o svarbiausia – tikslų adresą. Negalima slėptis spintoje, po lova ar stalu, nes tuomet ugniagesiai gali nerasti. Niekada negalima grįžti į degantį pastatą, tai padarys ugniagesiai, jie išgelbės žmones ir užgesins liepsnas.

Mokiniai, peržiūrėję informacinę medžiagą, klausė profesionalaus gaisrininko apie gesintus gaisrus, jo specialybę, patys pasakojo, kaip jie bandytų išsigelbėti iš gaisro gniaužtų.

Prevencinė akcija „Būk saugus, mokiny“ – tai galimybė mokiniams sužinoti apie saugų elgesį gamtoje, gaisro metu, apie pagalbos būdus ekstremaliose situacijose, kokius sprendimus reikia priimti, kaip išvengti gaisro ir skaudžių pasekmių. Akcijos tikslas – mokyti mokinius saugios gyvensenos įpročių. Akcija priminė, kad mokiniai turėtų drąsiai naudotis pagalbos tarnybomis. Akcijos metu mokinių užduoti klausimai rodo, kokia populiari, įdomi ir pilna netikėtumų yra ugniagesio gelbėtojo profesija.

Socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė

Paskelbta: 2021 m. vasario 22 d.

 

„Mano tėvynė - graži Lietuva. Čia čiulba paukšteliai ir skamba daina“. Meilę, pasididžiavimą savo kraštui mes puoselėjame nuo pat vaikystės. „Bitučių“ grupės vaikučiai aplankė savo miestelio žinomus objektus. Mokytoja Renata Mickevičiutė.

Paskelbta: 2021 m. vasario 15 d.

 

Žeme, žeme bar bar bar
Laikas keltis tau dabar...
Priešmokyklinukų grupė „Smalsučiai" pasigamino kaukes žiemos išvarymui. Mokytoja Simona Jakštienė

 

Paskelbta: 2021 m. vasario 12 d.


ASTRONOMIJOS PAMOKA VIRTUALIOJE KELIONĖJE „TELESKOPU PER VISATĄ”


1-4 klasių mokiniai vasario 12 d. virtualiai keliavo po Kosmoso platybes ir matė beribės Visatos grožybes, įspūdingus dangaus kūnus, aplankė artimiausias ir tolimiausias žvaigždes, planetas, galaktikas, žvaigždžių ūkus ir spiečius ir taip pasijuto tikrais Visatos tyrėjais. Iš labai arti susipažino ne tik su mūsų - Paukščių Tako galaktika, bet ir su kitomis. Aplankė Saulę, Mėnulį,Saturną, Marsą, Juodąją Skylę, tyrinėjo jų paviršius ir lygino skirtingų teleskopų matomus vaizdus.


 

Paskelbta: 2021 m. vasario 9 d.

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikučiai ir mokytojos jungiasi prie socialinės gerumo akcijos „Jūs ne vieni“.

Paskelbta: 2021 m. vasario 11 d.

 

TEATRO BŪRELIO „ŠYPSENA“ MOKINIŲ DOVANOS LIETUVAI,

SKIRTOS  VASARIO 16 – OSIOS DIENOS PROGA

 

Vasario 16 dienos šventė skirta Lietuvos valstybės atkūrimui. 1918 metų reikšminga praeitis svarbus pagrindas Tau, mažasis  Lietuvos pilieti. Būk pilietiškas ir švęsk Lietuvos šventę.

Teatro būrelio „Šypsena“ mokiniai skiria Lietuvai pačių sukurtas dovanas, taip parodydami meilę savo šaliai.

Teatro būrelio mokytoja Sonata Vilčiauskienė

Paskelbta: 2021 m. vasario 9 d.

 

STEAM veikla „GELTONA, ŽALIA, RAUDONA“

 

Mažiausieji, 2 -3 m., vaikučiai susipažino su tautinės vėliavos spalvomis, dainele, kuri vadinama himnu ir didžiule, didžiule Lietuvos vėliava, po kuria telpa visas mažylių pasaulis. O pažintis vyko pačiais keisčiausiais būdais, net ir nulūžusių pirštų buvo. Mūsų tautiškumas, kaip debesėlis, dar aukštai, aukštai, bet jau matomas (video galima pamatyti mokyklos-darželio Facebook puslapyje).

Mokytoja Virginija Šiaudvytienė

 

 

Paskelbta: 2021 m. vasario 7 d.

 

Mokyklos-darželio bendruomenė gavo padėką už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“.

Paskelbta: 2021 m. vasario 5 d.

 

„Boružėlių“ grupės ugdytiniai klausėsi pasakų, lygino ir dėliojo knygas nuo didžiausios iki mažiausios, tyrinėjo jas per padidinimo stiklą. Savo jausmus, nuotaikas vaikai sudėjo į savo knygeles, kurias patys pristatinėjo.

Mokytoja Dalia Neimantienė

Paskelbta: 2021 m. vasario 3 d.

 

Dėkojame PU „Gudručių“ grupės vaikams ir jų mokytojai Aurelijai Razmienei už dalyvavimą tarptautiniame projekte „Viliojanti sniego paslaptis“.

Paskelbta: 2021 m. sausio 29 d.


Konkursas „Žemė, jei nenustosime teršti“ baigtas! Dalyviai atliko antrinio panaudojimo eksperimentą – piešė piešinius ant savo pačių pasigaminto perdirbto popieriaus, kuriuose vaizdavo gamtą, žemę, pasaulį ir kaip jis atrodo dabar, bei tai, kaip jis atrodys jei žmonės ir toliau terš ir nesiims veiksmų.
Iš daugiau nei 430 darbų nuotraukų buvo išrinkti nugalėtojai: 3 pirmąsias vietas pagal konkurso kriterijus rinko komisija. Jiems atiteko pagrindiniai konkurso prizai, o 30 daugiausia palaikymo sulaukę darbų autoriai apdovanoti paskatinamaisiais prizais.

SVEIKINAME 2 klasės mokinę UGNĘ BARAKAUSKAITĘ (mokytoja Rita Judžentienė), kuriai atiteko paskatinamasis prizas.

Pavaduotoja ugdymui Loreta Vilčauskienė

 


 

Paskelbta: 2021 m. sausio 21 d.

 

SVEIKINAME trečiokus ir mokytoją Žanetą Danienę už dalyvavimą respublikiniame 1-4 klasių mokinių kūrybinių darbų konkurse „Kalėdų stebuklo belaukiant", kuris vyko Plungės rajono Alsėdžių  Stanislovo Narutavičiaus gimnazijoje gruodžio  1 - 22 dienomis. 

 

Paskelbta: 2021 m. sausio 20 d.


Sulaukę baltos, šaltos žiemos, „Bitučių" grupės vaikai šaldė ledo burbulus, ant jų piešė. Tai ir patyriminis ugdymas, ir linksma veikla.

