Naujienos

Paskelbta: 2017 m. gruodžio 14 d.

 

„MANO BESMEGENIS“

 

Mūsų mokykla-darželis dalyvauja Žemaičių krašto etnokultūros centro organizuotoje akcijoje „Mano Besmegenis“. Senį Besmegenį gamino Elena Matyžienė, Justinas Matyžius, Rita Judžentienė, Genovaitė Mockienė, Nijolė Zdanavičienė, Sigitas Girskis, Romas Mickevičius. Dėkojame jiems.

Paskelbta: 2017 m. gruodžio 5 d.

 

LIETUVOS ŠIMTMEČIUI

PROJEKTO

 „LIETUVA, ŠIRDIMI IR LŪPOM NEPALIAUJU KARTOTI“

RENGINYS

„ŠNEKA IR DAINUOJA VAIKAI LIETUVOS“

Gruodžio 15 d. 12.00 val.

mokyklos – darželio aktų salėje.

Skambės dainos ir eilės, skirtos Lietuvos šimtmečiui.


 

Paskelbta: 2017 m. gruodžio 5 d.

 

Atėjo gražus, ramybę nešantis laikas - Advento ir Kalėdų laukimas – laikas, skirtas apmąstymams, susikaupimui, paslapties, grožio, džiaugsmo, dovanų, dėmesio vienas kitam. 

 

Šventiniai renginiai mokykloje-darželyje vyks

gruodžio 20 d. 9.15 val. pradinio ugdymo mokiniams,

gruodžio 22 d. ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupėse:

12 val. - „Pelėdžiukų“ grupėje;

13 val. - „Nykštukų“ grupėje;

14 val. - „Žvaigždučių“ grupėje;

15 val. - „Bitučių“ grupėje;

16 val. - „Boružiukų“ grupėje.

 

Šylių skyriuje gruodžio 21 d. 10 val.


 

 

Paskelbta: 2017 m. gruodžio 11 d.

 

 „TESKAMBA GIESMĖS 2017“

 

Gruodžio 8 d. mokyklos-darželio ansamblis, vadovaujamas mokytojos Dalios Svirskaitės, dalyvavo mokinių giesmių šventėje „Teskamba giesmės 2017“. 

Šilutės rajono mokinių giesmių švente „Teskamba giesmės 2017“ siekiama propaguoti sakralinę muziką, ugdyti vaikų ir jaunimo dvasinę, estetinę bei meninę kultūrą. Puoselėjant sakralinio giedojimo ir akademinio dainavimo tradicijas, skatinti ugdytinių saviraišką bei savo kūrybinių polinkių realizavimą. 

Pavaduotoja ugdymui Loreta Vilčauskienė

Paskelbta: 2017 m. gruodžio 6 d.          

 

    EDUKACINĖ VALANDA MUZIEJUJE

 

Ankstyviausi liudijimai apie rašybą žąsies plunksna siekia VII a. Kodėl būtent žąsies? Ogi todėl, kad, skirtingai nuo daugelio kitų paukščių plunksnų, žąsies plunksnos nėra tuščiavidurės. Jų kanalas sudarytas iš tam tikros akytos medžiagos, kurioje gerai laikosi rašalas, todėl plunksną reikia žymiai rečiau merkti. Be to, pastebėta, kad žąsies plunksną patogu laikyti rankoje. 

Įsitikinti ar tai yra teisybė 4a klasės mokiniai ir mokytoja ėjo į Žemaičių Naumiesčio muziejų, kur edukacinėje valandoje mokėsi rašyti žąsies plunksna, plunksnakočiu ir net senovine spausdinimo mašinėle. Jų pagalba rašė Kalėdinį sveikinimą tėveliams.

Pamėginti buvo įdomu, bet gana sunku. Vienbalsiai nutarė, kad rašyti šiuolaikinėmis priemonėmis žymiai lengviau ir paprasčiau.

Beje, mūsų laikais žąsies plunksna yra mokyto žmogaus ir kūrybos simbolis.

                                    Mokytoja metodininkė Rita Judžentienė

Paskelbta: 2017 m. gruodžio 5 d.

