Naujienos

Atnaujinta: 2021 m. lapkričio 19 d.

 

INFORMACIJA DĖL KAUKIŲ DĖVĖJIMO

 

2021 m. lapkričio 18 d. Nr. V-2621 spendimas

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimą Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“:

1.1. Pakeičiu 1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.1. Kad mokiniai, ugdomi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, ir kiti vyresni nei 6 metų asmenys švietimo įstaigoje uždarose patalpose dėvėtų medicinines veido kaukes arba respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti asmenims sportuojant, veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu, taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį). Jei darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl vykdomos veiklos pobūdžio (pvz. darbas su klausos negalią turinčiais asmenimis), gali būti naudojamos kitos riziką mažinančios priemonės (pvz., veido skydeliai).“

1.2. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

„3. Įpareigoti mokinius, ugdomus pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, ir kitus vyresnius nei 6 metų asmenis švietimo įstaigoje uždarose patalpose dėvėti kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti asmenims sportuojant, veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu, taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį).“

2. N u s t a t a u, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. gruodžio 1 d.  

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                 Arūnas Dulkys

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8b8b9f3248b011eca442ce6d759419702021 m. lapkričio 12 d. Nr. V-2561 sprendimas

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimą Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ ir 1.2 papunktį išdėstau taip:

„1.2. Kad visi vyresni nei 6 metų asmenys ugdymo paslaugų teikimo vietoje uždarose patalpose dėvėtų medicinines veido kaukes arba respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, jiems esant ugdymo įstaigoje, kitiems asmenims veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu, taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį). Jei darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl vykdomos veiklos pobūdžio (pvz. darbas su klausos negalią turinčiais asmenimis), gali būti naudojamos kitos riziką mažinančios priemonės (pvz., veido skydeliai).“

2. N u s t a t a u, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. lapkričio 15 d.

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                  Arūnas Dulkys

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0644df1243f811eca8a1caec3ec4b244


 

2021 m. lapkričio 12 d. Nr. V-2560 sprendimas

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimą Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ ir 1.1 papunktį išdėstau taip:

„1.1. Kad visi vyresni nei 6 metų asmenys užsiėmimų, stovyklų organizavimo vietose uždarose patalpose dėvėtų medicinines veido kaukes arba respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti asmenims, kai jie sportuoja, veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu, taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį). Jei darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl vykdomos veiklos pobūdžio (pvz. darbas su klausos negalią turinčiais asmenimis), gali būti naudojamos kitos riziką mažinančios priemonės (pvz., veido skydeliai).“

2. N u s t a t a u, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. lapkričio 15 d. 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                  Arūnas Dulkys

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/02b9e39243f811eca8a1caec3ec4b244 

Paskelbta: 2021 m. lapkričio 19 d.

 

PRADINUKŲ TOLERANCIJOS MIESTAS

 

Lapkritį mes visi laukiame Tarptautinės tolerancijos dienos. Kai lapkričio 16-oji, Tolerancijos diena, ateina, ypač norisi sužinoti, kas šiais, 2021-aisiais, bus tolerancijos simbolis. Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – Tolerancijos miestas!

Klasės valandėlėse su pradinukais aiškinomės ir analizavome žodžio „tolerancija“ reikšmę. Aptarėme su mokiniais, ar gyvename tolerantiškoje visuomenėje, ar klasėje su draugais elgiamės tolerantiškai. Valandėlės praktinė dalis buvo nuspalvinti tolerancijos namą, kuriame vaikas norėtų ar svajotų gyventi. Įvairiaspalviai mažesni ar didesni tolerancijos nameliai buvo „pastatyti“ ir įsikūrė mokyklos-darželio laiptinėse, taip sukurdami Tolerancijos miestą.  

Ikimokyklinio ugdymo grupėse pedagogės mažiesiems ugdytiniams paaiškino, kas tas sudėtingai ištariamas žodis „tolerancija“. Kuo anksčiau mažieji supras ir žinos šio žodžio reikšmę, tuo daugiau tolerancijos bus mūsų visuomenėje. Ugdytinių nuspalvinti nameliai taip pat rado vietas bendrame Tolerancijos mieste.

Norėtųsi tikėti, kad mažųjų naumiestiškių sukurtas Tolerancijos miestas yra pilnas tolerancijos pavyzdžių, kupinas svajonių, gyvas skirtingų geranoriškų, padedančių, besišypsančių žmonių.

Ačiū fotografei Jolantai Trakšelienei.

Socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė

Paskelbta: 2021 m. lapkričio 17 d.

 

PRAKTINIŲ STUDIJŲ DIENA ANTROKAMS

 

Norėdami sužinoti, kaip atsirado knygos, antrokai išvyko į edukaciją Šilutės H. Šojaus dvare-muziejuje. Čia jie ne tik išgirdo apie mazgaraštį, pergamentą, juos pamatė ir apžiūrėjo, bet ir patys pabandė rašyti ant molinių ir vaškinių lentelių. Mokėsi ,,parašyti“ hieroglifais savo vardą, patikėkite, tai tikrai nelengva užduotis! Smagiausia buvo su draugu rinkti senos, rankinės spausdinimo mašinos raides, jungti jas į žodžius. Raidės neįprastos, parašytos ant mažų švininių plokštelių, bet pavyko surinkti bei užrašyti net po šešis, aštuonis ar net dvylika žodžių. O daugiausia žodžių surinkę vaikai gavo po apdovanojimą – knygutę. Edukacijos pabaigoje kiekvienas pabandė pasigaminti popieriaus, tiksliau, pasemi vandenį ir pamatai, kad rėčio dugne – baltutėlis popierius.

Grįžus  praktinių studijų diena tęsėsi Šilutės F. Bajoraičio bibliotekos Ž. Naumiesčio filiale. Čia vaikų laukė bibliotekininkės, kurios antrokams įteikė tikrus, šviežutėlius skaitytojų pažymėjimus. Vaikai nekantraudami išsirinko knygutes ir stojo eilėn, kad knygutes užrašytų į jų korteles. Aišku, dabar viskas skaitmenizuota, ir ilgai laukti nereikėjo. Pažadėję, kad greitai vėl apsilankys, išdidūs naujieji skaitytojai grįžo į mokyklą skaityti savo išsirinktų knygų.

Mokytoja Sonata Lidžiuvienė

Paskelbta: 2021 m. lapkričio 17 d.

 

 „Tėvų linija" - nemokama psichologinė pagalba tėvams telefonu 8 800 900 12

 


https://bit.ly/3Dkjc2Z

https://www.facebook.com/PVC.lt/posts/5187219621304801
 


 

Paskelbta: 2021 m. lapkričio 11 d.

 

PASAKŲ RINKINYS „LAIMĖ“ UŽVERSTAS

 

Pasakos iš metodinio rinkinio „Laimė“ išpasakotos Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio ugdytiniams. Bet užversti tik rinkinio lapai, o kiek neliestų, nevartytų pasakų knygų dar liko bibliotekose. Kiek daug pasakų slepiasi ir laukia savo skaitytojo. Pasakos lūkuriuoja  vaikų, kurie smalsūs ar nori išmokti puikiai skaityti. Laukia, kol vaikai jas paims į rankas.