Mokytoja Renata Mickevičiutė
 

Paskelbta: 2021 m. sausio 18 d.

 

,,SVEIKATIADOS“ KONKURSAS – ,,PUSRYČIAI MADINGA!“

 

3 klasės mokiniai dalyvauja ilgalaikiame respubikiniame projekte ,,Sveikatiada“ -  konkurso iššūkis – ,,Pusryčiai madinga!“ - įveiktas. Mokiniai kartu su draugais, mokytoja aptarė, kas yra sveika gyvensena, sveika mityba, kodėl pusryčiai yra svarbūs žmogui. Papasakojo, ką labiausiai jie mėgsta valgyti iš ryto. Mokiniai kartu su mamytėmis namuose gamino sveikus pusryčius, fotografavo ir siuntė nuotraukas mokytojai.

Mokytoja Žaneta Danienė

Paskelbta: 2021 m. sausio 13 d.

 

SAUSIO 13 – OSIOS - LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS 30 – MEČIO AKIMIRKOS

 

Pilietinė  iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ primena 1991 metų sausį, apgintą Nepriklausomybę ir istorinę pergalę.

Mokyklos-darželio bendruomenė šias atminimo minutes įamžino fotografijose, sustabdydama istorines akimirkas, nuoširdžią pagarbą, tikėjimą ateitimi ir pasididžiavimą, kad gyvena nepriklausomoje Lietuvoje. 

Socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė

Paskelbta: 2020 m. gruodžio 21 d.

 

Dėkojame Sonatai Lidžiuvienei už kūrybiškumo ir informacinių technologijų pažinimo skatinimą ruošiant 1 klasės mokinius nacionaliniam kalėdinių ir naujamečių atvirukų konkursui „Žiemos fantazija 2020“.

Paskelbta: 2020 m. gruodžio 15 d.


Sveikiname Olympis 2020 m. rudens sesijos prizininkus:
3 kl. mokinę Vitaliją Kostrubaitę lietuvių k. - I laipsnio diplomas, anglų k. – II laipsnio diplomas, matematika - II laipsnio diplomas;
3 kl. mokinę Arūnę Mockutę lietuvių k. - III laipsnio diplomas, anglų k. – III laipsnio diplomas, matematika - III laipsnio diplomas, biologija – I laipsnio diplomas;
3 kl. mokinę Miglę Žygaitytę matematika - III laipsnio diplomas;
4 kl. mokinę Danielę Balandytę lietuvių k. - II laipsnio diplomas, anglų k. – I laipsnio diplomas, matematika - II laipsnio diplomas, biologija – II laipsnio diplomas;
4 kl. mokinę Miglę Strumylaitę lietuvių k. - II laipsnio diplomas;
4 kl. mokinę Tomą Vindžigalskytę lietuvių k. - III laipsnio diplomas, anglų k. – III laipsnio diplomas, matematika - II laipsnio diplomas, biologija – I laipsnio diplomas;
4 kl. mokinį Raigardą Šlajų - dalyvį matematikos konkurse, biologija – III laipsnio diplomas;
4 kl. mokinę Kariną Vaitkutę biologija – II laipsnio diplomas.
Dėkojame mokytojoms Žanetai Danienei ir Daivai Jokubaitienei. 

Paskelbta: 2020 m. gruodžio 14 d.

 

Priešmokyklinė ugdymo grupė „Smalsučiai“ dalyvauja respublikinėje kūrybinių darbų parodoje „Nykštukų Kalėdos“ Parodos tikslas – įprasminti Kalėdų džiaugsmą, kūrybiniais darbais išreikšti savo mintis, fantazijas, svajones.

Vaikai ir jų tėveliai buvo kviečiami gaminti nykštukus. Mažiausieji nykštukai, kurie tilpo į „stebuklingą“ kelioninę dėžutę, buvo išsiųsti į parodą Klaipėdoje, kiti nykštukai ir toliau džiugina mūsų grupę. Visiems parodos dalyviams bus įteikiamos padėkos.

Ačiū tėveliams už kūrybiškumą, kruopštumą ir bendradarbiavimą.

PUG mokytoja Simona Jakštienė

Paskelbta: 2020 m. gruodžio 11 d.

 

DOVANŲ NYKŠTUKAI ŽEMAIČIŲ NAUMIESČIO MOKYKLJOJE-DARŽELYJE

 

Gruodžio 11 dieną Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio ugdytinius aplankė dovanų nykštukai ir, braukdami prakaitą, atnešė nemažas dovanų dėžes.

VšĮ reabilitacijos namai „Gabrielius“ visus metus ir įvairiais būdais organizuoja  pagalbą, paramą beveik visoje Vakarų Lietuvoje. Šįmet daugybė individualių dovanėlių vaikams atvyko iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Ne vienų metų bendrystė su Nebraskos valstijoje  esančiais partneriais leidžia reabilitacijos namams organizuoti paramą. Artėjant šventėms,  bendruomenės nariai stengiasi dovanėles išdalyti ir taip suteikti džiaugsmą kitiems. Žemaičių Naumiestyje atsirado puiki komanda, kuri panoro padėti savanorišku darbu reabilitacijos centrui dovanų dalijimo akcijoje.

Pagalbininkų komanda – tai daugiau nei 20 žmonių grupė, pasivadinusi „Draugų bendruomene“. Miestelyje ji aktyviai dalyvauja kultūros renginiuose, įvairiose viešose veiklose, dirba labdaringus darbus. Aktyvūs vyrai puikiai sugyvena su „Gabrieliaus“ bendruomene ir šįmet padeda išdalyti dovanas bei suteikti džiaugsmą žmonėms. Dėkojame komandos vyrams Edvinui Marozui, Donatui Šikšniui, Aivarui Beitai, Andriui Žvirbliui už jų atvežtas dovanas mokyklos-darželio ugdytiniams. Smagu, kai tokiu nedžiaugsmingu laiku mažieji naumiestiškiai gali džiaugtis parodytu dėmesiu.   

„Gabrieliaus“ vadovas, evangelikų liuteronų kunigas Valdas Miliauskas, kalbėdamas apie paramos darbus, teigė, kad šiuo metu, kai džiaugsmo tiek maža, džiaugiasi kelis kartus labiau. Dėkojame VšĮ reabilitacijos namams „Gabrielius“ už sukurtą džiaugsmą, už įspūdingą vaizdą, kai vaikai, pasibaigus penktadienio pamokoms, pabiro po miestelio gatves į atostogas po pažastimis tempdami dovanų dėžes.

Advento laikotarpis, kuris mus visus veda į Kalėdas, nėra neveiklumo ar sąstingio laikas. Tai laikas, kuris skatina aukoti, nelikti abejingus ir visokeriopai atgimti.

Dėkojame geriems žmonėms, kurie padeda pajusti džiaugsmą ir visus išveda iš kasdienės rutinos.

Socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė

Paskelbta: 2020 m. gruodžio 10 d.

