Naujienos

Paskelbta: 2019 m. spalio 7 d.

 

PROJEKTAS „SAUGOTI, GINTI, PADĖTI“

 

Spalio 1- 7 dienomis pradinių klasių mokytojos vykdė  projektą  „Saugoti, ginti, padėti“, kurio tikslas ugdyti suvokimą apie policijos darbą ir jos pagalbą visuomenei.

Projekto dalyviai diskutavo apie pilietišką ir saugų elgesį, domėjosi policininko profesija, ieškojo šia tema informacijos, dalijosi savo nuomone ir patirtimi. 1 - 2 klasių mokiniai piešė piešinius ir paruošė piešinių parodą, o 3 - 4 klasių – savo mintis išdėstė rašiniuose. Spalio 7 dieną baigiamajame projekto renginyje sulaukėme svečių – policijos pareigūnų ir Amsio.

Renginio pradžioje rašinius apie policijos pareigūnus ir jų atsakingą darbą skaitė trečiokas Simonas Gečas ir ketvirtos klasės mokiniai: Gabrielė Kostrubaitė, Milda Rupainytė, Naglis Ramanauskas.

Pareigūnai pasakojo apie savo darbą, kasdienybę, rūpesčius, dalijo patarimus apie saugų ir pilietišką elgesį, demonstravo ir su mokiniais aptarė video medžiagą.

Geros nuotaikos įnešė jau draugu tapęs Amsis. Renginys naudingas ir nuotaikingas.

Pradinių klasių mokytojos

Paskelbta: 2019 m. spalio 7 d.

 

„MOKYTOJA – ŠVYTURYS, RODANTIS KELIĄ EINANTIEMS“

 

Kiekvieną rudens spalį, taip ir šį, mokykloje-darželyje buvo švenčiama Tarptautinė mokytojų diena.

Šventinis rytmetis „Mokytoja – švyturys, rodantis kelią einantiems“ prasidėjo Žemaičių Naumiesčio seniūno Virginijaus Stasiulio ir vyr. specialistės Vaidos Dūdienės pasveikinimu. Muzikinę dovaną mokytojams padovanojo pirmokai ir jaunučių choras, vadovaujami mokytojos Dalios Svirskaitės. Sveikinimo žodžius išsakė ir teatro būrelio „Šypsena“ mokiniai, vadovaujami mokytojos Sonatos Vilčiauskienės. Šiltais žodžiais į visą akademinę bendruomenę kreipėsi įstaigos direktorė Zofija Lydekienė ir pavaduotoja ugdymui Loreta Vilčauskienė. Mokytojos Dalia Svirskaitė ir Sonata Vilčiauskienė, kaip ir kiekvienais metais, šįmet taip pat buvo parengusios muzikinę dovaną Mokytojų dienos proga. Sveikinimų puokštė dar nesibaigė, pedagogus sveikino mokyklos-darželio tarybos pirmininkė Sandra Birbalienė, linkėdama nepavargti darbuose.

Rytmetį užbaigė pedagogų sudainuotas „Ilgiausių metų“ sau ir visiems kolegoms.             

Mokytojų diena – tai akimirka, kai mokiniai skiria visą pagarbą, dainas, gražius poezijos posmus mokytojams, taip parodomas dėmesys ir pagarba šiai profesijai.

Neformaliojo ugdymo vyr. mokytoja Sonata Vilčiauskienė

Paskelbta: 2019 m. spalio 7 d.

 

„SVEIKATIADOS IŠŠŪKIS – NEI DIENOS BE MANKŠTOS!”

 

Antrokai dalyvauja Sveikatiados projekte. „Sveikatiados iššūkis – nei dienos be mankštos!” - kiekvieną dieną mankštinosi, vedė mankštą vis kiti mokiniai. Vėliau aptarė, kuo naudinga mankšta žmogaus sveikatai. 

Mokiniai aktyviai dalyvavo šioje veikloje, diskutavo, dalijosi įspūdžiais. Visi buvo puikiai nusiteikę! Dabar laukia kitų iššūkių.

Mokytoja Žaneta Danienė

Paskelbta: 2019 m. rugsėjo 30 d.

 

MYKOLINIŲ ŠVENTĖ

 

Rugsėjo 28 dieną Žemaičių Naumiestyje, Žaliakalnyje vyko Mykolinių - Dagotuvių šventė. Buvo skelbiama derliaus nuėmimo pabaiga. Linksmame šurmulyje skambėjo ir mūsų mokyklos – darželio ugdytinių dainelės.

Petrošiūtės Ema ir Meda, Lekavičiūtė Emilija su dainele „Labas“ pasveikino visus svečius ir palinkėjo geros nuotaikos, o Aušrinė Kuršelytė priminė, kad kopūstus labai mėgsta ir kiškiai. Vaikus ruošė Dalia Svirskaitė.

Paskelbta: 2019 m. spalio  7 d.