Dėkinga sumanymo „Pasakos augimui. Asmenybės ugdymo užsiėmimai“ iniciatyvos „Pasakų iššūkis 2021“ autorei ir organizatorei Akvilei Sadauskienei ir partnerei Prienų švietimo pagalbos tarnybai už galimybę išgyventi įvairias emocijas skaitant ir klausantis pasakų. Džiaugiuosi mokyklos-darželio priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniais, kad jie įdomūs, protingi, stebinantys savo klausimais. Už palaikymą, gerą nuotaiką, puikiai užfiksuotas iniciatyvos akimirkas dėkoju mokytojai Aurelijai Razmienei ir auklytei Ilonai Milerienei.

Turėjome pasakų pilną pintinę, visas jas perskaitėme, išdalijome, kitas pasilikome savo širdyse. Turiu viltį, kad vaikai eis ieškoti naujų pasakų – sutiks senas pasakas, keliaujančias po pasaulį nuo neatmenamų laikų ir pastebės naujai atsiradusias pasakas, dar kvepiančias leidyklų dažais.   

 #PasakųIššūkis2021

Socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė

Paskelbta: 2021 m. lapkričio 10 d.

 

Dažnai tėvai rudens laukia ne tik su nekantrumu, kad jų atžalos toliau semsis naujų žinių, bet ir su baime, jog jų vaikai dažniau sirgs. Nors ir rudenį susiduriama su didelėmis permainomis: atšalimu, drėgme, stipriu oro temperatūros pasikeitimu, sergančiais aplinkiniais žmonėmis, tačiau tai puikus metas stiprinti savo sveikatą ir pasiruošti žiemai. Judrumas, fizinė veikla turi teigiamos įtakos sveikatos stiprinimui, kadangi judėdami vaikai treniruoja kvėpavimo, širdies ir kraujagyslių termoreguliacijos sistemas, tampa atsparesni šalto oro bei mikrobų poveikiui. Tokiu būdu vaiko organizmas yra grūdinamas, o ir vaikas jaučiasi laimingas užsiimdamas mėgiama veikla, pvz.: lakstydamas, šokinėdamas, vaikščiodamas, žaidžiant įvairius žaidimus ir kt.

Rudenį mes turime priklaupę įvairiausių gėrybių, todėl nepamirškite pilnagrūdes košes pagardinti moliūgu, riešutais, obuoliais ar kitomis rudeniškomis gėrybėmis. Taip pat nepamirškite, jog vaikams reikalingos ir daržovės, jų reikėtų valgyti kuo daugiau ir kuo įvairesnių, kad būtų galima iš jų gauti kuo įvairesnių naudingųjų medžiagų. Atvėsus orams vaikams pasiūlykite gerti natūralių žolelių arbatas – raudonėlio, melisos, mėtos, ramunėlės ir kt.

Taip pat svarbu nepamiršti ir rankų higienos, kuri užtikrina mūsų saugumą nuo įvairiausių nepageidaujamų mikrobų. Rankas reikėtų plauti naudojant rankų higienos judesius ir su muilu. Nusiplovus ir nusausinus rankas, rekomenduojama jas ir dezinfekuoti lygiai tais pačiais judesiais, kuriuos naudojote rankas plaunant.

Būkite budrūs ir stipria sveikata pasitikite artėjančią žiemą!

Visuomenės sveikatos specialistė

Simona Lešinskienė


 

Paskelbta: 2021 m. spalio 29 d.

 

PASAKOS NIEKAD NESIBAIGIA

 

            Pasakos iš metodinio rinkinio „Laimė“ toliau sekamos Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio ugdytiniams. Taip tęsiasi sumanymo „Pasakos augimui. Asmenybės ugdymo užsiėmimai“ iniciatyva „Pasakų iššūkis 2021“ (autorė ir organizatorė Akvilė Sadauskienė, partnerė Prienų švietimo pagalbos tarnyba).

Pasaka seka kitą pasaką. Vaikai ne tik klausėsi pasakos „Kaip kiškis avelę išgelbėjo“, bet patys tapo tos pasakos veikėjais ir išdrįso inscenizuoti pasakos siužetą. Labiausiai pasisekė tiems, kurie vaidino aveles, nes jie pasipuošė personažų dtrabužiais. Išklausę pasaką, vaikai kalbėjosi apie pažadus ir jų laikymąsi. Smalsiausieji uždavė klausimų.

Kitos dienos pasaka buvo „Motina ir sūnus“. Vaikai klausėsi pasakos įsikūrę gražioje teatralizuotoje scenoje (mokytoja Vanda Pocienė) ir pasipuošę rudens daržovių personažais (mokytoja Aurelija Razmienė ir mokytojos padėjėja Ilona Milerienė). Sekant pasakos siužetas vis buvo sustabdomas, ir vaikai patys turėjo pateikti tolesnį „pasakos posūkį“, jiems tai puikiai sekėsi.

Vaikai nenusivylė pasaka, jų veidai šypsojosi, emocijos buvo teigiamos. O, matyt, į klausimą „Ar reik, aš tau pasaką paseksiu“ visi būtų atsakę „Reik“.

Socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė

 

 #PasakųIššūkis2021

 

 

Paskelbta: 2021 m. spalio 29 d.

 

SPORTO DIENA

 

Spalio 29 dieną  mokyklos - darželio pradinių klasių mokiniai skyrė aktyviai veiklai ir sportui. Pažintinę dieną - sporto dieną mokiniai mokėsi rytinės mankštos pratimų su muzika, aptarė animacinį filmą „Pažadas sveikatai“, diskutavo apie sporto  ir sveiko gyvenimo būdo naudą žmogui, domėjosi įvairiomis  sporto šakomis, žaidė mėgstamus žaidimus. Trečiokų ir ketvirtokų komandos išbandė jėgas ir sportinį meistriškumą kvadrato varžybose. Pirmokai bei antrokai varžėsi estafečių rungtyse. Piešiniais ir plakatais pradinukai kvietė netingėti, pajudėti, kuo daugiau sportuoti ir tuo mėgautis. 

Linkime pradinių klasių mokiniams ir visai bendruomenei kuo daugiau laiko skirti sportui ir  aktyviam laisvalaikiui.

                                                                                                           Pradinio ugdymo mokytojos

Paskelbta: 2021 m. spalio 28 d.

 

„KARALIUS“ - MOLIŪGAS

 

Šią savaitę su „Nykštukų“ grupės vaikučiais kalbėjome apie daržo „karalių“- moliūgą. Matavome, lyginome dydį, formą, skanavome, net ir estafetę pravedėm, pasirodo yra ką veikt norint parident tokį milžiną. Išsiaiškinome, kad tai labai sveika daržovė. Labai daug emocijų sukėlė tapymas ant moliūgo, vaikai bandė kaip mokėjo piešti akytes, nosytę..., niekaip nenorėjo baigti tokios smagios veiklos. O pavalgę sočius pietus, skanavome moliūgų, obuolių ir kivių kokteilį. Norim labai padėkoti Leilos ir Armando mamytėms už atneštus moliūgus.

