2019-2020

Paskelbta: 2020 liepos 22 d.

 

APIE NEMOKAMĄ MAITINIMĄ IR PARAMĄ MOKYMO REIKMĖMS (skaityti čia)


 

Paskelbta: 2020 m. liepos 13 d.

 

SVEIKINAME!

 

Tadas Saveljevas, Einartė Birbalaitė tapo eilėraščių konkurso „Dviratis mano draugas“ laimėtojais. Karina Kudrešova tapo plakatų konkurso „Dviratis mano draugas“ laimėtoja. Seime rugpjūčio 25 d. 13.30 val. vyks apdovanojimas ir parodos atidarymas.


 

Paskelbta: 2020 m. birželio 1 d.

 

ATSISVEIKINIMAS SU KETVIRTOKAIS

 

1-4 klasių visi 104 mokiniai pabaigė mokslo metus 100% pažangumu. 21 mokinys su aukštesniaisiais įvertinimais, iš jų 8 ketvirtokai (su Šylių skyriumi): Martyna Daukšaitė, Gabrielė Kostrubaitė, Naglis Ramanauskas, Milda Rupainytė, Justė Šeputytė, Jorūnė Bastakytė, Tadas Saveljevas, Augustas Ūselis. 

Su auktesniaisiais ir pagrindiniais įvertinimais - 72%. 

Sėkmės visiems!

Pavaduotoja ugdymui Loreta Vilčauskienė

Paskelbta: 2019 m. rugsėjo 6 d.

 

PROJEKTAS „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGIJŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“

 

2018 m. prasidėjo 1–4 klasėms skirtų mokymo priemonių ir įrangos pristatymas į mokyklas. Už 2 023 683,86 eurų 676 šalies mokyklos gavo 58 pavadinimų priemones, skirtas pasaulio pažinimo dalykui mokyti. 

Mūsų mokykla 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis" , įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. 2018 m. birželio mėn. gavo laboratoriją 1–4 klasių mokiniams. Mokyklos edukacinė aplinka pasipildė priemonėmis, skirtomis gamtamoksliam ugdymui. Priemonių komplektas, sudarytas iš įvairiausių priemonių: nuo įprastų laboratorinių indų, gamtos pažinimo mokymo priemonių iki šviesinio ir rankinio skaitmeninio mikroskopų bei rinkinių mechanikos bandymams atlikti.

1–4 klasių priemonės mokykloje patalpintos vienoje klasėje,  kuri yra prieinama visoms pradinių klasių mokytojoms. Šioje patalpoje mokytojos randa ne tik priemones, bet ir gali pasirengti tiriamiesiems darbams, kaupti tiriamąją medžiagą, dalytis patirtimi ir pan.

Įgyvendinant projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, pradinių klasių mokytojams yra sukurti pasaulio pažinimo pamokų 27 veiklų aprašai, skirti padėti mokytojams pamokose naudoti projekto lėšomis nupirktas mokymo priemones. Šie aprašai yra patalpinti projekto svetainėje „Vedlys“, adresu: http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html#1–4.

 

Projekto trukmė: 28 mėn. 

 

Daugiau informacijos apie projektą rasite:

 

https://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/

 

http://www.vedlys.smm.lt/

 

Skaitykite daugiau: 

 

http://www.svietimonaujienos.lt/priemones-gamtamoksliam-ugdymui-keliauja-i-mokyklas/


 

Paskelbta: 2019 m. lapkričio 5 d.

Laimėjome projektą „Visiems kartu sportuoti gera ir smagu“ (vykdytojas Žemaičių Naumiesčio mokykla-darželis) bendrai finansuojamą valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, gautas finansavimas 15501,00 euras.

Fondo lėšomis remiama veiklos sritis - sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas.

Projekto tikslas - puoselėti ugdytinių sveikatingumą, sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą, stiprinant mokinių fizinę ir dvasinę sveikatą, ugdant teigiamą požiūrį į sveikatą kaip vertybę, atsparumą neigiamiems gyvenimo reiškiniams ir sugebėjimą pasipriešinti neigiamai aplinkos įtakai, formuojant vertybines nuostatas ir sveiko gyvenimo įgūdžius.

Projekto uždaviniai: įrengti naują krepšinio (futbolo) aikštelę mokykloje-darželyje; stiprinti mokyklos-darželio bendruomenės ryšius su socialiniais partneriais, ieškant naujų komunikavimo formų bei gerųjų patirčių; paįvarinti ugdymo procesą, organizuojant įvairias sportines veiklas, skatinančias aktyvumą, judrumą, sportiškumą; įtraukti naują neformaliojo švietimo veiklą, populiarinant krepšinio sporto šaką.

Projektas bus įgyvendinamas iki 2021 metų gegužės 31 d.

Projekto administravimo komanda

 

Paskelbta: 2020 m. gegužės 28 d.

 

„SVEIKATIADOS IŠŠŪKIS – RENKUOSI SVEIKATAI PALANKIUS UŽKANDŽIUS!“

 

2 klasės mokiniai dalyvavo sveikatiados išūkyje „Sveikatiados iššūkis – renkuosi sveikatai palankius užkandžius!“

Su mokiniais aptarėme, kokie yra sveiki užkandžiai, iš ko jie gaminami. Mokiniai kartu su mamytėmis namuose gamino sveikus užkandžius, filmavo, kaip gamino juos, fotografavo ir siuntė mokytojai. Kiti mokiniai  pasidalijo sveikų užkandžių receptais. Buvo smagu gaminti užkandžius ir išbandyti draugų pasiūlytus receptus.

Mokytoja  Žaneta Danienė

Paskelbta: 2020 m. gegužės 26 d.

 

Mokyklos-darželio trisdešimt vienas mokinys 2020 m. kovo 1 d. - balandžio 3 d. dalyvavo Tarptautiniuose konkursuose „Olympis 2020 - Pavasario sesija“ ir gavo 7 medalius, 96 diplomus, 12 padėkų.

Medalius gavo 1 klasės mokinės Meda Petrošiūtė ir Ugnė Barakauskaitė, 4 klasės mokinė Martyna Daukšaitė gavo net tris medalius, Milda Rupaintė - vieną medalį. 

Šylių skyriaus septyni mokiniai 2020 m. kovo 1 d. - balandžio 3 d. dalyvavo Tarptautiniuose konkursuose „Olympis 2020 - Pavasario sesija“ ir gavo 17 diplomų, 11 padėkų. Sveikiname!

Administracija


 

Paskelbta: 2020 m. gegužės 26 d.

 

PROJEKTO „TAVO ŽVILGSNIS“ IR „KALBŲ KENGŪROS“ LAIMĖTOJAI

 

Norim pasidžiaugti puikiais rezultatais dalyvaujant respublikiniame anglų kalbos konkurse ,,Kalbų Kengūra 2020".  Viso: 12 padėkų, Justė Šeputytė 4 kl. (Oranžinės Kengūros diplomas), Sevelina Plyčiūtė 4 kl. (Sidabrinės Kengūros diplomas), Domas Jucius 4 kl. (Sidabrinės Kengūros diplomas), Martyna Daukšaitė 4 kl. (Auksinės Kengūros diplomas), Tadas Saveljevas 4 kl. Šylių skyrius (Auksinės Kengūros diplomas).

Taip pat didžiausi sveikinimai tapus respublikinio vertimų konkurso ,,Tavo žvilgsnis 2020" laureatais: Agnei Chockevičiūtei 4 kl., Mildai Rupainytei 4 kl., Airidai Petrikaitei 4 kl., Martynai Daukšaitei 4 kl. ir Urtei Stanionytei 4 kl.
ŠAUNUOLIAI vaikučiai.

Anglų kalbos mokytoja Živilė Rupainienė


 

Paskelbta: 2020 m. gegužės 25 d.

 

SVEIKINAME mokinius, kurie pateko į geriausiųjų rajono dešimtuką

tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2020“: 

 

1 kl. Ugnę Barakauskaitę, Kajų Nejų (mokytoja Rita Judžentienė),

2 kl. Faustą Žymančiūtę (mokytoja Žaneta Danienė), 

3 kl. Julių Milerį (mokytoja Daiva Jokubaitienė), 

Šylių skyriuje - Emiliją Bartkutę  (mokytoja Aldona Jonikaitienė).


 

Paskelbta: 2020 m. gegužės 22 d.

 

SVEIKINAME I klasės mokinę ADIJĄ LUKOMSKYTĘ,

pranešimų konkurse „Lietuvos vaikų balsas“, laimėjųsią III vietą.


 

Paskelbta: 2020 m. balandžio 1 d.

 

INFORMACIJA TĖVAMS 

 

Dėl mokesčio už darželį

karantino metu mokestis už vaikų išlaikymą įstaigoje nebus skaičiuojamas nuo 2020-03-16 iki karantino pabaigos.

 

Pakeistas „Mokesčio už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas“, patvirtintas Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T1-174 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildant jį 7.3 punktu: „7.3. Vaikas nelanko Švietimo įstaigos dėl epidemijos, karantino, stichinės nelaimės.“

 

Tėvų linija

 

Karantino metu, derinant darbą iš namų, vaikų priežiūrą ar jų nuotolinį mokymąsi ir buities rūpesčius, visiems tėvams kyla kur kas daugiau įtampos bei klausimų nei įprastai.
Šiuo sudėtingu laikotarpiu tėvai visada gali sulaukti nemokamos psichologinės pagalbos paskambinę į „Tėvų liniją“.

 

Darbo dienomis nuo 11 iki 13 val. ir nuo 17 iki 21 val. galima paskambinti nemokamu anoniminiu numeriu 8 800 900 12 ir su profesionaliu psichologu pasikonsultuoti rūpimais vaikų auklėjimo klausimais.

 

Daugiau informacijos: https://www.tevulinija.lt/


 

Atnaujinta: 2020 m. kovo 30 d.

 

NUOTOLINIS MOKYMAS

 

Nuo 2020 metų kovo 30 dienos P R A S I D Ė J O nuotolinis mokymas virtualioje erdvėje. Nuotoliniam mokymui(si) reikalingos ugdymo priemonės: kompiuteris arba išmanusis telefonas ir internetas.


S u s i p a ž i n k i t e:

nuotolinio mokymo priemonių planas (skaityti čia...),

mokyklos-darželio ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (skaityti čia...).

 

Švietimo pagalbos specialistai: logopedė-specialioji pedagogė Genovaitė Mockienė Tel. Nr. 861809865, el. paštas genovaitemockiene@gmail.com; socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė Tel. Nr. 861529564, el. paštas csoniav@gmail.com; mokytojo padėjėja Dalytė Insodienė Tel. Nr. 860043749, el. paštas dalyte199@gmail.com. Messenger - vaizdo konsultavimo platforma. Konsultavimo laikas 13-15 val.

 

Dėl vaikų ar savo savijautos ir elgesio (nerimo, baimių, streso) kreipkitės į:

https://www.viltieslinija.lt/  (suaugusiųjų emocinė parama) – Tel. Nr. 116 123;    

https://www.vaikulinija.lt/ Tel. Nr. 8 52617295; Mob. 860193283

Susidūrus su nuotolinio mokymo problemomis informuokite mokyklos-darželio administraciją (direktorę Zofiją Lydekienę Tel. Nr. 867967977 arba direktoriaus pavaduotoją ugdymui Loretą Vilčauskienę Tel. Nr. 863539342) ir kartu ieškokime problemų sprendimo.

Mokyklos-darželio administracija


 

Paskelbta: 2020 m. balandžio 14 d.