 

Gruodžio 5 d. mūsų mokykloje-darželyje vyko Kalėdinės eglutės įžiebimas. Šventėje dalyvavo gerai nusiteikę, stebuklo laukiantys vaikai ir bendruomenė. Eglutė jau graži ir tviskanti. Lauksime švenčių, svajonių išsipildymo ir tikėsime, kad ateinantys metai bus dar įdomesni ir kupini atradimų.

Pavaduotoja ugdymui Loreta Vilčauskienė

Paskelbta: 2017 m. gruodžio 4 d.

 

Gruodžio 3 dieną mokyklos-darželio devyni mokiniai dalyvavo tarptautinėje anglų kalbos olimpiadoje „KINGS“ Klaipėdoje. Mokinius ruošė anglų kalbos mokytoja Živilė Rupainienė.


 

Paskelbta: 2017 m. lapkričio 30 d.

 

Lapkričio 30 dieną 4b klasėje vyko viktorina ,,Sveika gyvensena“.  Jos tikslas - puoselėti mokinių sveikatingumą ir sveiką gyvenseną, ugdyti teigiamą požiūrį į sveikatą kaip į vertybę. Viktorinos uždaviniai: suteikti vaikams žinių apie sveiką gyvenseną, ugdyti poreikį turiningiau, įdomiau ir sveikiau praleisti laisvalaikį, gilinti žinias apie sveikatą stiprinančius veiksnius.

Viktoriną ,,Sveika gyvensena“ rengė mokytojos Žaneta Danienė, Živilė Rupainienė

„Niekas nežino tiek daug, kad negalėtų pasimokyti iš kitų, ir niekas nežino tiek mažai, kad negalėtų pamokyti kitus“.

Daniel Reyes

 

Lapkričio 16-24 dienomis auklėtojos, pradinių klasių mokytojos, logopedė dalinosi geraja darbo patirtimi organizuodamos atviras, integruotas pamokas, veiklas. 

Pamokų, veiklų aptarimo metu išryškėjo nuomonė, kad yra prasminga ir abipusiai naudinga atverti savo pamokos, veiklos duris kolegoms: dalinosi gerąja darbo patirtimi, išgirdo draugiškų patarimų, ,,pasitikrino save".

Pavaduotoja ugdymui Loreta Vilčauskienė

Paskelbta: 2017 m. lapkričio 23 d.

 

SVEIKINAME

 

dainininkus Eimantą Arnašių ir Austėją Bendžiūtę už talentą, drąsą ir pasitikėjimą savimi atliekant nuotaikingą dainą „Kas miške gyvena“ Šilutės rajono ikimokyklinio amžiaus vaikų šventėje „MAŽIEJI ŠILUTĖS TALENTAI - MES GALIM“. Ugdytinius paruošė muzikos vadovė Dalia Svirskaitė ir priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja Milana Macijauskaitė.

Pavaduotoja ugdymui Loreta Vilčauskienė

Paskelbta: 2017 m. lapkričio 22 d.

 

MENINĖS - KŪRYBINĖS EDUKACIJOS VILNIUJE

 

Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio mokiniai toliau tęsia savo veiklas ir dalyvauja projekte „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“.

Lapkričio 21 dieną teatro raiškos būrelio „Šypsena“ mokiniai dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Prisijaukink pasaką“. Jie turėjo galimybę susipažinti su Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešąja biblioteka. Edukacijos metu vaikai skaitė lietuvių liaudies pasaką „Jaučio trobelė“, piešė skaitytos pasakos personažus, juos sudėjo į vieną mokinių sukurtą knygą. Vėliau knyga buvo parodyta interaktyviu pasakų sekimo būdu „Kamišibai“.

Mokiniams buvo sudaryta galimybė aplankyti ir Vilniaus „Lėlės“ teatrą. Jame vaikai susipažino su teatro atsiradimo istorija, su pirštininėmis, lazdelinėmis lėlėmis bei marionetėmis.    Vaikams buvo paaiškinta, kad teatrą džiugina jų apsilankymas teatre. Smagu, kad vaikai  aplanko lėlių muziejų, kuris įkurtas teatro rūsyje. Ten lėlės „džiaugiasi, kad jas, „pensininkes“, lanko vaikai. Lėlės, kurios nebevaidina, „išeina į pensiją“ ir gyvena teatro muziejuje.