Mokytoja Rita Norinkevičienė

Paskelbta: 2021 m. spalio 27 d.

 

ANTROKAI KELIAUJA RAIDŽIŲ IR ŽODŽIŲ KELIAIS

 

                      Antrokai jau noriai keliauja raidžių, žodžių ir knygų keliais. Todėl šį trečiadienį išsiruošė ir „ekspediciją“ – į Šilutės H. Šojaus dvarą-muziejų, išsiaiškinti, kaip žmonės vieni kitiems perduodavo žinias seniau. O čia jų laukė labai maloni ponia, kuri pasiūlė pakeliauti „Senojo pašto keliais“. Vaikai sužinojo, kad žmonės laiškus siuntė ir buteliuose, ir balandžiai nunešdavo žinutes, paskui atsirado laivai, karietos su arkliais, traukiniai, dirižabliai... Bet smagiausia, kad paštą persiųsdavo net patrankų sviediniai! Praktinėje dalyje antrokai gotišku šriftu užrašė savo vardo raidę, po to rašė žinutę pasirinktam žmogui, dėjo atvirutę į voką, užklijavo, užrašė savo ir adresato adresą, klijavo pašto ženklą, ant jo patys uždėjo pašto antspaudą. Išsiaiškinę, kaip užklijuoti voką, užantspaudavo dar ir vaškiniu antspaudu, kuris, pasirodo, anais laikais ne antspaudu, o vaizdeliu vadinosi. Atlikę tokią sudėtingą užduotį, kurią įvykdyti padėjo ir socialinės pedagogė Sonata Vilčiauskienė, antrokai, kaip tikri laiškanešiai, laiškus išvežė atiduoti adresatams.

Mokytoja Sonata Lidžiuvienė

                           Paskelbta: 2021 m. spalio 27 d.

 

„MES ATVERSIM PASAKOS DURIS“

 

Pasakėle, atkeliauk

Nieko tu ilgai nelauk!

Mes vaikučiai dar maži

Laukiam nuotykių visi.

 

Šiais žodžiais, spalio dvidešimt septintosios rytą, mokyklos-darželio bibliotekininkė Vanda Pocienė ir muzikos mokytoja Dalia Svirskaitė pakvietė ikimokyklinio ugdymo grupės  ugdytinius dalyvauti šventinio rytmečio renginyje „Mes atversim pasakos duris.“

Šioje veikloje stengėmės sieti kalbą ir meninį ugdymą, nes tiek kalba, tiek menas – palankiausi vaikų minčių, jausmų, vaizduotės raiškai.
Vaikai labai mėgsta klausytis sekamų pasakų, patys bando sekti, inscenizuoti. „Bitučių“ grupės vaikučiai visiems susirinkusiems su muzikiniais intarpais vaidino pasaką „Varliukas su skėčiu“ (mokytoja Renata Mickevičiutė). Žiūrovams netrūko gerų emocijų žiūrint pasaką. Padėkoję  plojimais mažiesiems aktoriams, vėl į sceną buvo pakviesti priešmokyklinio ugdymo grupės „Gudručiai“ ugdytiniai parodė  pasaką „Kas darže svarbiausias?“ (mokytoja Aurelija Razmienė). Po šių pasirodymų vaikai stebėjo ir atpažino ekrane rodomus pasakų ar filmukų personažus, klausėsi pasakų ištraukų. Šventinį rytmetį užbaigėme klausydami dainelių apie daržoves ir ūkio gyvūnus.

Vaikai dar labiau susidomėjo pasakomis, knygelėmis, tapo drąsesni vaidindami, kūrybiškesni ir draugiškesni.

Nuoširdų Ačiū tariame tėveliams už bendradarbiavimą su ikimokyklinių grupių mokytojomis ruošiantis renginiui, įgyvendinant vaikų lūkesčius, norus tapti pasirinktais pasakų personažais. Ačiū už spalvingus rūbelius.

                      Bibliotekininkė Vanda Pocienė ir muzikos mokytoja Dalia Svirskaitė.

 

 

Paskelbta: 2021 m. spalio 26 d.

 

„SVEIKAS KAIP RIDIKAS"

 

Boružiukų grupės vaikai aiškinosi, ką reikia daryti, kad būtume sveiki. Išsiaiškino, kad reikia sportuoti ir valgyti daug vaisių bei daržovių. Vaikai skaičiavo, matavo, lygino, diskutavo, samprotavo kur auga vaisiai, o kur daržovės. Susipažino kokių vitaminų turi tam tikros daržovės, vaisiai. Vaikai bendraudami ir bendradarbiaudami susiskirstė „pareigomis“ kas ką atliks, tuomet gaminosi sau tikrą sveikuolišką įvairių vitaminų praturtintą vaisių ir daržovių sulčių kokteilį, o po sunkaus darbo mėgavosi juo.

Mokytoja Monika Lešinskytė

Paskelbta: 2021 m. spalio 26 d.

 

„BALIONAS RAKETA“

 

STEAM klasė virto tikru voratinkliu. Vaikai gamino „Balioną raketą". Mokėsi Niutono dėsnio, kad kiekvienas veiksmas susideda iš veiksmo ir atoveiksmio. Stebėjo ir darė išvadas, ar balionas virvute greičiau pakyla į viršų, ar nusileidžia į apačią. Kai kuriems vaikams buvo iššūkis pripūsti balioną, užrišti virvutę, bet su draugų pagalba viskas pavyko!

Mokytoja Simona Jakštienė

Paskelbta: 2021 m. spalio 26 d.

 

„TARP ŽVAKELIŲ IR ŽVAIGŽDELIŲ“

 

PUG ugdytiniai šią savaitę domisi Vėlinių šventės papročiais ir tradicijomis.

Vaikai susipažino su vaško savybėmis, gebėjo pasinaudoti  kurdami darbelius. 

Mokytoja Aurelija Razmienė

Paskelbta: 2021 m. spalio 26 d.

 

POPIETĖ „SKAITAU IR PADEDU DRAUGUI“

 

Disleksijos pažinimo banga ritasi per pasaulį. Ši banga neaplenkė ir mūsų mokyklos - darželio. Kalbėti ir šviesti visuomenę apie skaitymo ir rašymo sutrikimą, su kuriuo gyvena apie 10 procentų žmonių, yra būtina. Logopedė-specialioji pedagogė Genovaitė Mockienė paruošė stendą, kuriame pateikta medžiaga skirta supažindinti mokinius, mokyklos bendruomenę su disleksijos požymiais, sunkumais, jų įveikimo galimybėmis, pagalbos mokiniui svarba.