 

Inicijuoti Žemaičių Naumiesčio seniūno priešmokyklinių grupių vaikai ir jų mokytojos Aurelija Razmienė ir Simona Jakštienė,1-4 klasių mokiniai ir jų mokytojos Rita Judžentienė, Sonata Lidžiuvienė, Žaneta Danienė, Daiva Jokubaitienė, Živilė Rupainienė dalyvavo kalėdinių eglučių puošime Žemaičių Naumiestyje. Dėkojame.

Paskelbta: 2020 m. gruodžio 10 d.

 

SALDŽIOS KALĖDINĖS PASAKOS KŪRIMAS

 

Artėjant Kalėdoms dažnai susimąstome apie prasmingus dalykus, apie tai, kas svarbiausia, kas išlieka ilgam. Kad švenčių laukimas būtų šviesus, gražus, saldus - buvo papuošta eglutė Šilutėje prie Hugo Šojaus dvaro. Eglutę puošė mokytojos Renata Mickevičiutė,Vanda Pocienė,Virginija Šiaudvytienė.

Paskelbta: 2020 m. gruodžio 8 d.


Advento vainikas – tai dar vienas artėjančių švenčių simbolis. Labai smagu, kai galime patys jį pasigaminti. 
Priešmokyklinio ugdymo grupė „Smalsučiai“ pasigamino savo advento vainiką. 
Vienas svarbiausių akcentų Advento vainikui – keturios žvakės. Kiekvieną jų uždegame kas savaitę. Tai simbolizuoja laiką likusį iki Šv. Kalėdų. Linkime gražaus švenčių laukimo! 

PUG mokytoja Simona Jakštienė
 

„PASAKA TIKIU“

 

Respublikinis projektas „Pasaka tikiu“. Dėkojame logopedei Genovaitei Mockienei, mokytojoms Žanetai Danienei ir Vandai Pocienei.

 

http://fb.watch/2f4yrI7oHg/ 

Paskelbta: 2020 m. gruodžio 7 d.

 

„SNIEGAS“

 

„Gudručių“ grupės vaikai, pasiilgę tikro sniego, išbandė įvairius būdus jį pasidaryti: snaiges varstė iš siūlo, mėlynas sniego pusnis darė dažydami druską su guašu, o besmegenius lipdė iš masės, kurią pasidarė maišydami krakmolą su aliejumi. Smagu, kad besmegenius lipdė ir draugai, kurie šiuo metu negali eiti į mokyklą, bet labai nori dalyvauti grupės gyvenime. Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Aurelija Razmienė

  Paskelbta: 2020 m. gruodžio 7 d. 

Paskelbta: 2020 m. lapkričio 30 d.

 

Toliau vykdomas rajoninis neformaliojo vaikų švietimo projektas „Po pamokų mūsų mokykla pilna vaikų“. Viena iš veiklų „Skamba kanklės“ vyko lapkričio 30 dieną aktų salėje. Kanklės – autentiškas, senovinis instrumentas. Jų korpusas medinis, o stygų gali būti iki dvylikos. Jas gamina ne fabrikas o meistras.  Medis, tol kol bus gaminama kanklės, turi išbūti net 10 metų sausoje vietoje. Ne kiekvienas gali pagaminti tokį instrumentą. Lietuvoje kanklių meistrų labai mažai likę. Kanklių muzika ramina ir džiugina žmogų. Tačiau senovės lietuviai ne visada grojo linksmomis progomis, jos buvo skirtos palydėti mirusį žmogų į anapusinį pasaulį.

Į supažindinimą su šiuo lietuvių liaudies instrumentu buvo pakviesta priešmokyklinio ugdymo grupė (Mokytoja Aurelija Razmienė). Vaikai išgirdo kaip skamba šis instrumentas, smagiai joms pritariant padainavo ir pašoko. Suprato, kad išmokti jomis groti nėra taip jau ir sudėtinga. Kiekvienas gavo progą paliesti kankles, jas gerai apžiūrėti iš arti. Veiklos pabaigoje projekto vadovė Sonata Vilčiauskienė už kantrybę vaikučius apdovanojo auksiniais pinigėliais, kuriuos vėliau vaikai smagiai suvalgė. Veiklą vedė muzikos vadovė Dalia Svirskaitė

Paskelbta: 2020 m. lapkričio 30 d.

 

TREČIOKŲ BLYNELIAI

 

Šiais mokslo metais mokykla-darželis laimėjo rajoninį projektą „Po pamokų mūsų mokykla pilna vaikų“. Iki COVID-19 sukeltos situacijos šis projektas buvo vykdomas pagal planą. Vyko įvairios veiklos mūsų mokyklos mokiniams. Šiuo metu, esant šalyje karantinui, negalima normaliai, kaip suplanuota, vykdyti projekto.

Viena iš suplanuotų projekto veiklų buvo kepti blynelius. Šiam užsiėmimui įsigyta elektrinė blyninė. Bet šiuo metu susiburti ir mėgautis blynų kepimu negalime. Tad mokyklos-darželio socialinė pedagogė parengė blynų kepimo vaizdo įrašą ir visi 3 klasės mokiniai per pertraukas jį žiūrėjo. Vaikai buvo pakviesti kartu su savo tėveliais kūrybiškai pabandyti iškepti savo pasirinktus blynelius ir „iškeptų blynelių“ rezultatą – nuotrauką atsiųsti socialinei pedagogei.

Vaikai, kurie užsidegė šita idėja, atsiuntė savo iškeptų blynelių nuotraukas. Blyneliai atrodė gardžiai, estetiškai, išradingai.

Šaunuoliai trečiokai – Gustė Gendvilaitė, Fausta Žymančiūtė, Austėja Avižiūtė, Austėja Bendžiūtė, Matas Šiaudvytis, Pijus Besputnij, Gabija Barakauskaitė, Arūnė Mockutė, Vitalija Kostrubaitė, Justė Laurinskytė, Berta Nausėdaitė, Miglė Žygaitytė, Benas Kasiliauskas.

Socialinė pedagogė Sonata

Paskelbta: 2020 m. spalio mėn.

 

„Gudručių" grupės ugdytinis Kristupas Jakštas dalyvavo Šiaulių m. lopšelio - darželio "Rugiagėlė" organizuotame respublikiniame smulkiosios motorikos ir kūrybiškumo lavinimo projekte " Sudėliok rudenį".

Mokytoja metodininkė Aurelija Razmienė

 

https://www.youtube.com/watch?v=B8Av4eSnUms&feature=share&fbclid=IwAR3tvUcbNvdq9nHViVimJLHMNkIZxuq7D2YZHeAXyWI5bySo9dVmwYYks1g

 

Paskelbta: 2020 m. lapkričio 16 d.