 

Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijos tėvams ir mokytojams „KAIP BENDRAUTI SU VAIKAIS IR PAAUGLIAIS APIE KORONAVIRUSĄ (COVID-19)“


 

                  INFORMACIJA TĖVELIAMS, GLOBĖJAMS

 

       Šiuo visiems sunkiu metu susikaupkime vardan mūsų vaikų. Kovo 30 dieną pradėsime nuotolinį mokymą ikimokyklinukams, priešmokyklinukams ir 1-4 klasių mokiniams. Mokytojai ieško pačių geriausių, priimtiniausių nuotolinio bendravimo formų su vaikais. Mums labai svarbu, kad kuo sklandžiau vyktų mokymas, o vaikai įgytų reikiamas žinias. Ne tik mokytojams, bet ir Jums iššūkis. Būkime susitelkę bendrų tikslų siekimui. Pasirūpinkime, kad vaikai turėtų būtiniausias mokymo priemones, kad laiku būtų įkrautos techninės priemonės, kurias pasirinksite naudoti, kad vaikai laikytųsi mokytojų nurodytų tvarkaraščių, laiku atliktų užduotis.

            Viso karantino metu nebus skaičiuojami jokie mokesčiai už įstaigos lankymą ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių vaikams. Jei paskaičiuotas mokestis už visą mėnesį, bet dar nesate sumokėję, skambinkite.

             Darbo dienomis mokykloje budi administracijos darbuotojai nuo 9.00 iki13.00.

             Visi kiti įstaigos darbuotojai dirba nuotoliniu būdu.

             Saugokite savo ir vaikų sveikatą!

 Mokyklos-darželio direktorė Z. Lydekienė

                                                                                                 Tel. Nr. 867967977 


             

Atnaujinta: 2020 m. kovo 16 d.

 

DĖL SITUACIJOS, SUSIJUSIOS SU KORONAVIRUSU, VALDYMO PRIEMONIŲ

 

DĖMESIO!

 

NUO KOVO 16 D. IKI KOVO 27 D. SKELBIAMOS MOKINIŲ PAVASARIO ATOSTOGOS.

 

Dėl susiklosčiusios ekstremalios situacijos primygtinai visų prašome sąmoningumo. Šiuo laikotarpiu vaikai neturėtų lankytis viešose erdvėse, nebūti didesniuose žmonių susibūrimuose, būtina laikytis higienos reikalavimų. Tačiau rekomenduojame neužsidaryti tarp keturių sienų – nepamiršti išeiti pasivaikščioti, sportuoti lauke, lankytis gamtoje.

 

Informacija dėl situacijos, susijusios su koronavirusu

 


 

 

Paskelbta: 2020 m. balandžio 23 d.

 

INFORMACIJA TĖVELIAMS (GLOBĖJAMS)

 

Informuojame, kad nuo balandžio 27 dienos iki gegužės 9 dienos ikimokyklinio ugdymo mokytojos išleidžiamos atostogauti. Nuotolinis ugdymas nevyks. Tai daroma, kadangi tikimasi, jog  pasibaigs karantinas ir tėveliai pageidaus, kad vaikai lankytų darželį visą vasarą.
Mokykla turės uztikrinti mokytojų kasmetinių privalomų atostogų laiką. Privalomų kasmetinių atostogų mokytojams - 40 darbo dienų.Todėl dabar skaičiuojame, kaip reikės paskirstyti pedagogų darbą ir atostogas vasarą.
Sprendimą dėl mokytojų atostogų priėmė  Šilutės rajono savivaldybės  specialistai. Jei situacija pasikeistų - informuosime.
Apgailestaujame, kad negalime kitaip pasielgti.
Saugokime savo ir savo vaikų sveikatą! 

                                                                                                                Mokyklos-darželio direktorė Z. Lydekienė


 

Paskelbta: 2020 m. balandžio 24 d.

 

RESPUBLIKINIS FOTOGRAFIJŲ KONKURSAS „ŽEMĖS MINTYS“

  

Tauragės rajono Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centro pedagogai ir Tauragės pagalbos mokiniui ir mokytojui centro darbuotojai   2020 m. vasario – balandžio mėnesiais organizavo respublikos specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių fotografijų konkursą „Žemės mintys“. Šiame konkurse dalyvavo 4 klasės mokinė Lėja Bernotaitė. Konkursui buvo pateiktos trys L. Bernotaitės nufotografuotos nuotraukos „Ruduo niekur nedingo“, „Aš suradau pavasarį“, „Neišėjusios Kalėdos“. Lėjos Bernotaitės nuotrauka „Ruduo niekur nedingo“ buvo puikiai įvertinta ir mokinė tapo 11-15 metų amžiaus mokinių grupėje laureate. Mokinei padėjo pasiruošti socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė.

Sveikiname Lėją Bernotaitę. 

Mokyklos-darželio administracija

Laureatų sąrašas 

Atnaujinta: 2020 m. balandžio 23 d.

 

Burnos higienos svarba vaikams

 

Kas saugo mūsų sveikatą?

 

Triukšmas - ar man jis kenkia?

 

Visuomenės sveikatos biuro
visuomenės sveikatos specialistė,
vykdanti mokinių sveikatos priežiūrą mokykloje
Simona Uginčiūtė


 

 

INFORMACIJA MOKYKLOS-DARŽELIO BENDRUOMENEI

 

Skaitmeniniai kultūros ištekliai 

 

Pirmoji lietuvių autorių knyga vaikams apie koronaviruso pandemiją. Knygoje pasakojama apie pirmokės Gretos ir jos brolio Pauliaus įkurtą Visurų laboratoriją, jų nuotykius, ekspedicijas ir atradimus, nutikusius laisvai žaidžiant namuose. Knyga skirta 5-8 metų vaikams, ją skaitykite čia: Knyga „Visurų laboratorija“


 

Paskelbta: 2020 balandžio 10 d.

 

EKSPERIMENTAI, VEIKLOS, PAMOKOS NAMUOSE

 

Pažinti pasaulį, tyrinėti, bandyti, eksperimentuoti galima ir mokantis nuotoliniu būdu.

Paskelbta: 2020 m. balandžio 7 d.

 

Balandžio 7-oji - pasaulinė sveikatos diena

 

Balandžio 11-oji - tarptautinė sergančiųjų parkinsono liga diena

Visuomenės sveikatos biuro
visuomenės sveikatos specialistė,
vykdanti mokinių sveikatos priežiūrą mokykloje
Simona Uginčiūtė


 

Paskelbta: 2020 m balandžio 3 d. 

Visuomenės sveikatos biuro
visuomenės sveikatos specialistė,
vykdanti mokinių sveikatos priežiūrą mokykloje
Simona Uginčiūtė


 

Paskelbta: 2020 m. kovo 31 d.

 

ŽEMAIČIŲ NAUMIESČIO MOKYKLOS-DARŽELIO ŠYLIŲ SKYRIAUS MOKINIŲ PIEŠINIAI, SKIRTI TARPTAUTINEI VAIKŲ KNYGOS DIENAI PAMINĖTI

 

         Balandžio 2-oji – žymiojo danų pasakininko Hanso Christiano Anderseno gimimo diena. Nuo 1967 m. pasaulyje ji minima ir kaip Tarptautinė vaikų knygos diena. Tą dieną vyksta vaikų literatūros renginiai, parodos, susitikimai su vaikų knygos kūrėjais.

       2020-02-24  vyko 2019-ųjų Metų knygos rinkimai. Tai 15-ieji jubiliejiniai rinkimų metai. Nugalėtoja tapo šilutiškė rašytoja Ignė Zarambaitė už knygą „Stebuklingi senelio batai“.

        Rašytoja knygoje pasakoja apie berniuką Enriką, kuris gyvena kaip visi kiti pasaulio vaikai – nenoriai dalijasi kambariu su seserimi,  pasiutusiai mėgsta lakstyti mokyklos koridoriais per pertraukas, dievina ledus ir liūdi, susidūręs su neteisybe. Kai netenka senelio, Enrikui atrodo, kad jau niekada nebeturės tokio gero draugo, nebeišgirs tokių įdomių istorijų ir fotelis svetainėje amžinai liks riogsoti tuščias. Bet tuomet jis atranda… stebuklingus senelio batus ir prasideda berniuko nuotykiai.  Knygą „Stebuklingi senelio batai“ iliustravo Vanda Padimanskaitė.

         Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio bibliotekininkė Vanda Pocienė ir Šylių skyriaus mokytoja metodininkė Aldona Jonikaitienė kartu su mokiniais  virtualioje erdvėje aptarė knygą „Stebuklingi senelio batai“ ir pakvietė vaikus dar savo mintis išreikšti  piešiniais. Mokiniai noriai piešė ir atsiuntė nuotraukas. Tai – Augustas Ūselis, Matas Šiaudvytis, Jorūnė Bastakytė, Tadas Saveljevas ir Emilija Bartkutė. Kviečiame pasidžiaugti mokinių piešiniais ir visą mokyklos-darželio  bendruomenę.

Mokyklos-darželio bibliotekininkė Vanda Pocienė ir mokytoja metodininkė Aldona Jonikaitienė

Paskelbta: 2020 m. kovo 13 d.

 

RESPUBLIKINIS PROJEKTAS „PASAKA TIKIU“  SKIRTAS TARPTAUTINEI VAIKIŠKOS KNYGOS DIENAI PAMINĖTI  (BALANDŽIO 2 DIENA)

 

Šioje projektinėje veikloje dalyvavo norą pareiškę 1,2 ir 4 klasių mūsų mokyklos mokiniai. Integruota pamoka vyko mokyklos bibliotekoje, kurios metu mokiniai susipažino su mokykloje esančiomis pasakų knygomis, jų įvairove.

Vėliau veikla persikėlė į klasę. Mokiniai buvo supažindinti su pasakų rūšimis, jų sudedamosiomis dalimis ir aptarė jos kūrimo procesą. Vyko darbas grupėse. Kiekviena grupė turėjo užduotį: sukurti, nupiešti, užrašyti savo stebuklinę pasaką ir ją pristatyti. Darbas buvo tęsiamas namuose. Po tam tikro numatyto laiko mokiniai nešė savo sukurtas pasakas, kurios vėliau buvo patalpintos į knygą ,,Riešutukas“. Knyga bus eksponuojama Šilutės ŠPT. Džiugino mokinių kūrybiškumas, kruopštumas, gebėjimas dirbti grupėse.

Mokinių veiklą organizavo: mokyklos bibliotekininkė V. Pocienė, antros klasės mokytoja Ž. Danienė,

logopedė-specialioji pedagogė G Mockienė.

Paskelbta: 2020 m. kovo 10 d.

 

KOVO 11-OSIOS PAMINĖJIMAS ŠYLIŲ SKYRIUJE

Paskelbta: 2020 m. kovo 10 d.

 

KOVO 11-OSIOS PAMINĖJIMAS

Paskelbta: 2020 m. kovo 9 d.

 

„SVEIKATIADOS IŠŠŪKIS – SALDINTĄ GĖRIMĄ KEIČIU Į VANDENĮ“

 

       Antrokai dalyvavo projekte ,,Sveikatiados iššūkis – saldintą gėrimą keičiu į vandenį!“. Mokiniai diskutavo, kuo naudingas vanduo žmogui. Vėliau žiūrėjo filmą apie vandens naudą. Aptarė, ką sužinojo apie vandenį. Pasidarė  vandens su citrina. Kiekvienas mokinys skaičiavo, kiek stiklinių vandens išgėrė iki pamokų pabaigos. 

  Mokytoja Žaneta Danienė

Paskelbta: 2020 m. kovo 4 d.

 

AKIMIRKOS IŠ KAZIUKO MUGĖS

 

Kovo 4 dieną mokykloje-darželyje šurmuliavo Kaziuko mugė. Ji yra viena ryškiausių kalendorinių švenčių, turinti šimtmečių tradicijas. Kūrybingų mokytojų dėka išaugo į gražią ir didelę šventę ir kiekvieną kartą stebina ugdytinių ir tėvelių rankdarbiais ir kepiniais.

Renginį organizavo ikimokyklinio ugdymo mokytoja Renata Mickevičiutė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Sonata Lidžiuvienė, muzikos mokytoja Dalia Svirskaitė.

 

INFORMACIJA MOKYKLOS-DARŽELIO BENDRUOMENEI

 

Ką svarbu žinoti dėl koronaviruso? Skaitykite čia...

 

Paskelbta: 2020 m. kovo 3 d.