Spalio 22d. kartu su mokytoja Sonata Lidžiuviene pakvietė antrokus į  popietę „Skaitau ir padedu draugui“. Mokiniai noriai dalijosi savo patirtimi, kokia buvo skaitymo pradžia, kas padėjo įveikti sunkumus. Vaikai siūlė, kaip gali padėti draugui, kuris susiduria su rašymo ir skaitymo sunkumais. Vieni kitus drąsino nebijoti prašyti pagalbos klasės draugo, mokytojo ar šeimos nario. Antrokai noriai atliko užduotis, stengėsi padėti vienas kitam perskaityti „judantį tekstą“. Įveikus užduotį, mokiniams reikėjo nuspalvinti ryškiomis spalvomis (žalia, raudona) obuoliukus, spalvomis, kurių nebijotų rasti savo rašto darbuose, tačiau jos verstų susimąstyti ir ieškoti pagalbos supančioje aplinkoje.

Pažinę šiuos vaikus, kuriuos disleksija skatina ieškoti kitokių būdų skaityti ir mokytis, neabejotinai norėsime juos palaikyti ir padėti.

Logopedė-specialioji pedagogė Genovaitė Mockienė ir mokytoja Sonata Lidžiuvienė

Paskelbta: 2021 m. spalio 22 d.

 

„AŠ BĖGU Į KIEMĄ...“ 

 

Mažiausi - „Nykštukų" grupės vaikučiai turėjo daug rudeniškos veiklos. Iš gamtinės medžiagos gamino „Girinukus", lavino pirštukus bandydami karpyti rudeninius lapus. Kalbėjome apie rūbelius, aiškinamės, kokie nešiojami rudenį, bandėme prisiminti rūbelių pavadinimus, turtinome žodyną naujais žodžiais. Daug emocijų sukėlė drabužėlių siuntinukas. Apžiūrėję jį vaikai nustebo, kad ryte paliktus drabužėlius rado siuntinuke. O su kokia meile vaikučiai „siuvo“ taškuotas sukneles mamytėms... Pasirinkę popierines lėlytes, aprengę jas atitinkamais drabužiais (tai buvo taip pat didžiulis iššūkis), keliavome pas katytę Lolą į svečius. Smagus tas ruduo, daug ką galima nuveikti.

 

Video

Mokytoja Rita Norinkevičienė

Paskelbta: 2021 m. spalio 25 d.

 

TARPTAUTINĖ ANGLŲ KALBOS OLIMPIADA ,,KINGS“

 

Šiais mokslo metais mokinių, dalyvaujančių tarptautinėje anglų kalbos olimpiadoje ,,KINGS“, būrys pagausėjo. Mokiniai išbandė savo jėgas kvalifikaciniame olimpiados etape, kur parodė aukščiausią žinių lygį ir visi pateko į finalą.

Nekantriai laukiame rezultatų, kurie bus paskelbti  lapkričio pabaigoje.

Anglų kalbos mokytoja  Živilė Rupainienė

Paskelbta: 2021 m. spalio 22 d.

 

TIRIAMOJI - PAŽINTINĖ VEIKLA „VISKAS APIE PIENĄ“

 

„Bitučių“ grupėje vyko tiriamoji - pažintinė veikla „Viskas apie pieną“. Sužinojo, iš kur atsiranda pienas, ką iš jo gamina, kuo naudingas. Užrištomis akimis ragavo produktus pagamintus iš pieno, juos įvardijo. Patys gamino varškę. Visi dalyvavo gamybos procese. Sužinojo, kaip ji daroma. Savo varškytę palygino su pirktine. Tai vaikams paliko didelį įspūdį, apie tai pasakojo savo tėveliams, kitiems draugams.

Ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo mokytoja Renata Mickevičiutė

Paskelbta: 2021 m. spalio 19 d.

 

„DARŽO IR SODO GĖRYBĖS“

 

Ruduo – turtingiausias metų laikas. Sodai pilni obuolių, darže gausu daržovių. Vaikai tyrinėjo į grupę atsineštus vaisius ir daržoves. Susipažino su morkos ir kopūsto sandara, svėrė, matavo, ragavo, skaičiavo, mokėsi raugti kopūstus.

Pati smagiausia veiklos dalis – daržovių skutimas. Išrinko skaniausią, ilgiausią, sunkiausią rudens gėrybę.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Dalia Neimantienė

Paskelbta: 2021 m. spalio 19 d.

 

PATYRIMINĖ VEIKLA

 

„Bitučių“ grupės vaikučiai aplankė mūsų Žaliąjį kalną. Vaikai apžiūrėjo medžius, prisiminė medžio dalis, pirštukais, delniukais "glostė " kamieną. Su virvute matavo jų plotį, išrinko patį storiausią medį. Tarp visų medžių rado jau žinomus, pažįstamus medžius. Rinko margaspalvius lapus ir vėrė lapų vėrinius, kuriais papuošė grupės aikštelę. Vaikai įgijo svarbių žinių apie gamtos pokyčius įvairiais metų laikais, apie medžių svarbą žmogaus gyvenime. Įspūdžius perteikė per savo darbelius.

Mokytoja Renata Mickevičiutė

Paskelbta: 2021 m. spalio 19 d.

 

PRAKTINIŲ STUDIJŲ DIENA RUSNĖJE

 

Spalio 19 d. ketvirtos klasės mokiniai vyko į lankytojų centrą Nemuno deltos regioninį parką. Šio regioninio parko darbuotoja pristatė visą NDRP veiklą, supažindino su retais ir įdomiais paukščiais, gyvenančiais Rusnės saloje, mokiniai turėjo galimybę apžiūrėti Rusnės salą iš paukščio skrydžio, statė dėlionę, žaidė žaidimus.

Ekskursijos pabaigoje mokiniai turėjo galimybę įsigyti įvairiausios atributikos apie Rusnės salą.

Grįžę į mokyklą mokiniai dalijosi įspūdžiais patirtais kelionės metu.

Mokytojos Žaneta Danienė ir Živilė Rupainienė

Didelės rizikos kontaktas su užsikrėtusiuoju COVID-19 ugdymo įstaigoje - ALGORITMAI

Paskelbta: 2021 m. spalio 14 d.

 

Pajutę peršalimo simptomus likime namie

 

Per gripo sezoną, kurio metu stebimas sergamumo gripu ir kitomis ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (toliau – ŪVKTI) pakilimas, sulaukiama pranešimų, kad vaikai ugdymo procese dalyvauja turėdami ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių. Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), siekdama sustabdyti COVID-19 ligos plitimą ir saugoti vaikų sveikatą, atkreipia tėvų ir ugdytojų dėmesį, kad vaikai, turintys ŪVKTI simptomų, neturi vykti  į ugdymo įstaigas. Primenama, kodėl tai yra svarbu.

 

Esant ekstremaliajai situacijai dėl COVID-19 ligos ir atėjus gripo sezonui svarbu, kad kontaktiniame ugdyme dalyvautų vaikai be ŪVKTI požymių, pvz., karščiavimo, kosulio, pasunkėjusio kvėpavimo ir pan.  Kai kurie tėvai nelaiko peršalimo liga, tačiau toks jų požiūris gali padėti infekcijai plisti bendruomenėje.