 

TOLERANCIJOS DIENA ŽEMAIČIŲ NAUMIESČIO MOKYKLOJE-DARŽELYJE

                                  

Lapkričio 16-ąją minima Tarptautinė tolerancijos diena. Šiemet šios dienos simbolis –  tolerancijos dėlionė. Pilietinės iniciatyvos „Tolerancijos dėlionė“ tikslai – išsiaiškinti, išanalizuoti žodžio „tolerancija“ reikšmę, aptarti su mokiniais, ar mes gyvename tolerantiškoje visuomenėje, ar tolerancija vyrauja vienas kito atžvilgiu, kokius netolerancijos / tolerancijos pavyzdžius mokiniai žino ir praktinė užduotis  - iš įvairių medžiagų sudėlioti tolerancijos dėliones.

Tolerancijos dėlionė – nedidelės detalės, kurias sujungus į visumą gaunamas piešinys ar paveikslas tam tikra tema. Šių metų temą organizatoriams – Tarptautinei komisijai nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti padiktavo išgirsta mintis, kad mūsų visuomenė – kaip dėlionė, sudaryta iš skirtingų gabalėlių, kuriuos sujungę gauname visos visuomenės paveikslą. Visuomenę sudaro skirtingi žmonės pagal amžių, lytį, socialinę padėtį, išsilavinimą, pažiūras, pomėgius, gyvenimo būdą.  

Dėl COVID-19 paskelbus šalyje karantiną, Žemaičių Naumiesčio mokykloje-darželyje laikomasi saugaus atstumo, stengiamasi nesibūriuoti, mažiau bendrauti, todėl ir Tolerancijos diena buvo minima kiek kitaip nei įprastai. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai ir pradinių klasių mokiniai kartu su pedagogėmis turėjo galimybę paklausyti ugdymo įstaigos socialinės pedagogės Sonatos Vilčiauskienės vaizdo įrašo apie tolerancijos reiškinį ir netolerancijos pasekmes. Kiekviena grupė ir klasė, padedama pedagogių, dėliojo žodį „tolerancija“, pasirinkdama po vieną žodžio raidę. Skirtingos klasės skirtingas raides gamino įvairia technika (klijavo, lipdė, piešė) ir iš skirtingų priemonių (grūdų, plastilino, popieriaus).

Teisingas tolerancijos suvokimas turi būti ugdomas nuolatos, jis laikomas viena iš didžiausių mūsų pasaulėjautos vertybių. 

Vienintelis būdas pasiekti toleranciją – išmokti pripažinti ir gerbti kitų skirtumus.

Teisingas požiūris į toleranciją gerina žmonių tarpusavio santykius ir padeda visapusiškam asmenybės tobulėjimui.

Norėtųsi užsibrėžti tikslą, kad stengsimės būti tolerantiškesni ir pakantesni vieni kitiems.

Socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė

 Paskelbta: 2020 m. lapkričio  9 d.

 

„PASAKŲ IŠŠŪKIS 2020“

 

Magiško, daugiau nei keturis šimtus dalyvių jungiančio sumanymo „Pasakos augimui. Asmenybės ugdymo užsiėmimai“ iniciatyva „Pasakų iššūkis 2020“ pirmą kartą atkeliavo ir į Žemaičių Naumiesčio mokyklą-darželį. Iniciatyvos organizatorė – programų autorė ir vedėja Akvilė Sadauskienė.  

Mokykloje-darželyje nuo rugsėjo 21 d. iki lapkričio 13 d. pasakos buvo sekamos visiems ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokiniams. Pasakos pasirinktos iš  knygelės „Mėlynasis karoliukas“ (sudarytoja A. Sadauskienė). Ši rinktinė – tai įvairių pasaulio tautų pasakos ir metodinės darbo gairės, kaip dirbti su pasakomis. Per šį pasakų sekimo laikotarpį buvo aplankyti visų klasių ir grupių vaikai, jie pakviesti pasivaikščioti po platų stebuklingą pasakų pasaulį. Skaitydami ar klausydami įvairių tautų pasakų, pajutome kitų tautų kultūras, gyvastį bei savastį ir atradome save galbūt geresnius bei suvokėme, kad sutverto pasaulio nedera ardyti.

Būtent pasakose – dvasinio augimo užtaisas, reikalingas žmogui augti. Pasakos neturi nei amžiaus, nei tautų, nei kitokių ribų. Jos visos yra gyvybiškai reikalingos, ypač vaikams. 

Iniciatyva – puiki priemonė socialiniam ugdymui, kai senos pasakos, plečiančios akiratį ir ugdančios kritinį mąstymą, susiejamos su nūdiena. Pasakų klausymas ir sekimas gerina kalbinius gebėjimus ir skaitymo įgūdžius, lavina vaizduotę ir skatina kūrybiškumą.

Baigėsi mūsų „pasakadieniai“, mes auginome pasakas ir augome visi kartu su jomis.  

Socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė

 

 

PROJEKTAS „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGIJŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“

 

2018 m. prasidėjo 1–4 klasėms skirtų mokymo priemonių ir įrangos pristatymas į mokyklas. Už 2 023 683,86 eurų 676 šalies mokyklos gavo 58 pavadinimų priemones, skirtas pasaulio pažinimo dalykui mokyti. 

Mūsų mokykla 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis" , įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. 2018 m. birželio mėn. gavo laboratoriją 1–4 klasių mokiniams. Mokyklos edukacinė aplinka pasipildė priemonėmis, skirtomis gamtamoksliam ugdymui. Priemonių komplektas, sudarytas iš įvairiausių priemonių: nuo įprastų laboratorinių indų, gamtos pažinimo mokymo priemonių iki šviesinio ir rankinio skaitmeninio mikroskopų bei rinkinių mechanikos bandymams atlikti.

1–4 klasių priemonės mokykloje patalpintos vienoje klasėje,  kuri yra prieinama visoms pradinių klasių mokytojoms. Šioje patalpoje mokytojos randa ne tik priemones, bet ir gali pasirengti tiriamiesiems darbams, kaupti tiriamąją medžiagą, dalytis patirtimi ir pan.

Įgyvendinant projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, pradinių klasių mokytojams yra sukurti pasaulio pažinimo pamokų 27 veiklų aprašai, skirti padėti mokytojams pamokose naudoti projekto lėšomis nupirktas mokymo priemones. Šie aprašai yra patalpinti projekto svetainėje „Vedlys“, adresu: http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html#1–4.

 

Projekto trukmė: 28 mėn. 

 

Daugiau informacijos apie projektą rasite:

 

https://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/

 

http://www.vedlys.smm.lt/

 

Skaitykite daugiau: 

 

http://www.svietimonaujienos.lt/priemones-gamtamoksliam-ugdymui-keliauja-i-mokyklas/

 

Paskelbta: 2020 m. spalio 23 d.