Po apsilankymo teatre vaikai pasidžiaugė Katedros aikšte, aplankė katedrą ir pilni įspūdžių ir visai nepavargę grįžo į namus. 

Projekto vadovė Sonata Vilčiauskienė

Paskelbta: 2017 m. lapkričio 22 d.

 

„KOKS GRAŽUS TU, MANO MIELAS KRAŠTE“

 

Mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo amžiaus vaikai Austėja Rimkutė (4 m.), Einartė Birbalaitė (5 m.) dalyvauja respublikinėje piešinių parodoje, skirtoje Lietuvos šimtmečiui paminėti „Koks gražus tu, mano mielas krašte“. Parodos tikslas - siekti, kad vaikai mylėtų, brangintų, didžiuotųsi ir gerbtų savo Tėvynę. Ugdytiniams talkino auklėtojos Vanda Pocienė ir Rita Norinkevičienė.

Pavaduotoja ugdymui Loreta Vilčauskienė

Paskelbta: 2017 m. lapkričio 17 d.

 

„AŠ PUOŠIUOSI, LIETUVA, TAVO SPALVOMIS“

 

Šilutės rajono savivaldybės administracija spalį paskelbė kūrybinių darbų konkursą „Čia, Lietuva, čia, mano namai“, skirtą Lietuvos šimtmečiui. Mokykla-darželis teikė projekto „Lietuva, širdimi ir lūpom nepaliauju kartoti“ paraišką ir laimėjo antrą vietą. Jai paskirtas 350 eurų finansavimas.

Lapkričio 17 d. projektas startavo renginiu „Aš puošiuosi, Lietuva, tavo spalvomis“. Mokiniai, mokytojai ir visa mokyklos-darželio bendruomenė pasipuošė Lietuvos valstybinės vėliavos spalvų drabužiais. Klasėse vyko diskusijos, ką reiškia kiekviena vėliavos spalva. Visa įstaigos bendruomenė „sustojo“ bendrai šimtmečio nuotraukai.

Projekto pirmąją dieną vainikavo edukacinė programa „Tautinis kostiumas, jo savitumas ir  dėvėjimo ypatumai“. Žemaitišką kostiumą pristatė, žemaitiškas daina dainas dainavo Degučių kaimo folkloro kolektyvas „Pilutė“ ir vadovė Adma Baltutienė. Vaikai turėjo galimybę avėti ir pavaikščioti tikromis kaimiškomis klumpėmis. 

Projekto vadovė Sonata Vilčiauskienė

Paskelbta: 2017 m. lapkričio 16 d.

 

TOLERANCIJOS DIENA ŠYLIŲ SKYRIUJE

 

Lapkričio 16 dieną – Tolerancijos dieną, Šylių skyriaus ugdytiniai pasinėrė į tolerantiškų veiklų gelmes su savo mokytojomis aptardami tolerancijos ir netolerancijos pavyzdžius. Mokytojos Aldona Jonikaitienė, Simona Jakštienė.

Paskelbta: 2017 m. lapkričio 16 d.

 

TOLERANCIJA TURI BŪTI AKTYVI...

 

Tolerancija – kantrybė, ištvermė, pakanta, pakantumas – kitokiai pasaulėžiūrai, gyvenimo būdui, elgesiui ir papročiams.

Tolerancija – tai pakantumas kitiems, supratimas, kad kitas žmogus gali skirtis nuo mūsų, ir pripažinimas, kad jis turi teisę būti kitoks nei mes.

Lapkričio 16 d. mokyklos-darželio salėje vyko tolerancijos valandėlės. Su kiekviena klase bendrauta, kalbėta ir ieškota gražių tolerancijos pavyzdžių. Diskutuota apie klasių mikroklimatą, ieškota būdų, kaip bendrauti su silpnesniais, vyresniais ar kitų tautų žmonėmis, gyvenančiais Lietuvoje...