 

Ugdymo įstaigose dėl didelio vaikų skaičiaus ir vaikų bendravimo ypatumų yra palanki terpė plisti ir COVID-19 virusui. Pastarąjį mėnesį koronaviruso protrūkių daugiausiai fiksuojama ugdymo įstaigose, tačiau bendromis ugdymo įstaigų bendruomenių, tėvų ir visuomenės sveikatos specialistų pastangomis protrūkiai greitai suvaldomi ir jie pasibaigia apimdami mažesnį nei kituose sektoriuose užsikrėtusiųjų skaičių.

 

SAM primena, kad darželiai ir mokyklos prie įėjimo į ugdymo įstaigą tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams ir kitiems asmenims turi pateikti informaciją apie draudimą ugdyme dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia ŪVKTI požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

 

Vaikai, kuriems pasireiškia ŪVKTI požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) į ugdymo įstaigą ar kitas žmonių susibūrimo vietas neturi būti vedami. Tais atvejais, kai vaikui pasireiškia ŪVKTI požymiai ir tėvams (globėjams, rūpintojams) kyla abejonių, ar tikrai vaikas esamos sveikatos būklės gali eiti į ugdymo įstaigą nekeldamas pavojaus užkrėsti savo grupės, klasės draugų, rekomenduojama registruoti vaiką pasitikrinti (atliekant COVID-19 testą) dėl COVID-19 ligos karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt. Dėl tolesnės vaiko sveikatos priežiūros rekomenduojama konsultuotis su šeimos gydytoju. Vaikų, turinčių pagal amžių teisę į skiepą (virš 12 m. amžiaus), tėvai raginami apsaugoti vaikus nuo klastingo viruso ir juos paskiepyti.

 

Teisės aktai, reglamentuojantys vaikų ugdymo procesą esant ekstremaliajai situacijai: 

 

Sprendimas dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

Sprendimas dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

 

 

OV sprendimas DĖL INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO ŠVIETIMO TEIKĖJUOSE, ĮGYVENDINANČIUOSE PRIEŠMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, SKELBIMO TVARKOS

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e03271002b2111ec99bbc1b08701c7f8

https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/ugdymo-istaigos-gales-spresti-kada-sustabdyti-kontaktini-ugdyma-del-infekcijos-isplitimo-rizikos

 

Paskelbta: 2021 m. spalio 15 d.

 

STEAM VEIKLA

 

STEAM būrelio metu vaikai gamindami šviečiančius „Pabaisiukus“ parodė savo kūrybiškumą, kruopštumą ir mąstymą. Sužinojo, kaip veikia srovės grandinė, aptarė tykančius pavokus. Darbas buvo labai sunkus ir įdomus, o rezultatas nudžiugino kiekvieną.

Mokytoja Simona Jakštienė

Paskelbta: 2021 m. spalio 15 d.

 

IŠVYKA

 

„Gudručių“ grupės vaikai ėjo į Žaliakalnį įtvirtinti įgytas žinias apie medžius. Sužinojo kokie yra lapuočiai medžiai, o kokie spygliuočiai, kuo skiriasi eglės ir pušies spygliai. Grožėjosi rudens spalvų įvairove gamtoje, stebėjo ant medžių augančias samanas, ieškojo panašumų ir skirtumų didelėje lapų įvairovėje, tyrinėjo jų sandarą. Pakeliui aplankė Šusties upelį, sužinojo, kur miestelyje yra „Knygų mainų namelis“ ir kokia jo paskirtis. Vaikai grįžo pilni įspūdžių, kuriuos perteikė savo piešiniuose.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Aurelija Razmienė

Paskelbta: 2021 m. spalio 15 d.

 

PROJEKTAS „PILNAS KREPŠYS RUDENS GĖRYBIŲ“

 

Spalio 11-15 dienomis pradinukai vykdė  projektą „Pilnas krepšys rudens gėrybių“.         

Projektas prasidėjo paroda „Rudens išdaigos“. Padedami tėvelių mokiniai gamino darbelius iš rudens gėrybių. Akį džiugino linksmi, išradingi ir kūrybiški personažai, įvairios rudeninės puokštės. 

Anglų kalbos mokytoja  supažindino 2-3 klasių mokinius su angliškais vaisių ir daržovių pavadinimais, atliko įvairias užduotis, sprendė kryžiažodžius, žaidė žaidimus.

Sekančią projekto dieną pradinių klasių mokiniai  stebėjo gamtą,  rudens požymius. Vėliau gamtos grožį kūrybiškai perteikė savo piešiniuose. Mokyklą papuošė dar viena paroda „Rudens spalvos“.

Mokyklos kieme buvo organizuojamos  linksmosios estafetės su rudens gėrybėmis. Vaikai rideno , nešė moliūgus, lapus ir rinko kaštonus.  Aktyviai ir smagiai leido laiką kartu su draugais.

Paskutinę projekto dieną vyko viktorina ir popietė „Dėdė derlius mus vaišina“. Vaikai atsinešė įvairių rudens gėrybių, suruošė vaišių stalą, atsakinėjo į viktorinos klausimus.

Projektą organizavo pradinio ugdymo mokytojos: Daiva Jokubaitienė, Simona Jakštienė, Sonata Lidžiuvienė, Rita Judžentienė, Žaneta Danienė, anglų kalbos mokytoja Živilė Rupainienė.

 

1-4 klasių mokinių darbelių „Rudens gėrybių paroda“


 

 

Paskelbta: 2021 m. spalio 15 d.

 

PASVEIKINTOS BOSĖS

 

Spalio 16 d. kalendoriaus lapelis primena, kad yra Tarptautinė boso diena. Išvakarėse, artėjant savaitgaliui, Žemaičių Naumiesčio mokykloje-darželyje pasveikinti įstaigos vadovai – direktorė Zofija Lydekienė, pavaduotoja ugdymui Loreta Vilčauskienė ir ūkvedė Birutė Žymančienė.

Vadovams palinkėta išlikti suprantantiems, kūrybingiems, lankstiems... Darbuotojai pažadėjo, kad niekad ir niekam savo bosų neatiduos ir nepaskolins. 

Socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė

Paskelbta: 2021 m. spalio 12 d.

 

„PASAKŲ IŠŠŪKIS 2021“ TĘSIASI

 

Pasakos iš metodinio rinkinio „Laimė“ toliau sekamos Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio ugdytiniams. Taip tęsiasi sumanymo  „Pasakos augimui. Asmenybės ugdymo užsiėmimai“ iniciatyva „Pasakų iššūkis 2021“ (autorė ir organizatorė Akvilė Sadauskienė, partnerė Prienų švietimo pagalbos tarnyba).

Pasakos nesirenka laiko ir vietos – jos sekamos lauke ir grupėje. Pasakų klausomasi atsisėdus, atsigulus, stovint. Pasekus pasaką „Slyvos ir šiukšlės“ vaikams buvo pateikta užduotis įteikiant didelį šiukšlių maišą – visą savaitę rinkti grupėje šiukšles ir aptarti, ar moka vaikai gyventi švariai ir tvariai.

Nutarus sekti pasaką „Plepus vėžlys“ į pagalbą pasitelkti netgi trys vėžliukai. Klausantis pasakos jie keliavo vaikams iš rankų į rankas. Patys vaikai vaidino žąsis, skrido į tolimus kraštus pasiėmę kartu su savimi vėžliukus. Aktyviausi pasakų klausytojai apdovanoti žąsų auksinėmis plunksnomis.