 

 „ĮVAIRIŲ MEDŽIAGŲ TIRPUMO TYRIMAS“ 

 

Pasaulio pažinimo pamokoje  „ĮVAIRIŲ MEDŽIAGŲ TIRPUMO TYRIMAS“ Šylių skyriaus mokiniai išsiaiškino, kurios buityje esančios medžiagos yra tirpios, o kurios – netirpios. Tyrimo tikslas - atpažinti buityje sutinkamų medžiagų mišinių pavyzdžius, pateikti medžiagų, kurios tirpsta ar netirpsta. Veiklos priemonės: skalbiamoji soda, krakmolas, pipirai, druska, cukrus, miltai, grikiai, aliejus, skalbimo milteliai, geriamoji soda. Tyrimo eiga: į matavimo indą su rankena iš čiaupo įpilama 100 ml vandens; piltuvėliu į visus 6 indelius pripilama po 15 ml vandens; pagaminamas mišinys: į kiekvieną indelį įberiama apytiksliai po 1 šaukštelį skirtingų medžiagų: skalbiamosios sodos, krakmolo, pipirų, druskos, cukraus, miltų, citrinos rūgštelės; kiekviename indelyje esančios medžiagos išmaišomos šaukšteliu. Stebima, ar tirpsta medžiagos. Veiklos lape pažymima, kurios medžiagos ištirpo, o kurios – ne.

Mokiniai padarė išvadas, kad skalbiamoji soda, druska, cukrus, valgomoji soda, citrinos rūgštelė vandenyje ištirpo, nes šios medžiagos yra tirpios, o krakmolas, pipirai, miltai, grikiai, aliejus – neištirpo, nes šios medžiagos yra netirpios.

Mokytoja Aldona Jonikaitienė

 

 

 

Paskelbta: 2020 m. vasario 28 d.

 

Vasario 28 d. „KRENTANTI ŽVAIGŽDĖ” (iš kultūros paso) atvyko į mūsų įstaigą, supažindino vaikus su senovės lietuvių šventėmis, astronomija, išradingai ir linksmai patyrinėjo dangaus kūnus interaktyviomis priemonėmis, demonstravo teleskopą. Vyko  klausimai - atsakymai apie pagrindinius dangaus ir Visatos kūnus: Saulę, Mėnulį, Žemę, žvaigždes, kitus astronominius reiškinius. Aiškino, kaip pagrindinės sezoninės senovės ir dabarties lietuvių šventės: Kalėdos, Rasos, Velykos - visa tai siejasi su astronomija. 

Paskelbta: 2020 m. vasario 25 d.

 

VARŽYBOS „DRĄSŪS, STIPRŪS, VIKRŪS“

 

Mokyklos-darželio komanda dalyvavo finalinėse varžybose „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“. Mokinius ruošė mokytoja Rita Judžentienė.

Paskelbta: 2020 m. vasario 25 d.

 

AKIMIRKOS IŠ UŽGAVĖNIŲ ŠVENTĖS

Paskelbta: 2020 m. vasario 14 d.

 

Vasario 14 d. vyko visuotinis tėvų susirinkimas. Meninę programą parengė neformaliojo švietimo vadovės Sonata Vilčiauskienė ir Dalia Svirskaitė. Mokyklos-darželio direktorė Zofija Lydekienė pristatė įstaigos veiklą. Kalbėjo mokyklos-darželio tarybos pirmininkė Sandra Birbalienė. Socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė pristatė savo veiklą. Pavaduotoja ugdymui Loreta Vilčauskienė apžvelgė pirmo pusmečio rezultatus, kalbėjo apie mokyklos-darželio ugdytinių lankomumą. Po to vyko susirinkimai grupėse, klasėse.

 

 

Direktorės Zofijos Lydekienės ataskaitą už 2019 metus žiūrėkite skyriuje administracinė informacija - vadovo ataskaitos.


 

Paskelbta: 2020 m. vasario 13 d.

 

INTEGRUOTA ANGLŲ KALBOS IR TECHNOLOGIJŲ PAMOKA 4 KLASĖJE

 

Pamokos tema  ,,My favourite sandwiches“. Pamokos tikslas - prisiminti  maisto produktų pavadinimus ir gebėti pritaikyti juos praktiškai. Pamokos metu mokiniai  prisiminė maisto produktų pavadinimus, ir jų gaminimo eigą. Darbas vyko grupėmis, kurios vėliau ir pristatė savo pagamintus sumuštinukus su savo sugalvotais pavadinimais bei receptais. Visi  mokiniai labai aktyviai dalyvavo pamokoje. Pamokos  pabaigoje visi vaišinosi savo ir draugų pagamintais sumuštiniais. Buvo pasidžiaugta šiltu ir atviru bendravimu.

Anglų kalbos mokytoja Živilė Rupainienė

 

Paskelbta: 2020 m. vasario 12 d.

 

PIRMOKĖLIAI MIESTELIO BIBLIOTEKOJE

 

Vasario 12 dieną mūsų mokyklos-darželio pirmokai lankėsi Žemaičių Naumiesčio miestelio bibliotekoje. Pirmiausiai mokiniai apžiūrėjo parodas, kurios yra eksponuojamos bibliotekoje. Nurimus įspūdžiams mokiniai buvo supažindinti su taisyklėmis bibliotekoje, sužinojo, kaip tapti bibliotekos skaitytoju, kodėl reikia skaityti ir saugoti knygas. Bibliotekininkės pasakojo, kur yra vaikiškų knygų skyrius ir ką bibliotekoje galima nuveikti. Buvo parodytos įspūdingiausios bibliotekos knygos-viena iš jų perskaityta. Vėliau savo įspūdžius vaikai perteikė piešiniuose. Atsisveikinant mokiniai dėkojo už suteiktas žinias, už smagiai praleistą laiką ir žadėjo ateiti su tėveliais, kad taptų tikri bibliotekos skaitytojai.

Mokytoja Rita Judžentienė

Paskelbta: 2020 m. vasario 5 d.

 

SVEIKINAME

 

ketvirtos klasės mokines Seveliną Plyčiūtę ir Martyną Daukšaitę už dalyvavimą „Kalbų Kengūra 2019“ Lyderių ture. Projekto vykdytoja anglų kalbos mokytoja Živilė Rupainienė.

Administracija

Paskelbta: 2020 m. vasario 5 d.

 

SVEIKINAME

 

Mokyklos-darželio mokiniai 2019 m. lapkričio 1-30 d. dalyvavo Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „OLYMPIS 2019 - RUDENS SESIJA“ ir gavo 4 medalius, 48 diplomus ir 12 padėkų. Dėkojame mokytojoms Žanetai Danienei, Daivai Jokubaitienei, Nijolei Zdanavičienei ir Živilei Rupainienei parengusioms mokinius.

Administracija

Paskelbta: 2020 m. sausio 24 d.

 

Sausio 24 d. vyko varžybos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ tarp pirmų ir antrų klasių mokinių. Šaunuoliai! Varžybas organizavo mokytoja Rita Judžentienė.

Paskelbta: 2020 m. sausio 17 d.

3-4 KLASIŲ VARŽYBOS „DRĄSŪS, STIPRŪS, VIKRŪS“

 

Sausio 17 dieną, penktadienį, pasibaigus pamokoms, mokyklos-darželio sporto salėje įvyko 3-4 klasių tarpusavio varžybos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“. Pasiruošusios mišrios berniukų ir mergaičių komandos, aktyviai nusiteikę klasių sirgaliai,  išklausė sporto būrelio mokytojos Ritos Judžentienės instruktažą ir pradėjo varžytis. Mokytoja palinkėjo rytais ne su tėveliais automobiliais į mokyklą važiuoti, o pačiu sparčiausiu sportišku žingsniu atkeliauti į pamokas.

Varžybas „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ sportininkai  pradėjo estafete „Pralįsk pro lanką“, kurią komandos baigė lygiosiomis. Grindų riedulio estafetę „Slalomas“, kurioje buvo daug sportinio inventoriaus ir kamuoliukai, ledo ritulio lazdos, kėgliai, laimėjo trečiokų komanda. Lankstumą ir tikslumą vėl parodė trečiokai įveikdami ketvirtokus estafetėje „Teniso kamuoliuko pernešimas“. Draugiškai, lygiosiomis, komandos įveikė įdomią estafetę „Pridenk, pagauk ir varykis“. Sportininkai išbandė sėkmę estafetėje „Bulvių sodinimas“, kurią laimėjo ketvirtokai. Puikiai mokiniai šokinėjo per lankus, todėl estafetę „Šuoliukai su lankais“ įveikė lygiosiomis, o estafetėje „Šuoliukai su šokdyne“ greitesni buvo trečiokai. Paskutinė varžybų estafetė „Greičio estafetė“, kurioje mokiniai galėjo parodyti savo bėgimo ir greičio jėgą. Šitoje estafetėje nepralenkiami buvo trečiokai.

Daugiausia estafečių laimėjo trečiokai, kuriems ir buvo įteikta padėka. Visiems palinkėta sportuoti, būti aktyviems, greitiems ir aišku sveikiems.

Socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė

Paskelbta: 2019 m. gruodžio 5 d.

 

ŠILUTĖS RAJONO savivaldybės

tarybos SPRENDIMAS „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO“


 

Paskelbta: 2020 m. sausio 13 d.

 

SAUSIO - 13-OSIOS PAMINĖJIMAS ŠYLIŲ SKYRIUJE

 

1991 metų sausio 13 – oji  tapo mūsų istorijos dalimi. Tą dieną mūsų tauta kovojo dėl Lietuvos nepriklausomybės. Šį rytą su mokinukais ant palangių uždegėme žvakutes, simbolizuojančias  pagarbą žuvusiems  ir sudėjome žodį  LAISVĖ ir skaičius, kada tai įvyko 19-01-13. Perskaitėme visų žuvusiųjų pavardes ir pagerbėme tylos minute žuvusiuosius už  Lietuvos laisvę.  Su mokiniais perskaitėme eilėraštį skirtą Sausio 13. Kiekvienas nuspalvino neužmirštuolės žiedą kuris  simbolizuoja „Aš prisimenu, kodėl esame laisvi“.  Mokiniai neužmirštuolės žiedą prisisegė ant krūtinės.

Mokytoja Aldona Jonikaitienė

Paskelbta: 2020 m. sausio 13 d.

 

„ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA“

 

Sausio 13-osios  ryte, nuo 8.00 val. iki 8.10 val. mokyklos-darželio klasių ir grupių languose buvo uždegtos atminimo žvakutės. Taip mokyklos-darželio bendruomenė dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“, skirtoje Laisvės gynėjų dienai.

Uždegant atminimo žvakeles, prisiminti sausio 13 dienos tragiški  įvykiai, pagerbti tylos minute žuvusieji už  Lietuvos laisvę.

Socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė

 

Pasklebta: 2020 m. sausio 13 d.

 

„SVEIKATIADOS IŠŠŪKIS – GRŪDINIAI PRODUKTAI YRA SVEIKATAI PALANKIOS MITYBOS PAGRINDAS!”

 

Antrokai dalyvavo projekte „Sveikatiados iššūkis – grūdiniai produktai yra sveikatai palankios mitybos pagrindas!” Mokiniai žiūrėjo filmuką apie grūdinius produktus, diskutavo, kuo naudingi grūdiniai produktai, rinko ir užrašė receptus, gamino pagal šiuos receptus.

Mokytoja Žaneta Danienė

Paskelbta: 2020 m. sausio10 d.

 

NUO SAUSIO 6 D. IKI SAUSIO 10 D.

VISĄ SAVAITĘ

VYKO ATŠVAITŲ SEGĖJIMO AKCIJA

„AŠ ŠVIEČIU...“

Ar tu švieti?

 

 Visų klasių mokiniai ir mokytojos – ŠAUNUOLIAI.

Nebuvo nei vieno mokinio, kuris neturėtų atšvaitų, kuris nespindėtų.

SMAGU, KAD SAUGOTE SAVO GYVYBES...