 

ULAC iniciatyva „Švarių rankų šokis 20“

 

Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio 3 klasės mokiniai šiais metais dalyvauja ULAC iniciatyvoje „Švarių rankų šokis 20“. Mokinių šokį galima pamatyti paspaudę šią nuorodą: https://www.youtube.com/watch?v=CiHznP6ZWFw

Šių metų „Švarių rankų šokio 20“ idėja puikiai sutelpa į eilėraštį:

 

Jei sutikai bacilą tu ar virusą

Kuris tau linki tik tai blogo,

Ilgai nedelsk ir griebki muilą,

Tai juk geriausia apsauga nuo blogio!

 

Sudrėkinę muilą vandenuku,

Gerai jį patriname tarp delniukų,

Išmuiluojam visus rankų kampučius,

Ir dabar joks virusas mums nebaisus!

Organizatorės: mokytoja Žaneta Danienė ir visuomenės sveikatos specialistė Simona Uginčiūtė

Paskelbta: 2020 m. spalio 21 d.

 

ŠOKIŲ DIENA

 

Neformaliojo vaikų švietimo veiklų projektas „Po pamokų mūsų mokykla pilna vaikų“ mokykloje-darželyje tęsiasi. Spalio 21  d. buvo skirta šokių dienai. Šokių dienos užsiėmimus vedė visuomenės sveikatos specialistė Simona Uginčiūtė.

Prieš pradedant šokti, mokiniai atliko apšilimo ir tempimo pratimus, o paskui šokis keitė šokį. Šokio muzika ir puiki trenerė Simona padėjo sureguliuoti tinkamą kūno ritmą, sukuriant vaikams geras ir teigiamas emocijas.

Smagiai pasportavę, gerai praleidę laiką, mokiniai baigė užsiėmimus aptarinėdami įspūdžius ir braukdami prakaitą.

Projekto vadovė Sonata Vilčiauskienė

 

Paskelbta: 2020 m. lapkričio 19 d.

 

Rugsėjo-lapkričio mėnesiais vyksta projekto „Visiems kartu sportuoti gera ir smagu“, bendrai finansuojamo Sporto rėmimo fondo lėšomis, įgyvendinimas. Prie šio projekto įgyvendinimo prisideda visa mokyklos-darželio bendruomenė, Žemaičių Naumiesčio gimnazija, Šilutės r. lopšelis-darželis „Gintarėlis“.

Mokykloje-darželyje organizuojamos įvairios veiklos siekiant, kad mokiniai, tėveliai ir kiti bendruomenės nariai įgytų naudingos informacijos apie fizinio užimtumo formas, sveiką gyvenimo būdą ir gamtos puoselėjimą, kad mokytojai susipažintų ir atnaujintų žinias apie fizinio ugdymo pratimų integravimą į mokomuosius dalykus taip plėtojant vaikų fizinį aktyvumą.

Lapkričio 17-19 dienomis buvo organizuojamos trečiokų, ketvirtokų draugiškos kvadrato tarpklasinės varžybos. Varžyboms teisėjavo fizinio ugdymo mokytoja Daiva Jokubaitienė, talkino mokytoja Žaneta Danienė.

Vyko estafetės, per kurias, nepriklausomai nuo vaikų asmeninių ar fizinių galimybių, buvo tikimasi paskatinti visus vaikus daugiau judėti, pagerinti jų fizinę ir psichinę sveikatą. Estafetėms vadovavo mokytojos Sonata Lidžiuvienė ir Rita Judžentienė.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vaikai ir jų mokytojos - Virginija Šiaudvytienė, Dalia Neimantienė, Monika Lešinskytė, Vanda Pocienė, Aurelija Razmienė ir Simona Jakštienė - atliko žaismingus pratimus, estafetes.

Po varžybų komandos buvo apdovanotos prizais.

Solidarumo bėgimui vadovavo socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė. Mokyklos-darželio bendruomenė surinko per 400 eurų ir juos visus paaukojo geriems tikslams.

Sportas – tai vienas sveiko gyvenimo būdo ugdymo pavyzdžių, sportuojant reguliariai ir sistemingai, be prievartos - žaidimo būdu, suteikia jėgų, energijos, skatina aktyvumą, judrumą, sportiškumą.

Pavaduotoja ugdymui Loreta Vilčauskienė

Paskelbta: 2020 m. spalio 16 d.

 

SEPTINTASIS SOLIDARUMO BĖGIMAS ŽEMAIČIŲ NAUMIESTYJE

 

Spalio 16-oji Žemaičių Naumiesčio mokykloje-darželyje buvo pažintinė ir skirta sportui.  Visa  mokyklos-darželio bendruomenė nuo mažiausio ikimokyklinio ugdymo auklėtinio iki pradinio ugdymo mokinio kartu su savo pedagogaisdalyvavo septintame Solidarumo bėgime.  Mūsų ugdymo įstaiga nuo 2014 m. dalyvauja Solidarumo bėgimuose, kuriuos organizuoja visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“. Visą mėnesį vaikai rinko aukas iš savo tėvelių, senelių, brolių, seserų, giminaičių ir ruošėsi bėgimo dienai. Šiais metaisbėgimo metu surinktos lėšos yra skirtos vaikams, augantiems sunkumų patiriančiose šeimose. Šios šeimospatyrė didžiulių iššūkių COVID-19 karantino metu. Taip pat dalis paramos skiriama Ukrainos vaikams, pabėgusiems iš nuo karinio konflikto nukentėjusių teritorijų, o ypač mergaitėms, kurios dėl visų neramumų šalyje patiria labai daug pavojų.

Šiais metais organizatoriai priminė, kad sukanka 75 metai, kai pirmą kartą buvo išleista knyga apie Pepę Ilgakojinę, tad iniciatoriai kvietė švęsti Pepės gimtadienį. Mokyklos-darželio pradinių klasių mokinukės pavirto į Pepes Ilgakojines. Avėdamos skirtingas kojines, oplaukus susipynusios į dvi kasas, jos juokino visus dalyvius. 

Mokyklos-darželio bendruomenė surinko per 400 eurų ir juos visus paaukojo geriems tikslams. Mes nerodome savo gerumo, mes tiesiog suvokiame, kad aukoti yra gera, prasminga, tai duoda kitiems naudos ir ugdo socialinę atsakomybę, sąmoningumą ir solidarumą bei skatina bendruomeniškumą.

Po nubėgtų solidarumo kilometrų geras oras ir sportinis azartas leido mokiniams  toliau sportuoti įstaigos kiemo sporto aikštyne, nes mokykloje-darželyje vykdomas laimėtas Švietimo mainų paramos fondo projektas „Visiems kartu sportuoti gera ir smagu“.

 Socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė

Paskelbta: 2020 m. spalio 16 d.

 

RUDENS SPALVOS

 

Ruduo - tai gražiausias metų laikas, kai gamta pasipuošia gražiausiomis spalvomis. Šį mėnesį vaikai kartojo spalvas, mokėsi pastebėti ir įsidėmėti rudens spalvas.

„Boružėlių“ grupės mokytoja Dalia Neimantienė

Pasklebta: 2020 m. spalio 14 d.