Vaikams pasakos tik rankute pamojavo ir pažadėjo vėl sugrįžti.

Socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė

 #PasakųIššūkis2021

Paskelbta: 2021 m. spalio 11 d.

 

GEROS SAVIJAUTOS PROGRAMA

 

Mokykloje-darželyje startavo Mokinių geros savijautos programa „Emocijų šokis - šokio-judesio terapijos programa emociniam intelektui ugdyti. Programos ,,Emocijų šokis" metu, pasitelkdami šokio-judesio ir kitos kūrybinės raiškos priemones, vaikai turėjo galimybę susipažinti su pagrindinėmis emocijomis ir jų raiškos būdais. Programa sudaryta iš teorinės ir praktinės dalių: trumpų psichoedukacijų metu vaikai buvo supažindinami su pagrindinėmis emocijomis, o patyriminio mokymosi metu vaikai turėjo progą pažaisti įvairias situacijas, terapinių užduočių metu atpažinti ir suvokti savo emocijas, rasti tinkamus emocijų raiškos būdus, ugdyti pastabumą emocijas atpažinti leidžiantiems kūno pojūčiams. Veiklos buvo atliekamos individualiai, poroje ir grupėje, todėl vaikai galėjo įgyti įgūdžių bendrauti, išmokti reikšti savo nuomonę, būti išgirstam ir išgirstam kitų, taip pat susirasti bendraminčių ir pakelti savivertę. Pagrindinės programoje paliečiamos temos: emocijos - kas jos, kokios ir kam man jų reikia?; džiaugsmas ir nuostaba - ,,nuspalvina” ir praturtina kasdienybę, augina; liūdesys, baimė, nerimas, pasibjaurėjimas - tai mano išmintis ir savisauga; pyktis - tai mano ribos.  Buvo naudojami metodai: šokio-judesio terapijos metodai (Labano judesio sistema, Chase ratas, veidrodinis atspindėjimas, kontaktinė ir individuali improvizacija, kūno skulptūros ir kt.); dailės terapijos metodai (emocijų žemėlapis, kūno žemėlapis, bendras piešinys, simbolinis ir laisvas piešimas); psichoedukacija (teorinis supažindinimas su tema, paskaita, dėstymas); patyriminis mokymasis (darbas poroje ir komandoje, žaidimai ir eksperimentai, situacijų simulacijos); refleksija. 

Paskelbta: 2021 m. spalio 7 d.

 

PRAKTINIŲ SUDIJŲ DIENA

 

Žemaičių Naumiesčio trečiokai (mokytoja Rita Judžentienė) vyko į Šilutės Hugo Šojaus muziejų ir  dalyvavo edukacinėje programoje ,,Senasis pašto kelias“. Tai buvo viena iš praktinių studijų dienų skirtų Laikui. Užsiėmimo metu mokiniai susipažino su pašto atsiradimo istorija, įvairiais siuntimo būdais. Praktinėje dalyje vaikai plunksnakočiu, gotišku šriftu, mokėsi užrašyti tekstą atviruke, puošė laišką siuntimui, užklijavo senuoju pašto ženklu, bei užantspaudavo vaško ir rašalo antspaudais. Patenkinti savo darbu, laiškus vežėsi į namus. Turėjo puikią galimybę išbandyti laiškininko profesiją.

Mokytoja Rita Judžentienė

Paskelbta: 2021 m. spalio 5 d.

 

MOKYTOJŲ DIENAI SKIRTAS ŠVENTINIS RYTMETIS

 

„Mokytoja, esi vienintelė, viskas, kas žemėje gražiausia“, „Mokytoja – švyturys, rodantis kelią einantiems“, „Mokytoja – antra mama, kantri ir rūpestinga“, „Tu esi šventa, kai mus glaudi prie savęs“, „Man Mokytojo vardas – žvaigžde ryškiausia šviečia“ – tai poetų žodžiai, skirti mokytojams.

Spalio 5-oji – Tarptautinė mokytojų diena, paskelbta UNESCO iniciatyva. Kasmet ši diena minima ir mokykloje-darželyje. Šventiniame rytmetyje pradinukai pasveikino visus mokytojus muzikiniu kūriniu (mokytoja Dalia Svirskaitė), o teatro būrelio mokiniai (mokytoja Sonata Vilčiauskienė) padovanojo improvizuotą pamoką. Pedagogėms, kaip ir kasmet, tradiciškai muzikinį kūrinį parengė mokytojos Dalia ir Sonata. Su profesine švente mokytojus sveikino direktorė Zofija Lydekienė ir pavaduotoja ugdymui Loreta Vilčauskienė. Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjos Dainoros Butvydienės padėkomis buvo apdovanotos pedagogės Vanda Pocienė ir Sonata Vilčiauskienė.

Šventiniame rytmetyje nepamiršti ir tylos minute prisiminti Anapilin iškeliavę pedagogai.

Šventės pabaigoje kiekviena pedagogė sulaukė dėmesio – jos apdovanotos ugdymo įstaigos administracijos dovana – vardiniais puodeliais.

Ruduo – po klasės langu, glostomi saulės, gelsta klevai. Tu, Mokytoja, stovi ir tyliai žvelgi į lapais nuklotus takus...

                      Socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė

Paskelbta: 2021 m. spalio 4 d.

 

INICIATYVA  „PASAKŲ IŠŠŪKIS 2021“ MOKYKLOJE-DARŽELYJE

 

Žemaičių Naumiesčio mokykloje-darželyje ruduo prasidėjo su sumanymo  „Pasakos augimui. Asmenybės ugdymo užsiėmimai“ iniciatyva „Pasakų iššūkis 2021“ (autorė ir organizatorė Akvilė Sadauskienė, partnerė Prienų švietimo pagalbos tarnyba). Iniciatyva tęsis  spalio ir lapkričio mėnesiais. Iniciatyvos tikslas – skatinti žodinio kultūros paveldo – liaudies pasakos, kaip ugdymo ir ugdymosi kultūra priemonės, žinomumą, priminti jos svarbą šiuolaikinėje visuomenėje, didinant  pagarbą  protėvių paveldui ir kultūrų  įvairovei. Tai vaikų ugdymas pasakomis. Iniciatyvos metu skaitomos liaudies pasakas, dirbama su ugdytiniais pagal metodinio leidinio „Laimė“ metodiką.

Iniciatyva prasidėjo priešmokyklinio ugdymo grupėje skaitant pasaką „Užburtas malūnas“. Pristačius pasaką vaikams buvo paskirta užduotis nuspalvinti malūnus ir palikta gerų darbų pynė. Paprašyta vaikų daryti gerus darbus, o juos atlikus pynėje surišti savo gerų poelgių ar veiklų mazgą.

 #PasakųIššūkis2021

Socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė

Paskelbta: 2021 m. spalio 1 d.

 

8-OJO SOLIDARUMO BĖGIMO KILOMETRAI NUBĖGTI...  