 

Socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė


 

Paskelbta: 2020 m. sausio 6 d.

 

RESPUBLIKINIO KALBŲ KENGŪROS PROJEKTO 2019 M. LYDERIŲ TURAS

 

   Norime pasidžiaugti mūsų mokyklos-darželio ugdytinėmis Martyna Daukšaite ir Sevelina Plyčiūte, kurios pateko į 2019 metų respublikinį kalbų Kengūros projekto Lyderių turą. Šios mergaitės pernai laimėjo Auksinės Kengūros diplomus ir surinko 196 taškus iš 200. Šiais metais mokinės rašė rašinius pagal duotas temas.

 

              RESPUBLIKINIS ANGLŲ KALBOS IR MENINĖS RAIŠKOS KONKURSAS ,,CREATE A RAP ABOUT YOUR NATIVE PLACE“

   Mūsų mokyklos-darželio 3 klasės mokinė Emilija Petrošiūtė dalyvavo respublikiniame anglų kalbos ir meninės raiškos konkurse ,,Create a rap about your native place“. Konkursu buvo siekiama skatinti pasididžiavimą savo gimtuoju kraštu, anglų kalbos vartojimą įvairiose gyvenimo situacijose, ugdyti mokinių meno bei kūrybos poreikį, meninę saviraišką. Mergaitė kūrė repo stiliaus dainą apie gimtąjį kraštą ir ją atliko. Emilijai buvo įteiktas Prienų Švietimo Pagalbos Tarnybos padėka.

Anglų kalbos mokytoja Živilė Rupainienė

 

Paskelbta: 2019 m. gruodžio 30 d.

 

BAIGĖSI RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PROJEKTAS

„ŠV. KALĖDŲ STEBUKLO BELAUKIANT“ 

 

Mokykloje-darželyje gruodžio mėnesio paskutinėmis dienomis baigėsi vykdytas Vilniaus lopšelio-darželio „Žiburėlis“ organizuotas respublikinis projektas „Šv. Kalėdų stebuklo belaukiant“.  Šiame projekte dalyvavo mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo grupės „Bitutės“ ugdytiniai, grupės mokytoja Rita Norinkevičienė ir socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė. Visą gruodžio mėnesį ugdytiniai kartu su mokytojomis intensyviai vykdė veiklas pagal atsiųstas rekomendacijas, siekdami projekto tikslo – ugdyti(s) supratimą apie tikrąją Advento ir šv. Kalėdų prasmę.

Mokytojos Ritos Norinkevičienės vadovaujami vaikai kūrė įvairius darbelius-pynė advento vainikus, karpė snaiges, darė angelus, karpė ir klijavo avinėlius. Su tėvelių pagalba pagamino net prakartėlę. Iki Kalėdų likusias dienas, vaikai skaičiavo Advento kopetėlių laiptelius, kuriuos kiekvieną dieną  įprasmindavo  savo padarytais darbeliais.

Giedodami giesmeles, kalėdines dainas, kartu bendrystėje,  vaikai kūrė grupėje kalėdinę atmosferą ir laukė didžiulio stebuklo. Sekant pasakojimus, istorijas, vaikai sužinojo kūdikėlio Jėzaus gimimo įvykius.

Projektas „Šv. Kalėdų stebuklo belaukiant“ buvo naudingas ir reikalingas ugdytiniams, skatinant ugdymo įstaigoje – tautiškumą, prisimenant liturginius aspektus, tradicijas ir papročius, mokant įvairių rankdarbių.

Projektas – buvo galimybė ne tik ugdytiniams, bet ir pedagogams bei tėvams  prisiminti, sužinoti, prisiliesti prie svarbių gyvenime aspektų – tikėjimo, bendradarbiavimo, meninės raiškos, geros nuotaikos, puikaus laiko praleidimo.

Tai bendrakultūrinis renginys. Visas mėnuo, tai puikiai  praleistas laikas, kuris užpildė   pačių gražiausių švenčių Kalėdų laukimą.

Visi galėjome  pabūti kartu turiningai ir prasmingai,   raiškiai ir įdomiai besimokant.

Socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė

Paskelbta: 2019 m. gruodžio 17 d.

 

NORISI DOVANOTI DOVANAS

 

Gruodžio 17 dieną trečios klasės mokiniai dalyvavo edukacinėje veikloje Žemaičių krašto etnokultūros centre. Etnografė vadybininkė Edma Baltutienė trečiokus sutiko su pakilia šventine nuotaika. Juk artėja Kalėdos...Norisi dalintis gėriu ir dovanoti dovanas artimiesiems bei draugams. Tad etnografė pakvietė mažuosius smalsuolius prie smulkiomis dekoracijomis apkrauto stalo ir paragino drąsiai sukurti Kalėdinę dovanėlę. Kūrybinis darbas nepaliko abejingų. Kūrė, rinko, taikė, dėliojo detales, su pagalba tvirtino jas, mokėsi estetiškai supakuoti savo sukurtą darbelį. Dalinosi mintimis, kam šią dovanėlę skirs ir kur paslėps, kad artimieji iki Kalėdų nepamatytų. Tikėjosi, kad ši su meile pagaminta dovanėlė nustebins artimuosius šventinį rytą.

Trečios klasės mokiniai su mokytoja Daiva Jokubaitiene dėkoja etnografei vadybininkei Edmai Baltutienei už įdomų ir naudingą edukacinį užsiėmimą.

   Mokytoja Daiva Jokubaitienė

AKIMIRKOS IŠ KALĖDINIŲ POPIEČIŲ

Paskelbta: 2019 m. gruodžio 12 d.

 

PARODA „BALTAS ANGELAS“

 

Gruodžio mėnesį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos organizavo parodą „Baltas Angelas“.

Angelus parodai padarė visų grupių tėveliai su savo vaikučiais. Visą mėnesį paroda buvo eksponuojama mokyklos – darželio aktų salėje. Nuo gruodžio 20 d. paroda perkelta į Žemaičių Naumiesčio miestelio biblioteką.

Nuoširdžiai dėkojame visiems tėveliams už bendradarbiavimą.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aurelija Razmienė

Paskelbta: 2019 m. gruodžio 20 d.

 

„KALĖDŲ STEBUKLAI“

 

Vėl apsisuko laiko ratas ir sulaukėme  gražiausios metų šventės - Kalėdų.

Nuo gruodžio 1-os dienos pradėjome laukti gražiausios metų šventės – kūdikėlio Jėzaus gimimo. Kiekviena diena prasidėdavo advento kalendoriaus dienos mintimi, pvz.: „Tas, kuris neturi Kalėdų širdyje, niekada jų neras po Kalėdų eglute“; Kalėdos – tai ne dovanų išpakavimas, tai širdies atvėrimas“; „Šiltas apkabinimas yra tobula Šv. Kalėdų dovana. Kiekviena diena turėjo ir savo gerumo užduotį. Per visą tą laikotarpį mokiniams reikėjo atlikti įvairius darbus: išmokti  gražiausią eilėraštį apie Kalėdas,  padaryti atvirutę draugui ir išsiųsti, praleisti visą dieną be telefono ar interneto, užrašyti savo svajones, palinkėjimą visiems klasės draugams, pasakyti gražių žodžių  draugams ir dar kitų įdomių užduočių. Kiekvienas stengėsi daryti gerus darbus.

Šventei ruošėmės  iš anksto. Pasipuošėme mokyklą, klases, salę. Girininkas Arūnas padovanojo žaliaskarę, kurios kvapas užliejo visą mokyklą. Kalėdų seneliui paruošėme Naujametinį vaidinimą „Kaip gaidelis Kalėdų ieškojo“. Išmokome kalėdinių dainelių, giesmių, šokių.

Šventiškai nusiteikę į Kalėdinę popietę rinkosi mokiniai, svečiai, tėveliai, seneliai. Sulaukėme  Kalėdų senelio su Elfe ir Maša  ir su dovanomis.  Kalėdų senelis žaidė su vaikais žaidimus, šoko, dainavo. Buvo labai smagu ir gera. Visus vaikus apdovanojo dovanomis.

Mokytoja Aldona Jonikaitienė

Paskelbta: 2019 m. gruodžio 18 d.

 

„ŠVENTO STEBUKLO BELAUKIANT“

 

Gruodžio 18 d.  į mokyklos-darželio salę rinkosi mokiniai, jų tėveliai, pedagogai pabūti advento popietėje „Švento stebuklo belaukiant“. Popietės sumanymas – susijungti draugėn advento tyloje, turint viltį, jog buvome, esame ir būsime...

Popietę pradėjo „Bitučių“ ikimokyklinio ugdymo grupės (pedagogė Rita Norinkevičienė) vaikai – jie pristatė respublikinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo projektą „Šv. Kalėdų stebuklo belaukiant“. Tos pačios grupės ugdytinė GustėTrakšelytė padeklamavo net du eilėraščius apie angelą ir naujametinę  eglutę.

Teatro būrelio „Šypsena“ (pedagogė Sonata Vilčiauskienė) vaikai padovanojo advento kompoziciją – jie pasakojo apie senus gamtos reiškinius, tradicijas ir papročius, advento metą, laukiant Kalėdų.

Ne vieną giesmę padovanojo vokalo dainavimo būrelių (pedagogė Dalia Svirskaitė) vaikai. Jie giedojo apie laukimo laiką, artėjantį stebuklą ir kvietimą visiems būti kartu.

Paskutinės dainos gaida ir mokyklos-darželio vadovių Zofijos Lydekienės ir pavaduotojos ugdymui Loretos Vilčauskienės palinkėjimais baigėsi popietė, subūrusi apmąstymams, susikaupimui ir kvietimui išgirsti tolumoje skambančius kalėdinius varpelius.  

Neformaliojo ugdymo vyresnioji mokytoja Sonata Vilčiauskienė

Paskelbta: 2019 m. gruodžio 16 d.

 

TARPTAUTINIS PROJEKTAS „DRAUGYSTĖS PYNĖ“

 

Priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai ir jų mokytoja Sonata Lidžiuvienė, logopedė Genovaitė Mockienė dalyvavo tarptautiniame projekte „Draugystės pynė“, kurio užduotis buvo kūrybinis darbas – mandala. Vaikai visą rudenį kartu su tėveliais rinko gamtines medžiagas: kaštonus, kankorėžius, giles, medžių lapus ir net kukurūzų burbuoles! Išsiaiškinę, kad žodis „mandala“ reiškia ratą, kad tai apskritimo arba kvadrato formos geometrinė kompozicija, simboliškai vaizduojanti tam tikrą dvasinę, kosminę arba psichologinę tvarką, visi kibo į darbą. Susiskirstę grupelėmis, priešmokyklinukai eilę po eilės, ratą po rato suko mandalą. Smagiausia buvo, kad kiekvieną kartą reikėjo su draugais nuspręsti, kokias medžiagas naudoti, kokį raštą rašyti, kad nepasikartotų prieš tai buvęs. Kartu sukurtas darbelis visiems suteikė gerų emocijų ir kūrybinio džiaugsmo.

Paskelbta: 2019 m. gruodžio 16 d.

 

„NEI DIENOS BE MANKŠTOS“

 

Antros klasės mokiniai su mokytoja  Žaneta Daniene dalyvauja „Sveikatiados“ programoje. Mankšta - labai smagus žaidimas vaikams! Todėl priimdami iššūkį, kiekvieną dieną organizuojamos pačios įdomiausios ir nuotaikingiausios mankštos. Gauta padėka už dalyvavimą iššūkyje-konkurse „Nei dienos be mankštos“! 

Pavaduotoja ugdymui

Paskelbta: 2019 m. gruodžio 10 d.