Mokiniai atliko ir praktinę užduotį. Tolerancijos pamoką jie baigė sukūrę savo „gerų darbų ir poelgių rankas“. Šių metų tarptautinės tolerancijos dienos simbolį – rankas – mokiniai spalvino, ant jų rašė patarimus sau ir draugams, pasiūlymus, kaip būti ir išlikti tolerantiškiems...

Socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė

Paskelbta: 2017 m. lapkričio 16 d.

 

ANGLIŠKOS DAINOS KONKURSAS ,,SINGALONG“

 

2017 m. lapkričio 16 dieną vyko Klaipėdos miesto ir apskrities 2-4 klasių angliškos dainos konkursas ,,SingAlong“, kuriame dalyvavo ir Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio 4 klasių mokiniai. Konkurso tikslas buvo ugdyti anglų kalbos gebėjimus pasitelkiant muziką. Dalyviai atliko po vieną dainą anglų kalba, kurios buvo parinktos tik iš Oxford University Press Primaryand/orPre-primary Course book. Dainos buvo atliekamos gyvai. Mūsų mokyklos-darželios mokiniai laimėjo III-ąją vietą ir buvo apdovanoti diplomais.

Mokinius ruošė anglų kalbos mokytoja Živilė Rupainienė ir muzikos mokytoja Dalia Svirskaitė.

Paskelbta: 2017 m. lapkričio 15 d.

 

EDUKACINIAI UŽSIĖMIMAI VILNIUJE

 

Lapkričio 14 d. mokyklos – darželio 2 – 4 klasių dvidešimties mokinių grupė vyko į Vilnių. Mokiniai dalyvavo Lietuvos  mokinių neformaliojo  švietimo  centro vykdomo projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ dviejuose edukaciniuose užsiėmimuose.

Edukacinis užsiėmimas „Tropiniai ir subtropiniai augalai“ vyko  Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto oranžerijoje. Mokiniai turėjo galimybę gyvai susipažinti su universiteto oranžerijoje augančiais augalais, išgirsti apie jų reikšmę žmogui, medicinai ir pramonei. 

Kitas edukacinis užsiėmimas „Paslaugos gamtai“ vyko universiteto auditorijoje. Mokiniai  sužinojo  kokias sėklas, grūdines kultūras ir kitą maistą prisitaikę lesti paukščiai, kokiu maistu galima juos lesinti ir kokiu nepatartina, kaip galima pasidaryti lesyklėlę. Teorinės žinios buvo derinamos su praktika. Patys mokiniai gamino lesyklėlę, kurią parsivežė į namus ir ją iškels mokyklos kiemo medyje.

Mokiniai edukacijų metu įgijo gamtamokslinį supratimą apie pasaulyje augančius egzotinius augalus bei biologijos, zoologijos ir ekologijos žinių.

Projekto vadovė Sonata Vilčiauskienė

Paskelbta: 2017 m. lapkričio 14 d.

 

SVEIKINAME

 

Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio bendruomenę laimėjus II vietą kūrybinių darbų

projekto „Čia Lietuva, čia mano namai“ konkurse.

Projekto vadovė Sonata Vilčiauskienė.

Mokyklos-darželio projektas „Lietuva, širdimi ir lūpom nepaliauju kartoti“ įgyvendinamas

nuo 2017 m. spalio 27 d. iki 2018 m. kovo 1 d.

Projekto tikslas – paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, įtraukiant mokinius ir stiprinant jų pilietinę savimonę, kūrybingumą ir partnerystę.


  

Paskelbta: 2017 m. lapkričio 8 d.

 

SVEIKINAME mokyklos-darželio komandą 

(Arnas Jonas Vingis, Kamilė Bružaitė, Ema Liutkevičiūtė, Justas Tifenzinas, Radvilas Meilė) respublikiniame mokinių, pedagogų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurse 

„Sveikuolių sveikuoliai“ 1-4 klasių grupėje pirmame ture užėmusią II-ąją vietą.

Mokinius ruošė mokytoja Rita Judžentienė ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Albina Undžienė.

Paskelbta: 2017 m. lapkričio 3 d.

 

LIETUVOS ŠIMTMEČIO KALENDORIUS

 

Pasitinkant Atkurtos Lietuvos Šimtmetį, Šilutėje bus sukurtas kalendorius, kuris skaičiuos dienas iki Šimtmečio sukakties dienos - 2018 m. vasario 16 d.