 

Spalio 1 dienos rytas buvo puikus, saulėtas, nešaltas, lyg užsakytas, kad mokiniai galėtų sklandžiai dalyvauti 8-ojo Solidarumo bėgimo renginyje. Visi, pradedant mažaisiais įstaigos ikimokyklinio ugdymo auklėtiniais ir baigiant pradinių klasių mokiniais, stojo prie starto linijos. Įveikę finišo tiesiąją, laimingi, sušilę jie grįžo į klases. Vaikai įrodė, kad yra puikūs vadybininkai, jie beveik porą savaičių ieškojo rėmėjų, kurie paaukotų už kiekvieną nubėgtą solidarumo atstumą. Šis darbas jiems puikiai sekėsi. Šiais metais, bėgant solidarumo kilometrus, suaukotų aukų dalis bus skirta pozityvios tėvystės programai „Pozityvus auklėjimas kiekvienai dienai“ įgyvendinti Lietuvoje. Kita dalis aukų atiteks negalią turinčių vaikų, gyvenančių Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose, mobilumui didinti. Bus perkami vežimėliai, įtvarai, specialūs batai, protezai ir kitos reikalingos priemonės neįgaliesiems.

Mokiniai ir mokytojai bėgo kartu, suprasdami, kad judėjimas stiprina organizmą, o vaikų ir jų surastų rėmėjų suaukoti pinigai teiks pagalbą sergančiam, skurstančiam, stokojančiam socialinių įgūdžių.

Dėkojame visiems parėmusiems ir palaikiusiems 8-ąjį Solidarumo bėgimą.

#solidarumobegimas2021

Socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė

Paskelbta: 2021 m. rugsėjo 27 d.

 

PASVEIKINTI RAJONO SOCIALINIAI DARBUOTOJAI

 

Rugsėjo 27 d. minima Lietuvos socialinių darbuotojų diena. Tą dieną patys nuoširdžiausi sveikinimai, pagarba atiduodama darbuotojams, kurie padeda žmonėms gyventi. Tai profesija, kuri yra arčiausiai žmogaus.

Mokyklos-darželio vaikai ir mokytojai pasveikino Šilutės rajono socialinius darbuotojus su švente, dėkodami už jų rūpestingumą, gerumą, žmogiškumą.

Socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė

Paskelbta: 2021 m. rugsėjo 24 d.

 

STEAM veikla

 

STEAM veikla tęsiasi. Ugdytiniai sužinojo, kaip pasigaminti „šlykštuką/slime“, padarė išvadą, kad į klijų ir sodos masę įpylus per didelį kiekį kontaktinių lęšių skysčio, šlykštukas pradeda kietėti. Kūrybinės veiklos metu skambėjo juokas, vaikai patyrė daug džiugių emocijų, bendravo, dalijosi įspūdžiais. Mokytoja Simona Jakštienė.

INFORMACIJA TĖVAMS (GLOBĖJAMS)

 

Visi nemokamą maitinimą gaunantys vaikai turi teisę gauti maisto davinius už nelankytas dienas dėl ligos.  Tėvai (globėjai) pateikia prašymą mokyklos-darželio direktoriaus vardu savo klasės mokytojai (galima ir per TAMO dienyną), nurodydami vaiko sirgtą laikotarpį (už laikotarpį nuo rugsėjo 6 d. iki 17 d. prašymus pateikti rugsėjo 23 d., už laikotarpį nuo rugsėjo 20 d. iki rugsėjo 30 d. - rugsėjo 29 d.).

Mokyklos-darželio direktorė

Paskelbta: 2021 m. rugsėjo 23 d.

 

EUROPOS KALBŲ DIENA

 

Rugsėjo 26 dieną visoje Europoje minima Europos kalbų diena, kuria siekiama atkreipti dėmesį į žemyno kalbų įvairovę. Šios dienos tikslas-skatinti toleranciją ir sąmoningumą kitų kalbų ir kultūrų atžvilgiu, gerbti kalbų įvairovę.

Šiais mokslo metais mūsų mokykloje šią dieną paminėjome žaisdami, mokiniai piešė Europos šalių vėliavas, susipažino su Europos šalių sostinėmis, lankytinomis vietomis.

Talkinant mokytojai Žanetai Danienei, 4 klasės mokiniai, Žemaičių Naumiesčio miestelio bibliotekoje dalyvavo viktorinoje ,,Ką žinau apie Europos šalis“. Vaikams labai patiko muzikinė viktorina, kurioje reikėjo atspėti, kokia kalba atliekamos dainos.

Mokiniai džiaugėsi įdomiai praleidę laiką, sužinoję naujų faktų, patyrę malonių akimirkų. Kalbų mokymasis skatina mus mylėti, gerbti, puoselėti, draugauti ir suprasti vieniems kitus.

Anglų kalbos mokytoja Živilė Rupainienė

Paskelbta: 2021 m. rugsėjo 1 d.

 

TĖVELIŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) DĖMESIUI

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ mokiniams siūloma testuotis. Testavimas nebus privalomas, bet rekomenduojamas, kad užkirstume kelią viruso plitimui ir sudarytume sąlygas vaikams mokytis kontaktiniu būdu.

Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. A1-1346 „Dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) įtarimo ar diagnozės testavimo vykdymo Šilutės rajone esančių ugdymo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas bei pirminį profesinį mokymą, tvarkos patvirtinimo“, testavimas vyks savikontrolės tyrimo metodu atliekant greituosius SARS-CoV-2 antigeno testus, kas 3-5 dienas. Testavimą atliks patys mokiniai prieš tai instruktuoti ir prižiūrimi sveikatos specialisto.

 

Jei, testavimo metu, klasės mokiniui bus nustatytas teigiamas testas, su mokinio tėvais susisieks visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje-darželyje ir rekomenduos mokiniui atlikti PGR testą. Kol bus gautas laboratorinio tyrimo dėl COVID-19 ligos atsakymas mokinys į mokyklą eiti negalės. 

Mokiniai, kurie tėvų sprendimu, nesitestuos ir toliau galės dalyvauti kontaktiniame ugdyme.

 

Sutikimą dėl dalyvavimo mokyklos vykdomame testavime COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti prašome pasirašyti  ir perduoti klasės mokytojai.

 

Testavimas vyks rugsėjo 17 d.

Administracija


 

Paskelbta: 2021 m. rugpjūčio 31 d. 

 

MOKYKLOS-DARŽELIO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

(NUO 2021 M. RUGSĖJO 1 D.)

 

Ugdymo procesas organizuojamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d, sprendimu Nr. V- 1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų" ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 25 d, sprendimu Nr. V- 1931 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo".