 

  KURKIME GROŽĮ KARTU

 

            Praėjusį  penktadienį  ketviroje klasėje dailės ir tecnologijų pamokose pasklido eglių, pušų, Kalėdų kvapas. Mokiniai susinešė įvairiausių priemonių kalėdinių puokščių darymui. Kiekvienas norėjo dalyvauti puokščių parodoje. O ir pats kūrybinio darbo procesas įdomus. Pamokose dalyvavo ir talkino Mildos, Sevelinos, Dovydo, Manto mamytės. Vyravo draugiška atmosfera, darbinė nuotaika. Smagu buvo gėrėtis atlikto darbo rezultatais, surengta puokščių parodėle. Džiugu laukti Kalėdų!

 Mokytoja Nijolė Zdanavičienė

Paskelbta: 2019 m. gruodžio 9 d.

 

RESPUBLIKOS MOKINIŲ, TURINČIŲ  SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ,

PROJEKTAS  „MANO SUPERHEROJUS“

 

Kiekvienas žmogus gimsta turėdamas kokių nors ypatingų galių. Kiekviena galia – tai tavo stiprybė! O koks superherojus tavo mylimiausias, į kokį tu norėtum būti panašus? Kokios jo savybės tau padeda siekti savo užsibrėžtų tikslų?

Į šiuos klausimus atsakė mokyklos-darželio mokiniai Faustas Vidutis (1 kl.), Aironas Paliokas (1 kl.)  ir Adrija Bernotaitė (2 kl.) nupiešdami savo superherojų ir taip dalyvaudami respublikiniame mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių,  projekte „Mano superherojus“. Projektą organizavo Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras.

Mokinių darbai įvertinti padėkomis. 

Mokinius ruošė socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė.

Paskelbta: 2019 m. gruodžio 6 d.

 

ĮŽIEBTA MOKYKLOS-DARŽELIO KALĖDŲ EGLUTĖ

 

Gruodžio 6 dieną visa Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio bendruomenė rinkosi į įstaigos kiemą, kuriame stovėjo papuošta, bet liūdna kalėdinė eglė. Trumpo susibėgimo tikslas buvo įžiebti eglutę, kad iki pat mokinių atostogų pradžios ir kalėdinio stebuklo kiemas spindėtų nuo eglutės žiburėlių.  

Visus laukiančius eglutės įžiebimo linksmino šventinė muzika, o dangus pasitiko pasipuošęs net dviem vaivorykštėmis. Svečiavosi gurgždukai iš Ledo šalies (teatro būrelio „Šypsena“ mokiniai, vadovaujami mokytojos Sonatos Vilčiauskienės), jie taip pat nekantraudami laukė eglutės šviesos. Nesitverdama laukimo džiaugsmu eilėraštį apie eglutę padeklamavo ikimokyklinio ugdymo grupės ugdytinė Gustė Trakšelytė (mokytoja Sonata Vilčiauskienė). Kad vaikams neprailgtų laukimas,  šokių ratelio šokėjai (mokytoja Žaneta Danienė) padovanojo smagų ritminį šokį. Dar vieną šokio patrepsėjimą, kad vaikai nesušaltų, pasiūlė muzikos mokytoja Dalia Svirskaitė. Žvarbokas vėjas ir besikaupiantis lietus privertė vaikus ir mokytojus padaryti net dvidešimt pritūpimų, pašokti pagal muzikos ritmus, kad tik sutrumpėtų laukimo laikas.

Lemtingą momentą visiems buvo pasiūlyta dar kartą pažiūrėti į nešviečiančią eglę, nusisukti, užsimerkti, suskaičiuoti „trys, du vienas“. Atsimerkę visi išvydo plačiaskarę eglę, šviečiančią įvairiausiomis šviesomis.

Dėkojame mokyklos-darželio darbuotojams už išpuoštą kiemelį, gražuolę eglę ir linkime visiems susikaupus, advento rimties apimtiems, laukti gimstančio Kūdikėlio.

Neformaliojo ugdymo vyresnioji mokytoja Sonata Vilčiauskienė

Paskelbta: 2019 m. gruodžio 6 d.

 

„TESKAMBA GIESMĖS 2019“

 

Gruodžio 6 d. mokyklos-darželio mokiniai dalyvavo  Šilutės rajono mokinių giesmių šventėje „Teskamba giesmės 2019“, kurios metu buvo siekiama propaguoti sakralinę muziką, ugdyti vaikų ir jaunimo dvasinę, estetinę bei meninę kultūrą. Puoselėjant sakralinio giedojimo ir akademinio dainavimo tradicijas, skatinti ugdytinių saviraišką bei savo kūrybinių polinkių realizavimą. Mokinius ruošė muzikos mokytoja metodininkė Dalia Svirskaitė.

Paskelbta: 2019 m. gruodžio 6 d.

 

PAMOKĖLĖ „MAISTAS = VAISTAS, VARTOK ATSAKINGAI“

ŽEMAIČIŲ NAUMIESČIO MOKYKLOJE-DARŽELYJE

 

Gruodžio 6 d. Žemaičių Naumiesčio mokykloje-darželyje vyko pamokėlė „Maistas = vaistas, vartok atsakingai“. Pamokėlėje dalyvavo priešmokyklinio ugdymo mokiniai. Su mokiniais kalbėtasi apie sveiką gyvenseną, mitybą. Prisiminėme ir mitybos piramidę. Aptarėme kaip reikia stiprinti imunitetą, kad mūsų organizmas būtų stiprus ir nepultų ligos. Su mokiniais diskutuota kodėl yra svarbu planuotis pirkinius parduotuvėje, tausoti maistą ir jo nešvaistyti. Diskutavome apie gerus ir blogus mokinių įpročius susijusius su mityba, maisto švaistymu bei tarėmės kaip reikėtų juos pakeisti. Žinioms užtvirtinti atlikome užduočių lapus: piešėme maisto produktus, ieškojome paslėptų žodžių, skaitėme eilėraštukus sveikos gyvensenos tema, analizavome mitybos piramidę.

Visuomenės sveikatos specialistė Simona Uginčiūtė

Paskelbta: 2019 m. gruodžio 4 d.

 

Adventas - rimties ir susikaupimo, o kartais ir džiugaus laukimo metas. Šiemet organizavome Advento rytmetį. Labai džiaugėmės, kad gruodžio 4 d. darželio vaikučiai, jų mokytojos ir kiti įstaigos bendruomenės nariai galėjo pabūti drauge, pajusti Advento ramybę, džiugią laukimo nuotaiką.
Advento rytmetys prasidėjo gražia kalėdine giesme. Šventinį rytmetį vedė mokytojos Rita ir Vanda.
Keturiems angelėliams, kartu su muzikos vadove Dalia uždegus žvakeles ant advento vainiko, prasidėjo šventė. Vaikai deklamavo eilėraštukus, dainavo daineles, minė mįsles, dalino dovanėles. Renginį vainikavo bendrai sudainuota dainelė " Kalėdų naktį", kuriai pakvietė muzikos vadovė Dalia..
Šis Adventinis  rytmetys leido visiems bendruomenės nariams pajusti tikrąją adventinio laikotarpio prasmę. Ramumu dvelkianti aplinka, tylus žvakelių virpėjimas, vaikų spindinčios akys, mokytojų šypsenos, paliko neišdildomus įspūdžius, privertė giliau susimąstyti apie susikaupimo laikotarpį ir giliau pajusti šv. Kalėdų dvasią.

Mokytojos Rita Norinkevičienė ir Vanda Pocienė


 

Paskelbta: 2019 m. gruodžio 4 d.                                                   

 

SVEČIUOJAMĖS ,,SENJORŲ ELDORADE“

 

Kalėdos ateina nepaisant to, kad pasaulį drebina skaudžios nelaimės. Kūdikėlis Jėzus užgimė šioje skausmų kupinoje žemėje, kad užaugęs paimtų mūsų vargus ant savo pečių. Tai yra kasmet pasikartojanti didelio džiaugsmo priežastis, nes Kalėdos ateina, kai ištariame Viešpačiui "Taip“.   

                Kunigas Algirdas Malakauskis

Šiais kunigo žodžiais vedami mokyklos-darželio pirmokai ir trečiokai vyko į ,,Senjorų Eldoradą“.

Mokytojos Daiva Jokubaitienė ir Rita Judžentienė pasakojo ir demonstravo skaidres apie tai, kaip Kalėdas švenčia žmonės pasaulyje ir Lietuvoje. Po šios įdomios apžvalgos, senjorai, su vaikų pagalba, darė Kalėdinius sveikinimus. Darbas vyko smagiai, nuoširdžiai bendraujant. Juos senjorai žadėjo dovanoti savo artimiesiems.

Atsisveikinant mokiniai palinkėjo gražių ateinančių švenčių, sveikatos, pabuvimo kartu ir padovanojo keletą Kalėdinių dainų.

                 Mokytojos Rita judžentienė, Daiva Jokubaitienė

Paskelbta: 2019 m. lapkričio 29 d.

 

Lapkričio 29 d. Žemaičių Naumiesčio mokykloje-darželyje vyko burnos higienos mokymai, kuriuos vedė lektorė, burnos higienistė Ieva Dautaraitė. Mokymus organizavo Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Burnos higienos mokymuose dalyvavo priešmokyklinio ugdymo, 1, 2 klasių mokiniai. Mokiniai sužinojo, kad pieniniams dantims iškritus, išdygsta nuolatiniai dantys, kuriuos mes „nešiosime“ visą likusį gyvenimą. Nuolatiniai dantys gali gesti taip pat kaip ir pieniniai, tačiau pieninius dantukus gali pakeisti išdygę sveiki nauji dantys, o nuolatinius dantukus reikės tvarkyti, o esant labai sunkiai būklei netgi pašalinti. Todėl, kad taip nebūtų, labai svarbu juos tinkamai prižiūrėti. Dantukai valomi minkštus šerelius turinčiais nedideliais šepetėliais su nedideliu kiekiu dantų pastos, nes svarbu ne dantų pastos kiekis ant dantų šepetėlio, o pati technika, judesiai ir laikas, per kurį yra valomi dantys. Dantys yra valomi ryte ir vakare, mažiausiai 2 min., sukamaisiais judesiais, nepraleidžiant nei vieno dantuko. Kad dantys liktų kuo ilgiau sveiki ir negestų labai svarbi ir tinkama mityba. Saldūs gėrimai, įvairūs saldūs kepiniai, nesveikas maistas yra dantų priešas. Dantų draugais yra laikomi sveiki maisto produktai: pieno gaminiai, vanduo, mėsa, žuvis, daržovės, vaisiai ir kt. Mokiniai pamokos gale pakartojo svarbiausias burnos higienos priežiūros taisykles, mokinosi taisyklingai valytis dantis ant dantų muliažo. Kiekvienam mokiniui įteikta po dantų valymo kalendorių atminimui.

Visuomenės sveikatos specialistė Simona Uginčiūtė

Paskelbta: 2019 m. lapkričio 27 d.

 

PROJEKTAS ,,SVEIKA GYVENSENA“

 

2019 metų lapkričio mėnesį mokykloje-darželyje vyko projektas ,,Sveika gyvensena“. Projekto tikslas - formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, skleisti informaciją apie sveiką gyvenseną.

Visą lapkritį vyko pokalbiai apie sveiką gyvenseną (mitybą, fizinį aktyvumą). Mokiniai atsakinėjo į klausimyne pateiktus klausimus, kaip jie supranta, kas yra sveika gyvensena. 1-4 klasių mokiniai kūrė sveikos mitybos receptus iš kurių buvo parengta sveikuoliškų receptų knyga ,,Sveikai valgau-sveikai gyvenu“. Lapkričio 27 dieną aktų salėje vyko apibendrinamasis renginys kartu su sveikatos specialiste S. Uginčiūte. Vaikai šoko ir mankštinosi, atsakinėjo į klausimus, žaidė įvairius žaidimus sveikos gyvensenos tema. Visų klasių dalyviams buvo įteiktos padėkos.

Renginį organizavo mokytojos Žaneta Danienė, Živilė Rupainienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Simona Uginčiūtė.

Paskelbta: 2019 m. lapkričio 26 d.

