Struktūra ir kontaktai » Komisijos ir darbo grupės

 Atnaujinta: 2021 m. sausio 3 d.

 

PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSO KOMISIJA:

 

Loreta Vilčauskienė, pavaduotoja ugdymui;

Žaneta Danienė, mokytoja;

Sandra Birbalienė, mokyklos-darželio tarybos pirmininkė.

 

MOKYKLOS-DARŽELIO DARBO TARYBOS NARIAI:

 

Sonata Vilčiauskienė, socialinė pedagogė;

Jurga Paičienė, buhalterė;

Arvydas Strauka, pastatų priežiūros darbininkas.

 

MOKYKLOS-DARŽELIO VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 

Loreta Vilčauskienė, pavaduotoja ugdymui, pirmininkė;

Genovaitė Mockienė, logopedė, specialioji pedagogė, pirmininkės pavaduotoja;

Živilė Rupainienė, mokytoja, sekretorė;

Simona Uginčiūtė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, narė;

Sonata Vilčiauskienė, socialinė pedagogė, narė;

Žaneta Danienė, mokytoja, narė;

Agnė Pielikytė, psichologė, narė.

 

MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJA       
 

Zofija Lydekienė, direktorė, pirmininkė;

Jūratė Kuršelienė, tėvų atstovė;

Vida Nemanienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Aurelija Šlajuvienė, tėvų atstovė, sekretorė;

Loreta Vilčauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Genovaitė Mockienė, logopedė-specialioji pedagogė;

Sonata Lidžiuvienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJA

 

Loreta Vilčauskienė, pavaduotoja ugdymui, pirmininkė;

Žaneta Danienė, mokytoja, narė;

Sonata Lidžiuvienė, mokytoja, narė.

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

 

Loreta Vilčauskienė, pavaduotoja ugdymui pirmininkė;

Jurga Paičienė, buhalterė, narė;

Žaneta Danienė, mokytoja, narė.

 

NURAŠYMO KOMISIJA MEDŽIAGOMS IR PRIEMONĖMS

 

Loreta Vilčauskienė, pavaduotoja ugdymui, pirmininkė;

Aurelija Šlajuvienė, raštvedė, narė;

Aurelija Razmienė, mokytoja, narė.

 

NURAŠYMO KOMISIJA  

 

Loreta Vilčauskienė, pavaduotoja ugdymui, pirmininkė;

Žaneta Danienė, mokytoja, narė;

Simona Jakštienė, mokytoja, narė;

Arvydas Strauka, pastatų priežiūros darbininkas, narys;

Sonata Lidžiuvienė, mokytoja, narė.

 

INVENTORIZACIJOS  KOMISIJA

 

Loreta Vilčauskienė, pavaduotoja ugdymui, pirmininkė;

Aurelija Šlajuvienė, raštvedė, narė;

Ilona Milerienė, auklėtojos padėjėja, narė;

Loreta Šernienė, auklėtojos padėjėja, narė;

Sonata Vilčiauskienė, socialinė pedagogė, narė.

 

PASIŪLYMO  KOMISIJA

 

Loreta Vilčauskienė, pavaduotoja ugdymui, pirmininkė;

Ilona Milerienė, auklėtojos padėjėja, narė;

Loreta Šernienė, auklėtojos padėjėja, narė;

Sonata Vilčiauskienė, socialinė pedagogė, narė.

Arvydas Strauka, pastatų priežiūros darbininkas, narys.

 

Pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė -

Rita Judžentienė

 Ikimokyklinio - priešmokyklinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė -
Aurelija Razmienė