 

Sveikata ir higiena:

 • visiems bendruomenės nariams nuo rugsėjo 1 d. rekomenduojama dėvėti nosį, burną dengiančias apsaugos priemones uždarose bendrose erdvėse ir pertraukų metu, kai neišlaikomas 2 metrų atstumas;
 • į mokyklą-darželį draudžiama atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz. kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, sloga ir pan.) ar kuriems privaloma izoliacija bei kartu su jais gyvenantiems asmenims izoliacijos laikotarpiu;
 • ugdytiniai, kuriems ugdymo proceso metu pasireikš karščiavimas ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamų ligų požymiai, bus izoliuojami, apie tai informuojant tėvus (globėjus, rūpintojus);
 • mokinių tėvai nedelsdami privalo informuoti klasės mokytoją ir mokyklos-darželio administraciją, jei mokiniui pasireiškė karščiavimas, kiti kvėpavimo ir kitų ligų požymiai, jei ugdytiniui nustatoma Covid-19 ar jis turėjo kontaktą, ar privalo izoliuotis;
 • mokiniai privalo turėti ir naudotis tik savo mokymo priemonėmis, priemonėmis nesidalijama;
 • patalpos, kuriose organizuojamas ugdymas, bus išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu, dažnai liečiami paviršiai bus dezinfekuojami;
 • mokyklos-darželio koridoriuose yra dezinfekcinio skysčio, sanitariniuose mazguose - skysto muilo, vienkartinių rankšluosčių.

Mokinių judėjimas mokykloje-darželyje:

 • 2, 3, 4 klasių mokinių judėjimas nukreiptas taip, kad kad būtų išvengta sankirtų su PUG, 1 klasių ugdytiniais;
 • mokiniai į mokyklą ateina tik per jiems skirtą įėjimą;
 • siekiant užtikrinti saugumą, asmenys, atlydintys/paimantys mokinius, į mokyklą nebus įleidžiami. Esant reikalui, informacija teikiama el. paštu dazmok@gmail.com ir telefonu (8441)59651.

Ugdymo proceso organizavimas:

 • įėjimai į mokyklą-darželį bus atidaryti nuo 7 val.;
 • pamokos prasidės 8 val., baigsis 13.50 val.;
 • neformalus ugdymas vyks klasės arba srauto (pagal įėjimus) principu;
 • klasės mokinių tėvų susirinkimai, individualūs pokalbiai (administracijos atstovų, švietimo pagalbos specialistų, mokytojų) bus organizuojami nuotoliniu būdu arba lauke;
 • švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos klasės arba srauto principu. 

Maitinimas: 

 • maitinimas organizuojamas taip, kad po kiekvienos klasių grupės maitinimo patalpos išvėdinamos ir išvalomos;
 • mokiniai maitinami laikantis šio grafiko: 1 kl. - 10.30 val. - 10.50 val.; 2 kl. 11.55 val. - 12.10 val.; 4 kl. 11.30 val. - 11.45 val.; 3 kl. 11.45 val. - 12.00 val.;
 • ugdytiniams reikia turėti savo gertuves vandeniui (vandens bus galima pasipildyti mokykloje).

Administracija


 

Paskelbta: 2021 m. rugsėjo 14 d.


PRAKTINIŲ STUDIJŲ DIENA MOKYKLOJE-DARŽELYJE


Rugsėjo 14 dieną ketvirtos klasės mokiniai vykdė praktinę veiklą. Dienos tikslas buvo supažindinti ir aplankyti lankytinas vietas Žemaičių Naumiesčio miestelyje.
Mokiniai ieškojo informacijos apie įžymius objektus, vietas, paminklus esančius miestelyje.
Kelionė prasidėjo nuo Žemaičių Naumiesčio mokyklos – darželio atsiradimo pristatymo.
Kelionė tęsėsi link Žemaičių Naumiesčio evangelikų liuteronų bažnyčios, aplankėme Žemaičių Naumiesčio seniūniją, Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčią, Žemaičių Naumiesčio memorialą Tėvynės kančioms atminti, Laisvės gynėjų paminklą.
Tęsdami kelionę Žaliakalniu aplankėme Vanagių piliakalnį.
Eidami Žemaitės gatve turėjome galimybę pasižvalgyti po senąsias žydų kapines, aplankėme Sinagogą.
Kelionės pabaigoje perėjome miestelio šerdį – Žemaičių Naumiesčio turgaus aikštę, kurioje stovi miestelio biblioteka, etnokultūros centras.
Sugrįžę į mokyklą mokiniai dalijosi surinkta informaciją, stebėjo video medžiagą, dalinosi kelionės įspūdžiais, nes daugelis vaikų nebuvo lankęsi šiose vietose.

Mokytojos Žaneta Danienė, Živilė Rupainienė
 

Paskelbta: 2021 m. rugsėjo 7 d.

 

Pareigūnai, siekdami tinkamai užtikrinti jaunųjų eismo dalyvių saugumą keliuose, visą rugsėjo mėnesį ypatingą dėmesį skirs eismo saugumui prie švietimo ir ugdymo įstaigų esančiose gatvėse, prie pėsčiųjų perėjų.

Rugsėjo 7 d. mokykloje-darželyje lankėsi policijos pareigūnė, kuri kalbėjo apie saugumą keliuose....

„RUGSĖJIS  KVIEČIA, VARPELIŲ DAINA MŪSŲ ŠIRDIS LIEČIA“

 

Ankstyvas rugsėjo 1-osios rytas išaušo debesuotas, pučiant nedideliam protarpiniam  vėjui, tačiau kur ne kur pro debesį išlendančiu neryškiu saulės spinduliu. Takas į mokyklos-darželio kiemą, vedantis į grupes, klases, buvo nusėtas rudeninių gėlių, saulėgrąžų, kurios lyg ir priminė, kad baigėsi vasara, atėjo ruduo, o su juo ir nauji mokslo metai. Rudeniniu taku, nešini gėlių puokštėmis, vedami tėvelių, rinkosi į darželio grupes auklėtiniai, o pradinukai būriavosi mokyklos-darželio kieme laukdami šventinio rytmečio.

Šventė prasidėjo Lietuvos Respublikos himnu, buvo pakelta šalies vėliava, simbolizuojanti, kad naujieji mokslo metai įstaigoje prasideda. Šventinio rytmečio programoje dainavo trečiokės Meda, Manuelė, Emilija (mokytoja Dalia Svirskaitė). Poezijos žodžius rudeniui, rugsėjui, mokytojui dovanojo Emilija, Ugnė, Gustė, Matas, Tadas, Fausta, Arūnė (mokytoja Sonata Vilčiauskienė). Sveikinimo žodį tarė įstaigos direktorė Zofija Lydekienė. Su rudenine gėlių puokšte ir sveikinimo žodžiu šventę papuošė Žemaičių Naumiesčio seniūnas Virginijus Stasiulis.

Po šventės kieme vaikai buvo pakviesti į pirmąją pamoką šiais naujais mokslo metais.  

Rugsėjo 1-oji – diena, kai pirmaklasiai pirmą kartą ateina į mokyklą, o kiti po vasaros atostogų susitinka bendramokslius ir mokytojus, sugrįžta į tas pačias ir kartu naujas klases kupini noro pažinti, suprasti, sužinoti, stebėtis, nes mokydamasis mokykloje vaikas užauga, subręsta, mokosi ne tik mokslo dalykų, bet ir bendravimo, socialinių įgūdžių.

Socialinė pedagogė Sonata Vilčiauskienė