 

Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio Šylių skyriuje vyko renginys „Sveika gyvensena“. Renginio tikslas pagilinti žinias, patikrinti ar mokiniai atsimena pagrindines taisykles norint sveikai gyventi. Viena iš taisyklių yra sveikai maitintis, todėl mokiniai dėliojo maisto produktus ant magnetinės lentos į jų atitinkamas vietas. Taip pat aiškinosi kodėl žalingi įpročiai kenkia mūsų sveikatai. Aptarėme vieną iš jų, t.y. alkoholį. Mokiniai žaidė greitos reakcijos ir tikslumo žaidimą užsidėdami „girtumo“ akinius. Būdami su akiniais turėjo sudėlioti skirtingų formų ir spalvų figūrėles ant kilimėlyje nupieštų jų kontūrų. Po žaidimo diskutavome su mokiniais apie alkoholį. Žaidimas buvo įdomus ir smagus, tačiau tokios būsenos, kurią jautė užsidėję akinius mokiniai patirti dar kartą nenorėtų.

Visuomenės sveikatos specialistė Simona Uginčiūtė

Paskelbta: 2019 m. lapkričio 22 d.

 

MENINĖS RAIŠKOS IR BENDRUOMENIŠKUMO EDUKACINIS PROJEKTAS „LAGAMINO PASLAPTYS“

 

Lapkričio 22 d. mokykloje-darželyje vyko rajoninis renginys – meninės raiškos ir bendruomeniškumo edukacinis projektas „Lagamino paslaptys“. Projekto paraiška buvo pateikta Šilutės rajono mokinių meninės raiškos projektų konkursui ir gautas Šilutės rajono savivaldybės,  privačių rėmėjų – savivaldybės tarybos nario Arūno Pupšio, asociacijos „Žemaičių Naumiesčio bendruomenė“ (pirmininkė – Jolanta Majienė) – finansavimas.

Mokyklos-darželio koridoriuje svečiai ir dalyviai galėjo pasigrožėti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ugdytinių ir jų tėvų sukurtais angelais. 

Renginį pradėjo Dulksna (Sonata Vilčiauskienė) ir Lašelis (Gustė Trakšelytė), mokytojos Dalios Svirskaitės paruoštas mergaičių trio– Ema Petrošiūtė, Emilija Lekavičiūtė, Meda Petrošiūtė bei teatro būrelio „Šypsena“ artistai, suvaidinę istoriją „Pasaka apie kirmėlytę“ (mokytoja Sonata Vilčiauskienė).

Renginyje pasirodė visi partneriai – Žemaičių Naumiesčio gimnazijos Gardamo progimnazijos skyrius (mokytojos Sonata Kurmienė ir Virginija Lidžiuvienė), Šilutės lopšelis-darželis „Gintarėlis“ (mokytojos Danguolė Čeliauskienė ir Vitalija Martišienė), Juknaičių pagrindinė mokykla(mokytoja Jūratė Šukienė).

Solistės Aušrinė  Kuršelytė ir Einartė Birbalaitė padovanojo po dainą visiems susirinkusiems, mergaites dainuoti moko Dalia Svirskaitė. Vyko kūrybinės užduotys, žaidimai, buvo menamos mįslės. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai, vadovaujami Sonatos Lidžiuvienės ir Dalios Svirskaitės, pristatė žiūrovams programėlę „Rudenėlio takeliu“. Mokytojos Žanetos Danienės vadovaujamas šokių ratelis pašoko nuotaikingą ritminį šokį apie vaikų taip mėgstamus guminukus.

Įstaigos vadovė Zofija Lydekienė ir pavaduotoja ugdymui Loreta Vilčauskienė įteikė dovanėles partneriams, rėmėjams, visiems pedagogams, prisidėjusiems prie rajoninio projekto įgyvendinimo. Renginiui pasibaigus, pedagogai dalyvavo projekto refleksijoje, o visus vaikus linksmino personažas Šalna (Virginija Šiaudvytienė).

Neformaliojo ugdymo vyresnioji mokytoja Sonata Vilčiauskienė

Paskelbta: 2019 m. lapkričio 18 d.

 

PAMINĖTAS MOKYKLOS-DARŽELIO 25 - METIS

 

Šiais metais mokykla-darželis švenčia savo 25 - metį. Mokyklos-darželio tarybos ir administracijos nuspręsta šią datą paminėti renginiu vaikams. Pasirinktas spektaklis - koncertas, kurį vedė Vilniaus „Vėjų teatras“. Aktoriai Pijus ir Martyna gyvai atliko pačių kurtą muziką pianinu, gitara bei kitais smulkiais perkusiniais instrumentais bei dainas, sukurtas pagal Mariaus Marcinkevičiaus eilėraščius vaikams. Vaikai čia galėjo ne tik klausytis, bet ir kartu judėti, o nesudėtingi tekstai įsiminė ilgam. Ne tik vaikus, bet ir mokyklos-darželio bendruomenę lydėjo gera nuotaika.

Rėmėjais pasirūpino mokyklos-darželio tarybos pirmininkė Sandra Birbalienė.

Dėkojame mokyklos-darželio tarybai, rėmėjams.

Mokyklos-darželio direktorė Zofija Lydekienė

Paskelbta: 2019 m. lapkričio 15 d.

 

TOLERANCIJOS DIENOS PAMINĖJIMAS ŠYLIŲ SKYRIUJE

 

Lapkričio 15 dieną mūsų mokykloje paminėjome tolerancijos  dieną, kurios simbolis šiais  metais buvo  švyturys, nes švyturys kaip simbolis reiškia pagalbą, jis rodo saugų kelią laivams, ieškantiems kranto, padeda neužplaukti ant seklumos. Taip ir tolerancija žmonių santykiuose reiškią pakantumą, gebėjimą išlaikyti pagarbą nepaisant skirtingų pažiūrų, tautybės, rasės, skirtingos religijos.

Mokiniai žiūrėjo filmuotą medžiagą, ką kalba apie toleranciją žymūs mūsų valstybės žmonės, taip pat žiūrėjome skaides apie toleranciją. Po to mokiniai aptarė žodžio – TOLERANCIJA - prasmę ir  reikšmę. Jie išsakė savo nuomonę apie toleranciją ir pateikė pavyzdžių iš gyvenimo. Mokinukai suprato, kad su kiekvienu žmogumi reikia elgtis pagarbiai ir  visada būti dėmesingiems bei draugiškiems ir  raštu išdėstė mintis apie toleranciją ir jas perskaitė. Po to visi spalvino švyturius.

Mokytoja Aldona Jonikaitienė

Paskelbta: 2019 m. lapkričio 15 d.

 

TOLERANCIJOS ŠVYTURIAI

 

Mokykloje-darželyje dažnai kalbama, primenama, aiškinamasi, kas yra tolerancija, kaip mokiniai supranta ir kaip reikia tolerantiškai elgtis.

Lapkričio 16 d. skirta tarptautinei tolerancijos dienai minėti. O šių metų tolerancijos simbolis – švyturys.

Visą savaitę mokiniai klasės valandėlėse su socialine pedagoge diskutavo apie toleranciją, sprendė socialines situacijas, kalbėjo apie tolerantišką bendravimą, pagarbą ir pakantą kitam, supratimą ir atjautą kitokiam. Po teorinės klasės valandėlės dalies mokiniai buvo pakviesti nuspalvinti šių metų tolerancijos simbolio – švyturio. Kūrybingai mokiniai dėliojo spalvas, kūrė naujas detales švyturiams, simboliams, kurie reiškia pagalbą, nes rodo kelią laivams, ieškantiems kranto, padeda neužplaukti ant seklumos. Tolerancija kaip švyturys –  svarbi sąvoka, skatinanti pakantumą, gebėjimą išlaikyti pagarbą. Visi nuspalvinti tolerancijos švyturiai buvo eksponuojami mokyklos-darželio koridoriuose.

Tolerancijos akcijos užbaigimas buvo sumanytas penktadienį, lapkričio 15 d. Sukviesti visi vaikai dar kartą prisiminti, kas yra tolerancija, kaip reikia elgtis ir kokiems būti, kad būtų drauge gera. Dovanėlėmis buvo apdovanoti vaikai, kurių švyturiai buvo patys kūrybiškiausi ir gražiausi. Dovanėlėmis džiaugėsi priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytinės G. Mickutė ir K. Juciūtė, pirmokės U. Paulikaitė ir F. Vidutis, antrokės V. Juciūtė ir T. Stundžėnas, trečiokai A. Gudaitis ir J. Balčytis, ketvirtokai V. Jegerytė ir A. Petrikaitė.

Tolerancija – pakantumas, tačiau vietos abejingumui čia likti negali.  

Būkime tolerancijos švyturiais.

Vyresnioji socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė

Paskelbta: 2019 m. lapkričio 14 d.

KVADRATO VARŽYBOS

 

Lapkričio 14 d. Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio komanda dalyvavo kvadrato varžybose, kurios vyko Vainuto gimnazijos sporto salėje. Komanda užėmė 3-ąją vietą. Mokinius ruošė mokytoja Rita Judžentienė.

Paskelbta: 2019 m. lapkričio 6 d.

 

SENJORŲ ELDORADE

 

Lapkričio 6 dieną priešmokyklinė ugdymo grupė kartu su savo mokytoja Sonata Lidžiuviene,  socialine pedagoge Sonata Vilčiauskiene ir meninio ugdymo mokytoja Dalia Svirskaite apsilankė senelių namuose „Senjorų Eldoradas“. Vaikai nuvežė dovanų – programėlę „Rudenėlio takeliu“. Ikimokyklinės grupės ugdytinė Gustė padeklamavo eilėraštį apie baravyką, priešmokyklinės grupės vaikai papasakojo, ką pamatė keliaudami miško takeliu,  padainavo daineles apie rudenėlį ir lietų, žaidė žaidimus „Ty kiškeli“ ir „Grybs, grybs baravyks“, kartu su zuikiais išsivirė kopūstų. Kadangi lapkričio 6 diena yra Pyragų diena, socialinė pedagogė Sonata įteikė seneliams skanų pyragą, o vaikai – savo padarytus obuoliukus. Bet smagiausia, kad grįžome taip pat ne tuščiomis, o su dovanomis.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Sonata Lidžiuvienė

 

Paskelbta: 2019 m. lapkričio 3 d.

 

SPORTO DIENA „SPORTUOJU IR GALVOJU“

 

Sporto šventės tikslas buvo skatinti mokinius būti fiziškai aktyviais, pasitikinčiais savimi, gebančiais rūpintis savo kūno bei sveikatos stiprinimu. Šventę organizavo mokytoja Žaneta Danienė. 

Paskelbta: 2019 m. lapkričio 5 d.

 

„KONSTITUCIJA GYVAI“

 

Mokyklos-darželio 2-4 klasių mokiniai ir mokytojos dalyvavo respublikinėje pilietinėje akcijoje „Konstitucija gyvai“, skirtoje Konstitucijos dienai paminėti. Akcijos tikslas buvo plėtoti mokinių, mokytojų partnerystę bei formuoti pilietines vertybes ir nuostatas. 

Konstitucijos dieną šventėme išradingai – kūrėme filmus, vaidinimus, netradicines pamokas.

Ačiū mokytojoms Žanetai Danienei, Daivai Jokubaitienei, Nijolei Zdanavičienei už pilietiškumo plėtojimą bendruomenėje.

Pavaduotoja ugdymui Loreta Vilčauskienė

Paskelbta: 2019 m. lapkričio 4 d.

 

SVEČIUOSE – ŠILUTĖS RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVAI

 

Spalio 31 d. Žemaičių Naumiesčių mokykloje-darželyje lankėsi rajono savivaldybės švietimo skyriaus darbuotojai ir švietimo įstaigų vadovai. Svečiams buvo padovanota meninė programa. Teatro būrelio „Šypsena“ (mokytoja Sonata Vilčiauskienė) mokiniai išsakė pačius gražiausius žodžius, skirtus mokytojo profesijai. Vokalinio dainavimo būrelio mokiniai ir mišrios darželio grupės auklėtiniai, vadovaujami Dalios Svirskaitės ir mokytojų Ritos Norinkevičienės bei Vandos Pocienės, padovanojo muzikos kūrinius. Solistės Aušrinė Kuršelytė ir Einartė Birbalaitė (mokytoja Dalia Svirskaitė) svečiams padainavo po skambią dainą, o skaitovė Gustė Trakšelytė (mokytoja Sonata Vilčiauskienė) raiškiai pristatė eilėraštį apie baravyką.

