Struktūra ir kontaktai » Komisijos ir darbo grupės

 Atnaujinta: 2019 m. vasario 8 d.

 

MOKYKLOS-DARŽELIO DARBO TARYBOS NARIAI:

 

Žaneta Danienė, mokytoja;

Vilma Milerienė, mitybos specialistė;

Virginija Šiaudvytienė, sandėlininkė.

 

MOKYKLOS-DARŽELIO VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 

Loreta Vilčauskienė, pavaduotoja ugdymui, pirmininkė;

Genovaitė Mockienė, logopedė, specialioji pedagogė, pirmininkės pavaduotoja;

Živilė Rupainienė, mokytoja, sekretorė;

Simona Uginčiutė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, narė;

Sonata Vilčiauskienė, socialinė pedagogė, narė;

Žaneta Danienė, mokytoja, narė.

 

MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJA       
 

Zofija Lydekienė, direktorė, pirmininkė;

Jūratė Kuršelienė, tėvų atstovė;

Vida Nemanienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Aurelija Šlajuvienė, tėvų atstovė;

Loreta Vilčauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Genovaitė Mockienė, logopedė-specialioji pedagogė;

Sonata Lidžiuvienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJA

 

Loreta Vilčauskienė, pavaduotoja ugdymui, pirmininkė;

Žaneta Danienė, mokytoja, narė.

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

 

Rita Judžentienė, mokytoja, pirmininkė;

Loreta Vilčauskienė, pavaduotoja ugdymui, narė;

Ilona Milerienė, auklėtojos padėjėja, narė.

 

TURTO NURAŠYMO KOMISIJA

 

Loreta Vilčauskienė, pavaduotoja ugdymui, pirmininkė;

Rita Norinkevičienė, auklėtoja, narė;

Justinas Matyžius, pastatų priežiūros darbininkas, narys;

Nijolė Zdanavičienė, mokytoja, narė.

 

 

INVENTORIZACIJOS IR PASIŪLYMŲ KOMISIJA

 

Loreta Vilčauskienė, pavaduotoja ugdymui, pirmininkė;

Sonata Vilčiauskienė, socialinė pedagogė, narė;

Ilona Milerienė, auklėtojos padėjėja, narė;

Loreta Šernienė, auklėtojos padėjėja, narė;

Justinas Matyžius, pastatų priežiūros darbininkas, narys.

 

 

INICIATYVINĖS DARBO GRUPĖS

 

Tautinių tradicijų

Gamtos mylėtojų

Sveikos gyvensenos

Sonata Vilčiauskienė

Daiva Jokubaitienė

Žaneta Danienė

Aldona Jonikaitienė

Rita Norinkevičienė

Rita Judžentienė

Vanda Pocienė

Genovaitė Mockienė

Živilė Rupainienė

Dalia Svirskaitė  

Nijolė Zdanavičienė

 

Pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė -
Rita Judžentienė

 Ikimokyklinio - priešmokyklinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė -
Alvyra Kaulienė