 

INFORMACIJA

 

Žemaičių Naumiesčio mokykloje-darželyje nuo spalio 16 dienos startuoja naujas rajoninis neformaliojo vaikų švietimo projektas „Po pamokų mūsų mokykla pilna vaikų“, kuris bus vykdomas iki lapkričio 27 dienos.

Projekto metu vyks įvairios   veiklos – sportinė diena „Judėkime visi kartu“, šokių užsiėmimai, edukacinė pamoka „Tautinis paveldas – namų apyvokos rakandai“  miestelio muziejuje, sveikos gyvensenos popietė „Aktyvu, skanu, veiksminga ir sveika“, virtuali kelionė „Susipažinkime su pasaulio šalimis neišeidami iš namų“ ir robotikos užsiėmimai „Robotikos paslaptys“ miestelio bibliotekoje, edukacinė grožio pamokėlė „Noriu būti tvarkingas, ryškus ir išskirtinis“, praktinis užsiėmimas „Tautinio paveldo maisto produktų sąraše – varškės sūris“, edukacinė veikla „Lietuvių tautinės muzikos instrumentai“, popietis „Turiningos ir užkrečiančios stalo žaidimų pramogos“. Į veiklas bus įtraukiami visi pradinių klasių mokiniai.

Projektą finansuoja Šilutės rajono savivaldybė. Papildomas finansavimas gautas iš UAB „Miniskipas“, Rasos Arnašienės, Almos Pupšienės. Dėkojame rėmėjams už galimybę vykdyti projektą ir suteikti mūsų mokiniams įdomių veiklų po pamokų.

Projekto vadovė, neformaliojo ugdymo mokytoja Sonata Vilčiauskienė   


 

Paskelbta: 2020 m. spalio 15 d.

 

„MANO DRAUGĖ - KNYGA“

 

Niekas kitas taip nesužadina ir neugdo vaiko vaizduotės, kaip knyga. „Bitučių“ grupės vaikučiai, mokytoja Renata Mickevičiutė ir įstaigos bibliotekininkė Vanda Pocienė pradėjo vykdyti ilgalaikį grupės projektą „Mano draugė - knyga“. Šiandien aplankėme miestelio biblioteką. Apžiūrėjome knygutes, kokios jos įvairios, įdomios. Pasiklausėme bibliotekos darbuotojos skaitomos pasakos, visi kartu pašokome. Vaikai patyrė daug džiugių emocijų.

Paskelbta: 2020 m. spalio 15 d.

 

KOKIĄ NAUDĄ MŪSŲ ORGANIZMUI TEIKIA VAISIAI?

 

Susipažinome su vaisių paruošimo būdu, kad juos reikia nuplauti, nuvalyti ir nusiplauti patiems rankytes. Visi kartu gaminome vaisių salotas. Jas ragavome ir diskutavone, koks skonis, kokie vaisiai rūgštūs, kokie saldūs, ką auginame namuose.

„Žvaigždučių“ grupės mokytoja Monika Lešinskytė

Paskelbta: 2020 m. spalio 12 d.

 

GERUMO NAMŲ SAVANORĖMS – „AČIŪ“...

 

Kasmet, prasidėjus naujiems mokslo metams, Žemaičių Naumiesčio miestelio Gerumo namuose dirbančios moterys apdovanoja mūsų mokyklos-darželio vaikus. Jau ne pirmi metai moterys skiria finansinę paramą, nuperka vaikams reikalingų mokymosi priemonių, drabužių, maisto sunkiau besiverčiančioms šeimoms ir jų vaikams.  

Šiemet Šilutės rajono ūkininkų šventės metu Gerumo namų moterys surinktas lėšas padovanojo mūsų mokyklos-darželio berniukui, gyvenančiam su sunkia liga.

Sakoma, žmonės dėkingi tiems, kurie leidžia bent sykį pabūti ir pasijusti geresniems, sotesniems, laimingesniems.

Dėkojame Irenai Michailovienei ir visam Gerumo namų kolektyvui.

Šeimų, mokyklos-darželio bendruomenės vardu sakome ačiū moterims, savanorėms, kurios laisva valia skiria savo patirtį, energiją, gerumą žmogui... mažam žmogui...


 

 

Paskelbta: 2020 m. spalio 16 d.


„GUDRUČIŲ“ GRUPĖS IŠVYKA Į ŽALIAKALNĮ


Išvykos metu vaikai tikrino teorines žinias praktikoje. Ieškojo žinomų medžių, tyrinėjo ir lygino lapų formas ir dydžius, matavo kamienų storį. Neužmiršo ir raidelių sudėlioti iš rudeninių lapų. Vaikai patyrė daug džiugių emocijų.

Mokytoja metodininkė Aurelija Razmienė
 

Paskelbta: 2020 m. spalio 9 d.

 

PATYRIMINĖS VEIKLOS PRIEŠMOKYKLINĖJE UGDYMO GRUPĖJE

 

Ruduo gražiausias ir turtingiausias metų laikas. „Gudručių“ grupės vaikai įvairias rudens gėrybes naudojo ugdymui ir tyrinėjimui. Kartu su tėveliais gamino darbelius iš obuolių. Vaikai pristatė savo darbelį, pasakojo patirtus įspūdžius, nes nieko nėra gražiau ir naudingiau vaikui, kaip praleistas laikas su tėveliais ką nors dirbant. Lauke stebint įvairius vabalėlius ir gyvūnėlius, patiems kantriausiems pavyko pastebėti sraigės ragelius ir net kaip ji lėtai keliauja. Smagiai dėliojo raides iš kaštonų, aiškinosi, kurio draugo vardas ilgiausias. Darė darbelius naudodami gamtinę medžiagą. Nelengva užduotis vaikams yra atpažinti medžius ir įsiminti jų pavadinimus, kad tai padaryti būtų lengiau, darė vardines knygutes apie mišką ir kopijuodami medžių ir grybų pavadinimus bandė juos įsiminti, o kai kuriems pavyko ir perskaityti.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Aurelija Razmienė

Paskelbta: 2020 m. rugsėjo 18 d.

Magiška, daugiau nei keturis šimtus dalyvių jungianti iniciatyva „Pasakos augimui. Asmenybės ugdymo užsiėmimai.“  (iniciatyvos organizatorė - Akvilė Sadauskienė) atkeliavo ir į mūsų Žemaičių Naumiesčio mokyklą-darželį. Auginsime ir augsime ir mes su pasakomis. Kiekviena darželio grupė, ir visos 1-4 klasės, susidurs su liaudies pasakomis. Būtent pasakose - dvasinio augimo užtaisas, reikalingas žmogui  tiesiog augti, nesvarbu, kokio amžiaus jis būtų, 6 mėnesių, ar 76 metų. Pasakos neturi nei amžiaus, nei tautų, nei kitokių ribų. Jos visos yra gyvybiškai reikalingos, ypač vaikams.  