Po meninės programos mokyklos-darželio direktorė Zofija Lydekienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Loreta Vilčauskienė skaitė pranešimą „Visos dienos mokyklos veiklos - visapusiškam vaikų ugdymui“.

Šilutės švietimo skyriaus vedėja Dainora Butvydienė, kiti švietimo skyriaus specialistai aptarė kitus klausimus.

Neformaliojo ugdymo mokytoja Sonata Vilčiauskienė,

pavaduotoja ugdymui Loreta Vilčauskienė

Paskelbta: 2019 m. spalio 28 d.

 

RUDENS GĖRYBIŲ PARODA

 

Šiemet, kaip ir kiekvieną rudenį, mūsų mokykloje - darželyje vyksta darbelių iš rudens gėrybių paroda „Derliaus dovanos”. Vaikai ir jų tėveliai sukūrė nuostabius darbelius  iš vaisių, daržovių, medžių lapų bei kitų rudens gėrybių. Kiekviena daržovė pavirto netikėtu, nuostabiu darbeliu: pingvinu, viščiuku, avele, ežiuku, pasakos, filmuko ar kitu veikėju. Spalvoto ir turtingo rudens darbeliai džiugina mokyklos-darželio bendruomenę.

 Pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė Rita Judžentienė

Paskelbta: 2019 m. spalio 25 d.

 

Spalio 25 d. vyko civilinės saugos pratybos, kaip elgtis gaisro atveju, kaip saugiai evakuotis. Mokiniai ir darželio ugdytiniai skubėjo į lauką, kur juos pasitiko gaisrininkai. Vaikai susipažino su darbo įranga, apžiūrėjo gaisrinės mašiną.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Renata Mickevičiutė

Paskelbta: 2019 m. spalio 25 d.

 

GERO REGĖJIMO MOKYMAI ŽEMAIČIŲ NAUMIESČIO MOKYKLOJE-DARŽELYJE

 

2019 m. spalio 25 d. Žemaičių Naumiesčio mokykloje-darželyje vyko gero regėjimo mokymai, kuriuos vedė lektorius Stanislovas Kisielius, o organizavo Šilutės visuomenės sveikatos biuras. Mokymuose dalyvavo 1,2 darželio grupės bei 1-4 klasių mokiniai. Mokiniai klausėsi apie akių sandarą, aiškinosi jų sudedamąsias dalis, sužinojo kad mūsų akys yra didesnės nei mums atrodo. Akis laiko raumenys, kurie ilgainiui jų nemankštinant nusilpsta, o nusilpus raumenims silpsta ir mūsų akys, todėl labai svarbu neleisti raumenims nusilpti kuo daugiau juos stiprinant. Lektorius vaizdžiai pasakojo mokiniams kodėl negalima sėdėti arti ekranų, žiūrėti į juos neuždegę šviesos ir pan. Taip pat kalbėjo, kad pavargus mūsų akims reikia atlikti akių mankštas. Mokiniai mokėsi akių mankštos pratimų, noriai juos atliko. Gero regėjimo mokymai mokiniams buvo labai naudingi. Mokiniai ne tik sužinojo kodėl akys silpsta ir tenka nešioti akinius, bet ir kaip galime stiprinti akis, kad jų nereikėtų nešioti, o jei nešiojat, kaip atstatyti gerą regėjimą.

Visuomenės sveikatos specialistė Simona Uginčiūtė

Paskelbta: 2019 m. spalio 24 d.

 

VIEŠNAGĖ „SENJORŲ ELDORADE“

 

Saulėtą spalio 23 dienos popietę ketvirtokai Airida, Martyna, Jonas, Naglis, Austėja, Agnė kartu su mokytojomis Nijole Zdanavičiene, Dalia Svirskaite, Sonata Vilčiauskiene svečiavosi senelių namuose „Senjorų Eldoradas“.

Vykdami jautėme nerimą, kaip seneliai mus sutiks ir mūsų siūlomą veiklą priims. Papietavę „Senjorų Eldorado“ gyventojai rinkosi į užimtumo salę. Jie buvo supažindinti su mokyklos-darželio atstovais ir veikla, kuri turėjo būti pristatyta jiems.

Užimtumo valandėlę pradėjome pristatydami pačių surinktą dainų rinkinį, į kurį senoliams buvo sudėti žinomų dainuotų dainų žodžiai. Mokytojos Dalios pamokinti seneliai dainavo dainas, kurios priminė pirmąją meilę, jaunystę, tėviškę.

Po muzikinio užsiėmimo mokytoja Nijolė pristatė atsivežtus mokinių padarytus darbelius pavyzdžius. Jų pagrindu vaikai mokė ir senelius pasigaminti dekoratyvinius segtukus, kuriais galima papuošti žvakidę, kambario gėlę, stalinę lempą. Padedami vaikų, senoliai karpė, dekoravo, klijavo, grožėjosi kuriamu rezultatu ir dainavo seniai užmirštas, bet primenančias praėjusias dienas dainas.

Viešnagė „Senjorų Eldorade“ – vaikams priemonė mokytis padėti, bendrauti ir suprasti seną žmogų, o senoliams – tai galimybė pamiršti ligas, vienišumą, liūdesį.

Emocinė šiluma, jaukumas, pažintis su senjorais tęsis kiekvieną mėnesį. 

Socialinė pedagogė, neformaliojo ugdymo mokytoja Sonata Vilčiauskienė

Paskelbta: 2019 m. spalio 23 d.

 

2019 m. spalio 23 d. Žemaičių Naumiesčio mokykloje-darželyje – Šylių skyriuje vyko Iniciatyva „Aktyviai, draugiškai, sveikai“ – vaisių ir daržovių nauda. Iniciatyvoje dalyvavo 1, 2, 4 klasių mokiniai. Mokiniai buvo suskirstyti į komandas ir atliko užduotis sveikos mitybos tema. Iniciatyvoje dalyvavo: „Ereliai“, „Žaibas“ ir „Žaibuokliai“ komandos. Komandos atsakinėjo į klausimus, vardino Lietuvoje augančias daržoves, maisto produktus, kurių valgyti nerekomenduojama ir t.t.. Ieškojo paslėptų žodžių lentelėje, piešė plakatus tema: „Mes už sveiką mitybą“. Mokiniai įdėjo daug pastangų dalyvaudami Iniciatyvoje bei atlikdami jiems skirtas užduotis, tačiau susumavus balus labai tolygiai išsiskirstė per 3 prizines vietas, tarp kurių skirtumas buvo vos 1 balas. I vietą užėmė „Erelių“ komanda, II vietą „Žaibuokliai“ bei III vietą „Žaibo“ komanda. Komandos tarpusavyje sutarė vienu ir svarbiausiu klausimu: nesvarbu kad komandos surinko skirtingai balų, tačiau visų svarbiausiai yra žinios, kurios kaskart yra vis tobulinamos bei lavinamos.

Visuomenės sveikatos specialistė Simona Uginčiūtė

Paskelbta: 2019 m. spalio 23 d.

 

INICIATYVA „AKTYVIAI, DRAUGIŠKAI, SVEIKAI“

 

2019 m. spalio 23 d. Žemaičių Naumiesčio mokykloje-darželyje vyko Iniciatyva „Aktyviai, draugiškai, sveikai“ – vaisių ir daržovių nauda. Iniciatyvoje dalyvavo mišraus amžiaus mokiniai: priešmokyklinio ugdymo ir 1-4 klasių mokiniai. Su mokiniais kalbėtasi apie sveiką mitybą, diskutuota ką valgyti sveika, o ko geriau atsisakyti. Išsiaiškinę sveikos mitybos pagrindus, mokiniai piešė plakatus sveikos mitybos tema. Mokytojo padėjėja, Virginija Šiaudvytienė, pasirūpino, kad mokiniams galvoti ką piešti padėtų natūralūs, vitaminų pilni užkandžiai – morkos. Taip pat į menininko vaidmenį įsijausti padėjo vidurį stalo, prieš mokinių akis padėtos natūralios daržovės – kopūstas, poras, morka, pomidoras, agurkas, burokėlis ir kt. Mokiniai džiaugėsi savo piešiniais, noriai dalinosi įspūdžiais.

Visuomenės sveikatos specialistė Simona Uginčiūtė

Paskelbta: 2019 m. spalio 22 d.            

 

ŠVENTINIS RYTMETIS „SEKU, SEKU PASAKĄ“

 

Tikėk ir pasaka ateis.

Tuščiais kiemais, namų stogais.

Pro langus, kaminą, duris,

Staiga priskris...

Stebuklų pilnas kambarys.

(Saulius Mykolaitis „Tikėki pasaka“)

Šio autoriaus žodžiais mokyklos-darželio bibliotekininkė Vanda Pocienė ir „Bitučių“ grupės mokytoja metodininkė Rita Norinkevičienė pasveikino į salę susirinkusius ikimokyklinio ugdymo grupių ugdytinius.

Vaikai labai mėgsta klausytis sekamų pasakų, patys bando sekti, inscenizuoti. Pasakų tyrėja Klarisa Estes pasakė, kad pasakos – tai vaistai. Jos turi gydomųjų galių, neversdamos mūsų daryti, būti, veikti – užtenka jų tik klausyti.

„Bitučių“ grupės vaikučiai visiems susirinkusiems vaidino pasaką „Pirštinė“.

Padėkoję plojimais mažiesiems aktoriams, vėl į sceną pakvietėme priešmokyklinio ugdymo grupės „Pelėdžiukai“ ugdytinius. Mažieji aktoriai kartu su mokytoja metodininke Sonata Lidžiuviene parodė stilizuotą pasaką „Dangus griūva“. Žiūrovams netrūko gerų emocijų žiūrint stilizuotą pasaką. Po šių pasirodymų vaikai stebėjo ir atpažino ekrane rodomus pasakų ar filmukų personažus, klausėsi pasakų ištraukų. Šventinį rytmetį užbaigėme šokdami pagal dainelę „Vilkas ir septyni ožiukai“.

Vaikai dar labiau susidomėjo pasakomis, knygelėmis, tapo drąsesni vaidindami, kūrybiškesni ir draugiškesni.

Nuoširdų Ačiū tariame tėveliams už bendradarbiavimą su ikimokyklinių grupių mokytojomis ruošiantis renginiui, įgyvendinant vaikų lūkesčius, norus tapti pasirinktais pasakų personažais. Ačiū už spalvingus rūbelius.

                      Bibliotekininkė Vanda Pocienė ir mokytoja metodininkė Rita Norinkevičienė

Paskelbta: 2019 m. spalio 7 d.

 

PROJEKTAS „SAUGOTI, GINTI, PADĖTI“

 

Spalio 1- 7 dienomis pradinių klasių mokytojos vykdė  projektą  „Saugoti, ginti, padėti“, kurio tikslas ugdyti suvokimą apie policijos darbą ir jos pagalbą visuomenei.

Projekto dalyviai diskutavo apie pilietišką ir saugų elgesį, domėjosi policininko profesija, ieškojo šia tema informacijos, dalijosi savo nuomone ir patirtimi. 1 - 2 klasių mokiniai piešė piešinius ir paruošė piešinių parodą, o 3 - 4 klasių – savo mintis išdėstė rašiniuose. Spalio 7 dieną baigiamajame projekto renginyje sulaukėme svečių – policijos pareigūnų ir Amsio.

Renginio pradžioje rašinius apie policijos pareigūnus ir jų atsakingą darbą skaitė trečiokas Simonas Gečas ir ketvirtos klasės mokiniai: Gabrielė Kostrubaitė, Milda Rupainytė, Naglis Ramanauskas.