 

NUBĖGTI SOLIDARUMO BĖGIMO KILOMETRAI

 

        Kiekvienais mokslo metais, spalio mėnesį, Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio bendruomenė nusprendžia bėgti solidarumo kilometrus. Nuo 2014 m., pirmojo Solidarumo bėgimo,  ugdymo įstaiga renka aukas ir dalyvauja iniciatyvoje. Šį rudenį aktyviai dalyvauta ir šeštame Solidarumo bėgime. Iki bėgimo kiekvienas, nusprendęs dalyvauti šioje akcijoje, tarp savo artimųjų ieškojo rėmėjų – žmonių, kurie sutiktų skirti tam tikrą, priimtiną sumą už kiekvieną jo nubėgtą simbolinį kilometrą. Vaikai rinko paramą suvokdami, kad pasaulį galima padaryti geresnį, o renkama pagalba tam, kam labiausiai jos reikia. Tai gera dėmesingumo ir rūpestingumo kitiems pamoka prasidėjus naujiems mokslo metams.

Bėgimo tikslai – ugdyti socialinę atsakomybę, sąmoningumą ir solidarumą bei suteikti pagalbą Lietuvos ir Ukrainos vaikams. Iniciatyvą globoja prezidentė Dalia Grybauskaitė, palaiko Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei Ukrainos ambasada Lietuvoje.  

                            Šiais metais  dalis surinktų ir suaukotų pinigų skiriama neįgaliems okupuotoje Ukrainos teritorijose gyvenantiems vaikams, mažinant neįgalių vaikų diskriminaciją visuomenėje, kita dalis aukų skiriama vaikų dienos centrams, veikiantiems Lietuvoje.

                            Kilnūs tikslai, gera nuotaika, bendra draugystė sujungė visus solidarumo bėgimo dalyvius. Susivieniję bendrai sportinei veiklai, dalyviai visiems parodė pavyzdį, kaip galima padėti kitiems, ir surinko arti pusketvirto šimto eurų paramos.

                      Šia gražia iniciatyva mokyklos-darželio bendruomenė pradėjo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai,  Sporto rėmimo fondo projektų atrankos konkursui teiktą ir laimėtą projektą „Visiems kartu sportuoti gera ir smagu“.

Vyr. socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė

Paskelbta: 2019 m. rugsėjo 26 d.

 

EUROPOS KALBŲ DIENA

 

Rugsėjo 26 diena - Europos kalbų diena. Šios dienos tikslas - skatinti toleranciją ir sąmoningumą kitų kalbų ir kultūrų atžvilgiu, gerbti kalbų įvairovę.

Mūsų mokykloje taip pat kiekvienais metais yra minima Europos kalbų diena.  Šiais metais 2-4 klasių mokiniai susipažino su pagrindinėmis Europos šalimis, jų sostinėmis, vėliavomis, papročiais. Atsakinėjo į įvairius klausimus, piešė piešinius. Penki  geriausiai įvertinti darbai dalyvavo respublikiniame piešinių konkurse, skirtame Europos kalbų dienai paminėti.  4 klasės keturi berniukai dalyvavo ,,Protų Mūšyje“, kuris vyko Šilutėje. Dalyviai buvo apdovanoti diplomais. Kalbų mokymasis praturtina gyvenimą.

                                                                                       Anglų kalbos mokytoja Živilė Rupainienė

Paskelbta: 2019 m. rugsėjo 20 d.

 

„JUDUMO SAVAITĖ“

 

2019 m. rugsėjo 20 d. vyko renginys judumo savaitei paminėti. Renginį organizavo visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje Simona Uginčiūtė ir socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė. Judumo savaitės minėjimo renginyje dalyvavo 1 ir 3 klasės mokiniai. Renginys prasidėjo nuo smagios mankštos, šokių „Zumba“. Apšilę rungėsi estafetėse: dėliojo degtukus, juos paimdami iš vieno lanko ir nešė į kitame lanke esančią degtukų dėžutę; žaidė žaidimą „milžinai, nykštukai“, kurio principas buvo milžino žingsniais nueiti iki lanko, paimti lapelį, ir padėti jį į tą lanką, kuriame lapelyje parašytas žodis atsako į prie lanko parašytą klausimą. Pasibaigus renginiui, mokiniams priminta, kodėl svarbu judėti. Mokiniai skatinami judėti ne tik mokykloje per renginius, bet ir namuose, skatinant kartu su jais judėti ir tėvelius, nes fizinis aktyvumas yra svarbus visais žmogaus amžiaus tarpsniais, todėl judėti reikia ir mažam ir dideliam.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Simona Uginčiūtė


Paskelbta: 2019 m. rugsėjo 10 d.

 

DĖL MOKYKLOS-DARŽELIO NELANKYMO

 

Mokytojų taryboje priimtas susitarimas dėl nelankytų dienų pateisinimo rugsėjo mėnesiui. 
Nelankytas dienas pateisina tėveliai raštu.  Formą, kaip pildyti pateiks grupės ar klasės mokytojos.
Dienas, praleistas dėl ligos, laikysime pateisintomis. Kitas dienas - dėl kitų priežasčių.
Darželio auklėtiniams, už praleistas  dienas dėl ligos, mokestis nebus skaičiuojamas.
Susirgus vaikui būtina pranešti tą patį rytą.