Lapkričio 8 d. renginyje Šimtadienio grilio vakaras bus pristatytas sukurtas Šimtmečio Šimtadienio kalendorius. Vėliau jis bus eksponuojamas stende prie Šilutės Kultūros ir pramogų centro ir kasdien skaičiuos dienas iki Lietuvos šimtmečio (2018 m. vasario 16 d.).
Mūsų mokyklos - darželio ikimokyklinio ugdymo auklėtojos Aurelija Razmienė, Alvyra Kaulienė, Rita Norinkevičienė, Sonata Lidžiuvienė, Evelina Staupelytė, Vanda Pocienė, Milana Macijauskaitė ir buvusi mokinė Miglė Norinkevičiūtė  prisijungė prie šios akcijos (sumanymo) įgyvendinimo ir sukūrė kalendoriaus lapus.

Pavaduotoja ugdymui Loreta Vilčauskienė
 

Paskelbta: 2017 spalio 27 d.

 

„ŠVARIŲ RANKŲ ŠOKIS 2017“

 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC) kartu su Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) bei Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacija (SVSBA) šį rudenį, jau šeštus  metus iš eilės, kvietė darželinukus, pradinių klasių moksleivius ir šeimas sukurti „Švarių rankų šokį 17“.
Užkrečiamųjų ligų prevencijai itin svarbi higiena. Per nešvarias rankas plinta įvairios virusinės ir bakterinės infekcijos, galinčios sukelti rimtų pavojų sveikatai. Higienos įpročiai formuojasi vaikystėje, todėl ULAC ragina lavinti asmens higienos įpročius ir kviečia kūrybiškai pažvelgti į švarių rankų svarbą – sukurti originalų šokį, kuriame atsispindėtų rekomenduojamos rankų plovimo higienos taisyklės ir teisingo kosėjimo etiketo judesiai. Iniciatyva „Švarių rankų šokis 17“ skirta ugdyti teisingus vaikų rankų higienos įpročius ir į rankų plovimo procesą pažvelgti linksmai.
Prie šios iniciatyvos prisijungė Žemaičių Naumiesčiomokyklos-darželio 4b klasė bei mokiniai, lankantys neformaliojo ugdymo būrelį. Mokiniai išsirinko muziką ir, padedami mokytojų, sukūrė šokį, kuriame atsispindėjo rekomenduojami rankų plovimo bei teisingo kosėjimo etiketo judesiai. Šokiai nufilmuoti ir įrašai įkeltiį interneto svetainę youtube.com. Mokiniams padėjo mokytojos Žaneta Danienė ir Virginija Šiaudvytienė.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,

 vykdanti mokinių sveikatos priežiūrą mokykloje

 Albina Undžienė

 

https://www.youtube.com/watch?v=-UzXNfnSXJc&feature=youtu.be

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ENIKAQDCD0k&feature=youtu.be

 

Paskelbta: 2017 m. spalio 13 d.

 

BENDRADARBIAVIMAS SU TĖVAIS

 

Spalio 13 dieną dailės ir technologijos pamokas vedė ketvirtos klasės mokinio Karolio Tenterio mamytė. Iš buitinių atliekų (tualetinio popieriaus ritinėlių) mokiniai gamino darbelį - žvaigždutę.

Mokiniams labai patiko pamoka - visiems kartu darbuotis, pasidžiaugti pasigamintu darbeliu.

Ačiū Karolio mamytei už bendradarbiavimą. Lauksime dar ne kartą pamokose!

Ketvirtos klasės mokytoja Žaneta Danienė  

Paskelbta: 2017 m. spalio 13 d.

 

PROJEKTAS ,,KOŠĖS DIENA“

 

Norim košės Malsenos! Tokiu šūkiu mokyklos-darželio pirmokėliai papuošė savo plakatą ir išsiuntė edukacinio projekto ,,Košės diena“ organizatoriams, nuoširdžiai tikėdamiesi, kad bus pakviesti jame dalyvauti.