Mokykloje-darželyje iniciatyva „Pasakos augimui. Asmenybės ugdymo užsiėmimai.“   vyks nuo rugsėjo 21 d. iki lapkričio 13 d.  Visos pasakėlės bus sekamos iš įsigytos knygelės „Mėlynasis karoliukas“.

Socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė


 

Paskelbta: 2020 m. spalio 8 d.

 

PATYRIMINĖ DIENA MIESTELIO BIBLIOTEKOJE

 

Ketvirtadienio popietę Žemaičių Naumiesčio bibliotekoje svečiavosi rašytojas Tomas Dirgėla. Į susitikimą su rašytoju sugužėjo mokyklos-darželio antros klasės mokiniai ir  mokytoja Rita Judžentienė. Antrokai vykdo patyriminę veiklą apie knygos atsiradimo kelią, todėl šio susitikimo labai laukė.. Autorius pristatė savo pirmąją knygą vaikams „Apie raganą Šiokiątokią“. Šią knygą Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos Lietuvos skyrius pripažino reikšmingiausiu  debiutu, taip pat apdovanojo už stilingiausias iliustracijas. Iš pradžių rašytojas uždavė daug klausimų apie raganą ir apie jos gyvenimą. Vaikai linksmai kėlė rankas ir kilnojo kojas norėdami atsakyti į klausimus. Pasiklausę ištraukos ir šiek tiek susipažinę su Šiokiatokia ragana, mokiniai galėjo užduoti norimus klausimus knygos autoriui. Mokiniai domėjosi, kaip Tomas tapo rašytoju, kas jį įkvėpė parašyti knygą apie raganą, kodėl jis rašo vaikams ir kodėl knygutė yra tokia oranžinė. Rašytojas šmaikščiai atsakinėjo į vaikų pateiktus klausimus, sakė, kad parašyti knygą jį įkvėpė oras, rašo vaikams todėl, kad vieną kartą išsikepė kelių sluoksnių pyragą ir valgydamas pirmą sluoksnį suprato, kad labai myli vaikus, antrą – prisiminė savo vaikystę, o trečią – pomėgį skaityti knygas.

Mokytoja metodininkė Rita Judžentienė

Paskelbta: 2020 m. spalio 8 d.

 

PATYRIMINĖS VEIKLOS „NYKŠTUKŲ“ GRUPĖJE

 

Mūsų patys mažiausieji... Grupės vaikučiai, kuriems du metukai, susipažino su morka, kopūstu ir burokėliu. Lyg kiškučiai, graužė morką, ji kieta, bet skani, kitą dieną atkeliavo didelis, sunkus, storas kopūstas. Draskė jo lapukus, bet jų buvo per daug, jog pasiekti viduriuką, valgant jis traška ir dar lūžta. Kitą rytą apsilankė burokėlis, šis imantruolis net lapus turi, o nuskutus odelę, stebuklas, spalvint ėmė ir rankytes, ir burnytę, o ant popieriaus, net spalvinti bandė; pavyko. Dabar laukia paskutinis darbelis, visus sujungti į vieną. Kas tai bus? Nežinia.

Mokytoja Virginija Šiaudvytienė

Paskelba: 2020 m. spalio 8 d.

 

Priešmokykliniame amžiuje vaikai ypatingai smalsūs: noriai tyrinėja, kasdien išbando naujus, jiems nežinomus dalykus, stebi, eksperimentuoja su aplinkoje esančiais daiktais. Per įgautą patirtį jie patiria įvairių išgyvenimų ir plėtoja pažintinę patirtį.

Dalinamės „Smalsučių“ grupės rugsėjo-spalio mėnesio eksperimentų, bandymų, ir kitų veiklų įspūdžiais.

Mokytoja Simona Jakštienė

Paskelbta: 2020 m. spalio 7 d.

 

PATYRIMINĖ DIENA ANTROKAMS

 

Antri metai mokykloje-darželyje vykdoma patyriminė veikla. Jos metu mokiniai  mokosi netradicinėse erdvėse, tyrinėja, vykdo apklausas, atlieka bandymus, eksperimentus. Dalinamės patyriminės dienos įspūdžiais.  

 

Seniausias būdas perduoti žinias ir pasakojimus - žodinis,  tačiau senovės civilizacijose išradus raštą informacijos perdavimui pradėtos naudoti molinės lentelės. Knygos, beje ir žmonijos, istorija prasidėjo 4 tūkstantmetyje prieš mūsų erą, kai senieji Mesopotamijos gyventojai šumerai sukūrė raštą - dantiraštį. Apie tai irdar daug įdomių dalykų antrokai (mokytoja Rita Judžentienė) sužinojo patyriminėje veikloje, kuri vyko Šilutės H. Šojaus muziejuje edukacinėje valandoje ,,Knygos istorija”.

Mokytoja metodininkė Rita Judžentienė

Paskelbta: 2020 m. spalio 6 d.

 

PATYRIMINĖ DIENA TREČIOJE KLASĖJE

 

Mokiniai buvo supažindinti, kokia bus vykdoma patyriminė veikla šiais mokslo metais. Mokiniai bandė atspėti, ką tyrinėsime šiais mokslo metais. Šią dieną mokiniai mokėsi angliškai įvardinti tikslų laiką, atliko klausymo ir rašto užduotis, žaidė žaidimus. Per pertraukėles  nepamiršo ir pajudėti.

Mokytoja metodininkė Žaneta Danienė

Paskelbta: 2020 m. rugsėjo 5 d.

 

„MOKYTOJAU, AČIŪ UŽ TAI, KAD ESI“

 

Kiekvieną rudenį, spalio 5 dieną, mokykloje-darželyje nuskamba padėkos žodis Mokytojui. Šiais metais teatro būrelio „Šypsena“ (mokytoja Sonata Vilčiauskienė) mokiniai gėlės žiedu, poezijos posmais pasveikino įstaigos pedagogus ir jų vadovus su profesine švente.

Mokytojams gražių, jų darbą įvertinančių ir įkvepiančių žodžių pasakė ugdymo įstaigos direktorė Zofija Lydekienė ir pavaduotoja Loreta Vilčauskienė.

Šventės metu visas kolektyvas ir vadovai atsisveikino su ilgametėmis pradinio ugdymo pedagogėmis Nijole Zdanavičiene ir Aldona Jonikaitiene, dirbusia Šylių skyriuje. Daug gerų, prasmingų palinkėjimų išgirdo pedagogės, kurios daugelį metų praleido ugdymo įstaigoje, ugdydamos jaunąją kartą. 

Artėjant Tarptautinei mokytojų dienai, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyrius pasiūlė idėją rinkti rajono ugdymo įstaigų geriausius pedagogus. Mokyklos-darželio kolektyvas puikiais pedagogais pripažino priešmokyklinio ugdymo pedagogę Aureliją Razmienę ir pradinio ugdymo pedagogę Ritą Judžentienę. Pedagogės apdovanotos rajono skyriaus padėkos raštais.