Pareigūnai pasakojo apie savo darbą, kasdienybę, rūpesčius, dalijo patarimus apie saugų ir pilietišką elgesį, demonstravo ir su mokiniais aptarė video medžiagą.

Geros nuotaikos įnešė jau draugu tapęs Amsis. Renginys naudingas ir nuotaikingas.

Pradinių klasių mokytojos

Paskelbta: 2019 m. spalio 7 d.

 

„MOKYTOJA – ŠVYTURYS, RODANTIS KELIĄ EINANTIEMS“

 

Kiekvieną rudens spalį, taip ir šį, mokykloje-darželyje buvo švenčiama Tarptautinė mokytojų diena.

Šventinis rytmetis „Mokytoja – švyturys, rodantis kelią einantiems“ prasidėjo Žemaičių Naumiesčio seniūno Virginijaus Stasiulio ir vyr. specialistės Vaidos Dūdienės pasveikinimu. Muzikinę dovaną mokytojams padovanojo pirmokai ir jaunučių choras, vadovaujami mokytojos Dalios Svirskaitės. Sveikinimo žodžius išsakė ir teatro būrelio „Šypsena“ mokiniai, vadovaujami mokytojos Sonatos Vilčiauskienės. Šiltais žodžiais į visą akademinę bendruomenę kreipėsi įstaigos direktorė Zofija Lydekienė ir pavaduotoja ugdymui Loreta Vilčauskienė. Mokytojos Dalia Svirskaitė ir Sonata Vilčiauskienė, kaip ir kiekvienais metais, šįmet taip pat buvo parengusios muzikinę dovaną Mokytojų dienos proga. Sveikinimų puokštė dar nesibaigė, pedagogus sveikino mokyklos-darželio tarybos pirmininkė Sandra Birbalienė, linkėdama nepavargti darbuose.

Rytmetį užbaigė pedagogų sudainuotas „Ilgiausių metų“ sau ir visiems kolegoms.             

Mokytojų diena – tai akimirka, kai mokiniai skiria visą pagarbą, dainas, gražius poezijos posmus mokytojams, taip parodomas dėmesys ir pagarba šiai profesijai.

Neformaliojo ugdymo vyr. mokytoja Sonata Vilčiauskienė

Paskelbta: 2019 m. spalio 7 d.

 

„SVEIKATIADOS IŠŠŪKIS – NEI DIENOS BE MANKŠTOS!”

 

Antrokai dalyvauja Sveikatiados projekte. „Sveikatiados iššūkis – nei dienos be mankštos!” - kiekvieną dieną mankštinosi, vedė mankštą vis kiti mokiniai. Vėliau aptarė, kuo naudinga mankšta žmogaus sveikatai. 

Mokiniai aktyviai dalyvavo šioje veikloje, diskutavo, dalijosi įspūdžiais. Visi buvo puikiai nusiteikę! Dabar laukia kitų iššūkių.

Mokytoja Žaneta Danienė

Paskelbta: 2019 m. rugsėjo 30 d.

 

MYKOLINIŲ ŠVENTĖ

 

Rugsėjo 28 dieną Žemaičių Naumiestyje, Žaliakalnyje vyko Mykolinių - Dagotuvių šventė. Buvo skelbiama derliaus nuėmimo pabaiga. Linksmame šurmulyje skambėjo ir mūsų mokyklos – darželio ugdytinių dainelės.

Petrošiūtės Ema ir Meda, Lekavičiūtė Emilija su dainele „Labas“ pasveikino visus svečius ir palinkėjo geros nuotaikos, o Aušrinė Kuršelytė priminė, kad kopūstus labai mėgsta ir kiškiai. Vaikus ruošė Dalia Svirskaitė.

Paskelbta: 2019 m. spalio 7 d.

 

NUBĖGTI SOLIDARUMO BĖGIMO KILOMETRAI

 

        Kiekvienais mokslo metais, spalio mėnesį, Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio bendruomenė nusprendžia bėgti solidarumo kilometrus. Nuo 2014 m., pirmojo Solidarumo bėgimo,  ugdymo įstaiga renka aukas ir dalyvauja iniciatyvoje. Šį rudenį aktyviai dalyvauta ir šeštame Solidarumo bėgime. Iki bėgimo kiekvienas, nusprendęs dalyvauti šioje akcijoje, tarp savo artimųjų ieškojo rėmėjų – žmonių, kurie sutiktų skirti tam tikrą, priimtiną sumą už kiekvieną jo nubėgtą simbolinį kilometrą. Vaikai rinko paramą suvokdami, kad pasaulį galima padaryti geresnį, o renkama pagalba tam, kam labiausiai jos reikia. Tai gera dėmesingumo ir rūpestingumo kitiems pamoka prasidėjus naujiems mokslo metams.

Bėgimo tikslai – ugdyti socialinę atsakomybę, sąmoningumą ir solidarumą bei suteikti pagalbą Lietuvos ir Ukrainos vaikams. Iniciatyvą globoja prezidentė Dalia Grybauskaitė, palaiko Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei Ukrainos ambasada Lietuvoje.  

                            Šiais metais  dalis surinktų ir suaukotų pinigų skiriama neįgaliems okupuotoje Ukrainos teritorijose gyvenantiems vaikams, mažinant neįgalių vaikų diskriminaciją visuomenėje, kita dalis aukų skiriama vaikų dienos centrams, veikiantiems Lietuvoje.

                            Kilnūs tikslai, gera nuotaika, bendra draugystė sujungė visus solidarumo bėgimo dalyvius. Susivieniję bendrai sportinei veiklai, dalyviai visiems parodė pavyzdį, kaip galima padėti kitiems, ir surinko arti pusketvirto šimto eurų paramos.

                      Šia gražia iniciatyva mokyklos-darželio bendruomenė pradėjo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai,  Sporto rėmimo fondo projektų atrankos konkursui teiktą ir laimėtą projektą „Visiems kartu sportuoti gera ir smagu“.

Vyr. socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė


 

Paskelbta: 2019 m. rugsėjo 26 d.

 

EUROPOS KALBŲ DIENA

 

Rugsėjo 26 diena - Europos kalbų diena. Šios dienos tikslas - skatinti toleranciją ir sąmoningumą kitų kalbų ir kultūrų atžvilgiu, gerbti kalbų įvairovę.

Mūsų mokykloje taip pat kiekvienais metais yra minima Europos kalbų diena.  Šiais metais 2-4 klasių mokiniai susipažino su pagrindinėmis Europos šalimis, jų sostinėmis, vėliavomis, papročiais. Atsakinėjo į įvairius klausimus, piešė piešinius. Penki  geriausiai įvertinti darbai dalyvavo respublikiniame piešinių konkurse, skirtame Europos kalbų dienai paminėti.  4 klasės keturi berniukai dalyvavo ,,Protų Mūšyje“, kuris vyko Šilutėje. Dalyviai buvo apdovanoti diplomais. Kalbų mokymasis praturtina gyvenimą.

                                                                                       Anglų kalbos mokytoja Živilė Rupainienė

Paskelbta: 2019 m. rugsėjo 20 d.

 

„JUDUMO SAVAITĖ“

 

2019 m. rugsėjo 20 d. vyko renginys judumo savaitei paminėti. Renginį organizavo visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje Simona Uginčiūtė ir socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė. Judumo savaitės minėjimo renginyje dalyvavo 1 ir 3 klasės mokiniai. Renginys prasidėjo nuo smagios mankštos, šokių „Zumba“. Apšilę rungėsi estafetėse: dėliojo degtukus, juos paimdami iš vieno lanko ir nešė į kitame lanke esančią degtukų dėžutę; žaidė žaidimą „milžinai, nykštukai“, kurio principas buvo milžino žingsniais nueiti iki lanko, paimti lapelį, ir padėti jį į tą lanką, kuriame lapelyje parašytas žodis atsako į prie lanko parašytą klausimą. Pasibaigus renginiui, mokiniams priminta, kodėl svarbu judėti. Mokiniai skatinami judėti ne tik mokykloje per renginius, bet ir namuose, skatinant kartu su jais judėti ir tėvelius, nes fizinis aktyvumas yra svarbus visais žmogaus amžiaus tarpsniais, todėl judėti reikia ir mažam ir dideliam.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Simona Uginčiūtė

Paskelbta: 2019 m. rugsėjo 6 d.

 

Rugsėjo 6 dieną į mokyklą-darželį atvyko policijos pareigūnės. Jos mūsų pirmokams žaismingai priminė, kaip taisyklingai pereiti gatvę, ką reiškia šviesoforo signalai, kad automobilyje būtina užsisegti saugos diržus, kad kelyje būti išsiblaškiusiam - nevalia! Vaikai suprato, kada reikia vilkėti ryškiaspalvę liemenę, kam reikalingi atšvaitai ir kaip juos teisingai segėti. Mokiniai domėjosi policininko darbu ir atsirado tikrai ne vienas, kuris norės ateityje tapti geru policininku.

Pavaduotoja ugdymui

Paskelbta: 2019 m. rugsėjo 2 d.

 

„MOKYKLINIS SKAMBUTIS KVIEČIA Į PAŽINIMO ŠALĮ“

 

Šventinis rugsėjo rytmetys, Žemaičių Naumiesčio mokykloje-darželyje sukvietęs mokinius, tėvelius, globėjus, visą akademinę bendruomenę, prasidėjo personažų Rugsėjo 1 dienos (Urtės Stanionytės) ir Rugsėjo 2 dienos (Kamilės Kužmarskytės) tarpusavio konfliktu. Personažai šventės pradžioje kovojo dėl savo erdvės norėdami parodyti, kad kiekvienam iš jų jo diena, kurią jie įkūnijo savo vaidmeniu, yra pati svarbiausia. Draugiškai pasipykusios, išsprendusios iškilusius klausimus, nutarė dvi šventinės datos susidraugauti, pakviesti visus rytmečio dalyvius sugiedoti Lietuvos Respublikos himną ir pakelti valstybės vėliavą.

Gražiais poezijos žodžiais ir skambiomis dainomis mokinukai kreipėsi į visus šventės dalyvius. Mažuosius naumiestiškius su mokslo metų pradžia sveikino įstaigos vadovė Zofija Lydekienė, Šilutės rajono savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis, tarybos narys Arūnas Pupšys bei seniūnijos specialistė Vaidilutė Dūdienė.

Suskambus mokykliniam skambučiui, kuris visus ugdytinius kvietė į pirmąją pamoką, šventės vedėjos Rugsėjo 1 diena ir Rugsėjo 2 diena į mėlyną saulėtą dangų paleido savo simbolius vienetą ir dvejetą, skelbdamos, kad nauji mokslo metai mokykloje-darželyje prasideda.

Nauji mokslo metai vaikui –  tarsi viso gyvenimo šventė, vieniems – tai naujų žinių ir tiesų paieškos, kitiems – nauji potyriai, susitikimas po vasaros atostogų su bendramoksliais...

Mokykloje vaikas užauga, subręsta, mokosi ne tik mokslo dalykų, bet ir bendravimo, socialinių įgūdžių. Pažinimo, vertybių, informacijos, pagarbos, savarankiškumo, atradimų ir sėkmės tvirtą pamatą vaikui padeda sukurti pedagogai ir tėvai.

Neformaliojo švietimo vadovė, renginio vedėja Sonata Vilčiauskienė

RUGSĖJO PIRMOSIOS AKIMIRKOS ŠYLIŲ SKYRIUJE

 

Šiltą rugsėjo 2 – osios rytą mokiniai, jų tėveliai ir mokytoja atskubėjo į gražiausią rudens šventę – mokslo ir žinių dienos paminėjimą. Šventė tradiciškai prasidėjo giedant „Tautišką giesmę“, sveikinimo žodžius mokiniams, jų tėveliams  skyrė  mokytoja Aldona Jonikaitienė, Gardamo seniūnė Birutė Pocevičienė bei mokyklos-darželio direktorė Zofija Lydekienė. Visus džiugino nuotaikingi mokinių pasirodymai.