,,Košės diena“ – tai edukacinis projektas Lietuvos pirmokams. Projekto tikslas – supažindinti vaikus su sveikos mitybos principais ir skatinti sąmoningai rinktis sveikesnį maistą bei užkandžius. UAB „Malsena plius“ iniciatyva Lietuvoje projektas vykdomas nuo 2014 m., Pasaulinės košės dienos metu – spalio 10 dieną.

Pirmokėliai sulaukė kvietimo ir...keisto siuntinio. Išpakavus nemažą dėžę išaiškėjo jos turinys - projekto organizatorių dovana: plakatas, knygelės ir  braškinės avižinės košės pakuotės. Liko dar vienas darbas - spalio 10 dieną organizuoti košės dieną klasėje. O kad laukti ir skaičiuoti dienas būtų smagiau, stende buvo pakabintas plakatas.

Mokytoja su mokiniais diskutavo apie  sveiką mitybą, košės naudą žmogui. Supažindino mokinius su edukacine medžiaga. Pirmokėliai išmoko pasigaminti pusryčiams ,,Malsenos“ košę, pildyti užduotis dovanotose knygelėse.

Su gera nuotaika, sočiais bei sveikais pusryčiais ir skaičiuoti, ir skaityti, ir rašyti sekasi geriau. Mokytoja priminė, kad žodžio ,,košė‘‘ pirmokai jau visas raides pažįsta. O tai padės pasirinkti tinkamus ir sveikus pusryčius.

Mokytoja Daiva Jokubaitienė

Paskelbta: 2017 m. spalio 10 d.

 

PROJEKTAS ,,RUDENS STEBUKLAI“

 

Ruduo vienas gražiausias, o kitiems pats  liūdniausias metų laikas. Kaip gražu, kuomet visas parko takas nuklotas geltonais, rudais, žaliais lapais, kurie krenta nuo apsunkusių šakų, bet kaip mieguista ir liūdna, kai visą dieną už lango pliaupia įprastas ir nuobodus rudeninis lietus.

Žemaičių Naumiesčio mokyklos darželio mokiniai nepasidavė niūriai nuotaikai ir su gera nuotaika spalio 2-6  dienomis dalyvavo projekte ,,Rudens stebuklai“. 1-4 klases papuošė rudeninių darbelių parodos. Džiugino mokinių kūrybiškumas. Iš soduose, daržuose užauginto  derliaus kartu su tėveliais kūrė rudenines puokštes bei darbelius. Mokiniai kvietėsi į klases draugus, kad galėtų pasidžiaugti pagamintais piratų laivais, ežių šeimynomis, linksmais, juokingais žmogeliukais, pelių išgraužtais moliūgais, nepakartojamo grožio puokštėmis....

Klasių mokytojos pakvietė vaikus susidraugauti su rudeniniu oru ir linksmai praleisti laiką mokyklos kieme. Sportiškai nusiteikę dalyviai rungėsi rudeninėse estafetėse: nešė bulves kibiruose, rideno moliūgus, ridikus, šokinėjo bulvių maišuose.

Nėra blogo oro....Svarbu neužmiršti pasiimti skėtį ir su gera nuotaika stebėti gamtos pokyčius. Kiekviename pageltusiame lape, nuriedėjusiame po obelimi obuolyje mokomės pastebėti tai, kas gražu...

Pradinių klasių mokytojos

Paskelbta: 2017 m. spalio 9 d.

 

SOLIDARUMO BĖGIMAS ŠYLIŲ SKYRIUJE

 

Spalio 6 dieną Šylių skyriaus bendruomenė dalyvavo organizacijos „Gelbėkit vaikus“ iniciatyvoje – 4-ąjame Solidarumo bėgime. Išdidžiai nubėgę užsibrėžtą tikslą vaikai grįžo į klases dalintis įspūdžiais apie būsimus ir esamus bėgimo „rėmėjus“ bei išsidalinti dalyvių diplomus.

Organizacijos „Gelbėkit vaikus“ 4-asis Solidarumo bėgimas skirtas pozityvios tėvystės mokymų finansavimui ir medicinos punkto Zambijoje, Chikabuke įrengimui, kur, anot organizatorių, gydytojai ir savanoriai galėtų rūpintis mažaisiais ligoniais. Tikimės, jog mokyklos bendruomenės indėlis ne tik padės pasiekti numatytus akcijos tikslus, bet ir prisidės prie mokinių moralinių vertybių puoselėjimo.