Mokytojas – sėjėjas, kuris ne tik sėja į vaiko sielą žinias, bet ir sužadina smalsumą, ugdo kantrybę, brandina viltį, augina sparnus. Kiekvieno pedagogo tikslas – kad žmoguje augtų žmogus.

Neformaliojo ugdymo mokytoja metodininkė Sonata Vilčiauskienė 

Paskelbta: 2020 m. rugsėjo 28 d.

 

„OLIMPINIS MĖNUO“

 

Mokykloje-daželyje pradėtas vykdyti pradinukams skirtas projektas „Olimpinis mėnuo“. Projektas inicijuotas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM), Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK). Iniciatyvos tikslas – skatinti vaikų fizinį aktyvumą ir supažindinti su sveikos gyvensenos principais. Olimpinis mėnuo kuria kartais netradicines, įdomias ir įtraukiančias užduotis vaikams, kurias mokytojai perduoda pradinukams klasėse, kviečia kartu sudalyvauti veiklose, skatinančiose olimpinių vertybių puoselėjimą. Kiekvienai Olimpinio mėnesio temai skiriama viena savaitė. Pradinukai bus mokomi ypač svarbių sveikos gyvensenos komponentų, suskirstytų į keturias temas:
• Fizinis aktyvumas;
• Sveika mityba;
• Emocinė sveikata;
• Kokybiškas poilsis.
Labai džiaugiamės aktyviu mokytojų Ritos Judžentienės, Žanetos Danienės ir mokinių įsitraukimu, įtraukimu kitų klasių mokinius bei mokytojas.

Pavaduotoja ugdymui Loreta Vilčauskienė

  

Paskelbta: 2020 m. rugsėjo 28 d.

 

EUROPOS KALBŲ DIENA

 

Rugsėjo 26 dieną yra švenčiama Europos kalbų diena. Mūsų mokykloje-darželyje taip pat tapo įprasta paminėti šią dieną. Per anglų kalbos pamoką 2-4 klasių mokiniai susipažino su didžiausiomis Europos šalimis, jų sostinėmis, vėliavomis, kultūra, atsakinėjo į pateiktus klausimus. Mokėsi pasisveikinti įvairiomis kalbomis, žiūrėjo video medžiagą. Mokyklos-darželio anglų kalbos būrelio mokiniai papuošė mokyklos laiptines su pasisveikinimo žodeliais įvairiomis kalbomis, gamino įvairių šalių vėliavas.

Rugsėjo 28 dieną 3 klasės mokiniai dalyvavo rajoniniame anglų kalbos virtualiame konkurse ,,Sveikinamės  įvairiomis kalbomis“ ir laimėjo I vietą.

Dalyvavimas įvairiuose renginiuose, konkursuose didina mokinių motyvaciją plėsti savo akiratį apie kitas šalis, kultūras, tradicijas. Kalba - ne tik žodžiai, ji leidžia pamatyti pasaulį kitomis akimis.

                                                                                            Anglų kalbos mokytoja Živilė Rupainienė

Paskelbta: 2020 m. rugsėjo 18 d.

 

Dosnus dėdė Rudenėlis atnešė pilną kraitelę dovanų. Mes darbščiosios Bitutės padarėme gražių darbelių, kuriais džiaugiamės mes patys, mama ir tėtis.

Mokytoja Renata Mickevičiutė

Paskelbta: 2020 m. rugsėjo 4 d. 

 

Tai užsiėmimai lavinantys pasitikėjimą savimi ir žmogiškųjų vertybių puoselejimą meno terapijos pagalba. Susipažinti su studijos veikla galima peržiurėjus paskyra FB Meno studija „Įkvėpimas kūrybai“.

Eugenijus Šuldiakovas 


 


 

Paskelbta: 2020 m. rugsėjo 1 d.

 

MOKSLO IR ŽINIŲ ŠALIES ŠVENTĖ

 

Mokslo ir žinių šventinis rytmetys sukvietė į Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio kiemą mokinius, mokytojus ir tėvus, o Lietuvos Respublikos himnas ir iškelta valstybės vėliava simbolizavo naujų mokslo metų pradžią.  Rugsėjo 1-oji – tai diena, kai  pirmaklasiai pirmą kartą išeina į mokyklą ir patiria iki tol nepatirtų įspūdžių. Kiti mokiniai po vasaros atostogų susitinka bendramokslius.

Kiemelyje vykusios šventės metu muzikinį sveikinimą padovanojo 2 klasės mokinė Einartė Birbalaitė (mok. Dalia Svirskaitė). Poezijos žodžiais bendruomenę pasveikino teatro būrelio „Šypsena“ vaikai (mok. Sonata Vilčiauskienė).

Visus rytmečio dalyvius sveikino mokyklos-darželio direktorė Zofija Lydekienė.

Dėl koronaviruso šventinis rytmetys šiais metais atrodė kiek kitoks – mokiniai, mokytojai ir tėvai slėpėsi už apsaugos kaukių, laikėsi saugaus atstumo.

Po šventinės akimirkos mokyklinis varpelis sukvietė visus vaikus į pirmąją pamoką klasėse.

Prasidėjo nauji 2020–2021 mokslo metai.

Saugių, sveikų, smalsių, kūrybingų, draugiškų ir sėkmingų mokslo metų.

Patirkite mokymosi sėkmę...

Neformaliojo švietimo mokytoja Sonata Vilčiauskienė

 

PROJEKTAS

 

Laimėtas projektas „Visiems kartu sportuoti gera ir smagu“ (vykdytojas Žemaičių Naumiesčio mokykla-darželis), gautas finansavimas 15501,00 euras.

Švietimo mainų paramos fondo lėšomis remiama veiklos sritis - sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas.

Projekto tikslas - puoselėti ugdytinių sveikatingumą, sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą, stiprinant mokinių fizinę ir dvasinę sveikatą, ugdant teigiamą požiūrį į sveikatą kaip vertybę, atsparumą neigiamiems gyvenimo reiškiniams ir sugebėjimą pasipriešinti neigiamai aplinkos įtakai, formuojant vertybines nuostatas ir sveiko gyvenimo įgūdžius.

Projekto uždaviniai: įrengti naują krepšinio (futbolo) aikštelę mokykloje-darželyje; stiprinti mokyklos-darželio bendruomenės ryšius su socialiniais partneriais (Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija, Šilutės lopšeliu-darželiu „Gintarėlis“), ieškant naujų komunikavimo formų bei gerųjų patirčių; paįvarinti ugdymo procesą, organizuojant įvairias sportines veiklas, skatinančias aktyvumą, judrumą, sportiškumą; įtraukti naują neformaliojo švietimo veiklą, populiarinant krepšinio sporto šaką.

Projektas bus įgyvendinamas iki 2021 metų gegužės 31 d.

Projekto administravimo komanda