Administracija 

Paskelbta: 2019 m. rugsėjo 6 d.

 

Rugsėjo 6 dieną į mokyklą-darželį atvyko policijos pareigūnės. Jos mūsų pirmokams žaismingai priminė, kaip taisyklingai pereiti gatvę, ką reiškia šviesoforo signalai, kad automobilyje būtina užsisegti saugos diržus, kad kelyje būti išsiblaškiusiam - nevalia! Vaikai suprato, kada reikia vilkėti ryškiaspalvę liemenę, kam reikalingi atšvaitai ir kaip juos teisingai segėti. Mokiniai domėjosi policininko darbu ir atsirado tikrai ne vienas, kuris norės ateityje tapti geru policininku.

Pavaduotoja ugdymui

Paskelbta: 2019 m. rugsėjo 4 d.

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKLOS MOKYKLOJE-DARŽELYJE

 

VISUS MOKINUKUS IR JŲ TĖVELIUS KVIEČIAME RINKTIS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKLAS.

 Mokykloje-darželyje organizuojami nemokami neformaliojo švietimo užsiėmimai:

Sporto;

Teatro „Šypsena“;

Choro pradžiamokslio;

Jaunučių choro;

Ritminių šokių;

Raiškaus žodžio, sporto (Šylių sk.);

Būkime saugūs.

 

Gerb. Tėveliai, padėkite pasirinkti vaikui būrelius. Atkreipkite dėmesį į savo vaiko gabumus, pomėgius. Rekomenduojame mokiniui ne daugiau dviejų būrelių.

 

Taip pat, bus galima rinktis mokamus įstaigų organizuojamus neformaliojo švietimo užsiėmimus:

meno mokyklos;

šokių „Kubana“;

dailės;

sporto (dailės, šokių užsiėmimai vyks Žemaičių Naumiestyje).

Administracija 

Paskelbta: 2019 m. rugsėjo 2 d.

 

„MOKYKLINIS SKAMBUTIS KVIEČIA Į PAŽINIMO ŠALĮ“

 

Šventinis rugsėjo rytmetys, Žemaičių Naumiesčio mokykloje-darželyje sukvietęs mokinius, tėvelius, globėjus, visą akademinę bendruomenę, prasidėjo personažų Rugsėjo 1 dienos (Urtės Stanionytės) ir Rugsėjo 2 dienos (Kamilės Kužmarskytės) tarpusavio konfliktu. Personažai šventės pradžioje kovojo dėl savo erdvės norėdami parodyti, kad kiekvienam iš jų jo diena, kurią jie įkūnijo savo vaidmeniu, yra pati svarbiausia. Draugiškai pasipykusios, išsprendusios iškilusius klausimus, nutarė dvi šventinės datos susidraugauti, pakviesti visus rytmečio dalyvius sugiedoti Lietuvos Respublikos himną ir pakelti valstybės vėliavą.

Gražiais poezijos žodžiais ir skambiomis dainomis mokinukai kreipėsi į visus šventės dalyvius. Mažuosius naumiestiškius su mokslo metų pradžia sveikino įstaigos vadovė Zofija Lydekienė, Šilutės rajono savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis, tarybos narys Arūnas Pupšys bei seniūnijos specialistė Vaidilutė Dūdienė.

Suskambus mokykliniam skambučiui, kuris visus ugdytinius kvietė į pirmąją pamoką, šventės vedėjos Rugsėjo 1 diena ir Rugsėjo 2 diena į mėlyną saulėtą dangų paleido savo simbolius vienetą ir dvejetą, skelbdamos, kad nauji mokslo metai mokykloje-darželyje prasideda.

Nauji mokslo metai vaikui –  tarsi viso gyvenimo šventė, vieniems – tai naujų žinių ir tiesų paieškos, kitiems – nauji potyriai, susitikimas po vasaros atostogų su bendramoksliais...

Mokykloje vaikas užauga, subręsta, mokosi ne tik mokslo dalykų, bet ir bendravimo, socialinių įgūdžių. Pažinimo, vertybių, informacijos, pagarbos, savarankiškumo, atradimų ir sėkmės tvirtą pamatą vaikui padeda sukurti pedagogai ir tėvai.

Neformaliojo švietimo vadovė, renginio vedėja Sonata Vilčiauskienė

RUGSĖJO PIRMOSIOS AKIMIRKOS ŠYLIŲ SKYRIUJE

 

Šiltą rugsėjo 2 – osios rytą mokiniai, jų tėveliai ir mokytoja atskubėjo į gražiausią rudens šventę – mokslo ir žinių dienos paminėjimą. Šventė tradiciškai prasidėjo giedant „Tautišką giesmę“, sveikinimo žodžius mokiniams, jų tėveliams  skyrė  mokytoja Aldona Jonikaitienė, Gardamo seniūnė Birutė Pocevičienė bei mokyklos-darželio direktorė Zofija Lydekienė. Visus džiugino nuotaikingi mokinių pasirodymai.