Pavaduotoja ugdymui Loreta Vilčauskienė

Paskelbta: 2017 m. spalio 9 d.

 

,,RUDENS SPALVOS"

 

Spalio 2-6 dienomis Šylių skyriuje vyko paroda „Rudens spalvos‘‘. Pradinių klasių mokiniai, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo vaikai bendradarbiaudami su savo tėveliais pagamino gausybę originalių darbelių iš rudens gėrybių ir gamtinės medžiagos. Akį džiugino sukurti įvairių pasakų personažai, miško gyventojai, architektūros statiniai, originalūs paveikslai. 

Mokytojos Aldona Jonikaitienė ir Simona Jakštienė

Paskelbta: 2017 m. spalio 9 d.

 

STARTAVO KETVIRTASIS SOLIDARUMO BĖGIMAS

 

Spalio 6 d. visa Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio bendruomenė buvo pasiruošusi dalyvauti ketvirtajame solidarumo bėgime – vieni darė mankštą, kiti dalyvavo sportinėse estafetėse, treti bėgo solidarumo kilometrus. 

Nors rytas dvelkė vėsa, mokiniai neišsigando žvarboko oro – net mažieji darželio grupių ugdytiniai nutarė dalyvauti bėgime. Mokyklos-darželio direktorė Zofija Lydekienė, padėkojusi mokiniams, tėvams ir rėmėjams už norą padėti kitiems, paskelbė bėgimo pradžią ir davė startą bėgikams. Bėgimo pradžią lydėjo gausus lietus, tačiau sportinio azarto jis nesumažino, mokiniai bėgo iš visų jėgų ir su didžiuliu troškimu įveikė trasą. Įveikus bėgimo  trasą, dalyvių dar  laukė sportinės estafetės, kurias organizavo mokyklos-darželio pedagogės. Kiekvienas renginio dalyvis buvo apdovanotas diplomu, o mokytojams padėkota už pagalbą organizuojant pažintinę sporto dieną „Bėgu ir padedu kitiems“.

Pažintinė diena ugdymo įstaigoje baigėsi mokinių ir mokytojų pokalbiu prie puodelio arbatos diskutuojant apie pagalbą tiems, kam jos reikia. Mūsų maža bendruomenė kiek galėdama padėjo tiems, ką slegia bėdos. Gera, kad mokyklos-darželio ugdytiniai, tėvai ir visa mokyklos-darželio bendruomenė vis dažniau ir tvirčiau supranta, kad socialinis jautrumas yra išugdoma savybė, kurią įgiję galime suteikti nuoširdžią pagalbą šalia esantiems, o drauge ir sau patiems – suteikę reikalingą paslaugą kitiems, ir patys jaučiamės pakylėtai. Suaukota 275 eurai.

Socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė

Paskelbta: 2017 m. spalio 3 d.

 

NAUJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS ATIDARYMAS

 

Spalio 3–ąją dieną Šilutės rajono Žemaičių Naumiesčio mokykloje-darželyje atidaryta ketvirtoji ikimokyklinio ugdymo grupė. 

Iškilmingoje atidarymo kalboje mokyklos-darželio direktorė Z. Lydekienė negailėjo padėkos žodžių Šilutės rajono savivaldybės merui V. Laurinaičiui, kuris nuoširdžiai palaikė idėją atidaryti ketvirtąją grupę, dėkojo visiems į renginį susirinkusiems svečiams: Šilutės rajono savivaldybės mero pavaduotojui A. Bekeriui, administracijos direktoriui S. Šepučiui, mero patarėjai I. Murauskienei, Švietimo skyriaus vedėjai B. Tekorienei, Žemaičių Naumiesčio seniūnui V. Stasiuliui, tėveliams. 

Šventės dalyvius sveikino susirinkę svečiai. 

Turbūt labiausiai ugdytiniais džiaugėsi darželio auklėtojos Aurelija ir Sonata. Jų akys spindėjo matydamos išsipuošusius vaikus. O vaikai neatitraukė žvilgsnių nuo auklėtojų rankų, laikančių naujus žaislus. Tai buvo  svečių dovanos vaikams.

Ta proga mažieji susirinkusiems atliko keletą vaikiškų dainelių, ugdytinius ruošė ikimokyklinio ugdymo meno mokytoja D. Svirskaitė. Nuotaikingos melodijos, linksmi žodžiai ir vaikų šypsenos nepaliko nė vieno abejingo šventės dalyvio.

Renginį režisavo ir vedė socialinė pedagogė S. Vilčiauskienė, jai talkino Raudonkepuraitė (Vakarė Vidutytė).

Taigi, šis svarbus įvykis tapo puikia proga šventėje apsilankyti daugeliui svečių. Dėkojame visiems už gražius palinkėjimus ir dovanas mūsų mažiesiems.

Pavaduotoja ugdymui Loreta Vilčauskienė

 

Paskelbta: 2017 m. rugsėjo 26 d.

 

EUROPOS KALBŲ DIENA

 

      Rugsėjo 26 diena yra Europos kalbų diena ir ji pradėta švęsti 2001 metais.

     Šios dienos tikslas - kelti kalbų mokymosi motyvaciją; ugdyti pagarbą gimtajai kalbai bei visoms Europos kalboms; didinti vaikų domėjimąsi kitomis šalimis. Žemaičių Naumiesčio mokykloje-darželyje ir Šylių skyriuje ši diena yra minima kasmet vis kitaip. Mokiniai namuose piešė, gamino įvairių šalių vėliavas; 4 klasių vaikai ruošėsi pasirodymui. Mėgstamiausios šalys, kurias rinkosi pristatyti mokiniai, yra: Prancūzija, Italija ir Didžioji Britanija.

    Rugsėjo 26 dieną aktų salėje 1-4 klasių mokiniai susipažino su 3 Europos šalimis, jų sostinėmis, kultūra, papročiais, klausėsi ir kartu dainavo bei šoko pagal šių šalių dainas. Išmoko pavadinti šių šalių gražiausius žodžius: ,,Ačiū“, ,,Sveiki“, ,,Laisvė“. Europos kalbos dienos paminėjimą užbaigė bendra lietuviška daina  ,,Europos vidury“.

       Pasidžiaugta prasminga diena ir tuo, kad mokytis kalbų gali būti ne tik naudinga, bet ir įdomu.

Anglų kalbos mokytoja Živilė Rupainienė

Paskelbta: 2017 m. rugsėjo 18 d.

 

PROJEKTO „NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ PLĖTRA“ ANTROJI IŠVYKA

 

Rugsėjo 15 d. Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio 1–4 klasių mokiniai vyko į  kultūrinės-meninės krypties edukacinę programą „Nepažintoji baltų kultūra“, kuri buvo organizuota  Kalvystės muziejuje Klaipėdoje.

Mokiniai susipažino su restauratoriaus ir juvelyro profesija, su baltų papuošalais. Edukacinės programos metu lektorius papasakojo apie deimantus ir kitus brangiuosius akmenis bei paaiškino brangakmenių apdirbimo technologiją.

Edukacinės programos praktinėje dalyje mokiniai turėjo puikią galimybę patys nusišlifuoti žalvarinius žiedelius, kurie vėliau buvo jiems padovanoti.

Mokiniai turėjo galimybę geriau pažinti Lietuvos kultūrinį paveldą ir ugdytis gebėjimą mokytis menų.   

Socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė

ŠVENTINIS RYTMETIS „VERČIU LAPELĮ KALENDORIAUS IR IŠGIRSTU RUGSĖJO 1 - OJI“

 

Lietuvos mokymo įstaigose rugsėjo 1 - oji yra švenčiama kaip naujųjų mokslo metų pradžia. Šią dieną pirmaklasiai pirmą kartą atėjo į mokyklą. Šventė prasidėjo Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje. Po to visi susirinko į mokyklos-darželio kiemą. Mokiniai deklamavo eiles, dainavo daineles. Renginį vedė socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė.

Šylių skyriuje šventę organizavo mokytojos Aldona Jonikaitienė ir Simona Jakštienė.